Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestracja żłobków i klubów dziecięcych

Urząd Miejski w Złocieńcu

 

Karta usługi

INDEX

 

IS-16

EDYCJA

 

A

STRONA

 

1/1

Tytuł usługi: rejestracja żłobków i klubów dziecięcych.

I. Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 ze zm.);

2) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony Żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. z 2019 r. poz. 72);

3) rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz.U. z 2019 r. poz. 1221);

4) uchwała Nr VIII/71/2011 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w gminie Złocieniec (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 69, poz.1259).

II. Wymagane dokumenty:

Od 1 stycznia 2018 r. jedyna dopuszczalną ustawą możliwością uzyskania wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych jest złożenie poprzez przygotowany i prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/) elektronicznego wniosku o wpis do rejestru.

W obszarze Rejestru Żłobków

  1. Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów - RKZ-1
  2. Informacja o zmianie danych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych lub wykazie dziennych opiekunów - RKZ-2
  3. Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykreślenie z wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających - RKZ-3
  4. Sprawozdanie z działalności żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów - RKZ-4

Przed przystąpieniem do składania wniosku o wpis do rejestru niezbędne jest wcześniejsze założenie konta na Portalu Emp@tia co wiąże się z koniecznością posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Informacje jak założyć profil zaufany można znaleźć pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

Do składanego elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia wniosku o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (wzór wniosku znajduje się na stronie) należy dołączyć skany:

  1. Decyzji komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej potwierdzającą spełnienie przez budynek/lokal przeznaczony na żłobek/klub dziecięcy wymagań przeciwpożarowych;
  2. Decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego potwierdzającą spełnienie wymagań przez budynek/lokal przeznaczony na żłobek wymagań sanitarno-lokalowych (w przypadku rejestracji żłobka) lub pozytywnej opinii o lokalu wójta, burmistrza, prezydenta (w przypadku klubu dziecięcego);
  3. W przypadku żłobka/klubu dziecięcego zakładanego przez osobę fizyczną zaświadczenia o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
  4. Oświadczenie o dokonaniu opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Wpis do rejestru następuje nie później niż do 7 dni od złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. W tym terminie za pośrednictwem portalu Emp@tia składający wniosek otrzymuje zaświadczenie o wpisie do rejestru.

W przypadku ew. pytań lub wątpliwości dotyczących wpisu do rejestru prosimy o kontakt z Referatem Infrastruktury Społecznej Urzędu Miejskiego w Złocieńcu tel. 094 36 72 022 wew. 42.

III. Komórka organizacyjna realizująca sprawę:

1) nazwa komórki: Referat Infrastruktury Społecznej;
2) miejsce: ul. Wolności 10, I piętro, pokój nr 13;
3) telefon, fax: 9436-72022, wew.42;
4) e-mail: um.srodkipomocowe1@zlocieniec.pl

IV. Opłaty:

1) wysokość: 100,00 zł;
2) nr konta bankowego: 84 10202847 0000 1202 0056 0763.

V. Termin załatwienia sprawy: w ciągu 7 dni.

VI. Tryb odwoławczy: na decyzję odmówienia wpisu do rejestru przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

VII. Uwagi dodatkowe: Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów - RKZ-1 można złożyć tylko elektronicznie poprzez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 31-05-2013 11:54:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Dołbniak 31-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 27-08-2020 08:52:53