Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych

Urząd Miejski w Złocieńcu

 

Karta usługi

INDEX

 

IS-05

EDYCJA

 

A

STRONA

 

1/1

Tytuł usługi: organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych

I. Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. z 2020 r. poz. 194)

II. Wymagane dokumenty: zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy artystycznej i rozrywkowej – formularz nr IS-05         .

III. Komórka organizacyjna realizująca sprawę:

 1. nazwa komórki: Referat Spraw Społecznych;
 2. miejsce: ul. Wolności 10, I piętro, pokój nr 13;
 3. telefon, fax: (094) 36 72022 wew.42; (094) 36 71618;
 4. e-mail: um.srodkipomocowe1@zlocieniec.pl

IV. Opłaty: nie pobiera się opłat.

V. Termin załatwienia sprawy:

 1. w przypadku przyjęcia zawiadomienia bez zastrzeżeń nie udziela się odpowiedzi;
 2. decyzję o zakazie odbycia imprezy doręcza się organizatorowi w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

VI. Tryb odwoławczy: odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Złocieńca w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Odwołanie od decyzji podlega rozpoznaniu w terminie 7 dni od dnia wniesienia odwołania. Niewydanie decyzji w tym terminie oznacza zgodę na odbycie imprezy.
Decyzję wydaną w wyniku wniesienia odwołania doręcza się w terminie 3 dni.

VII. Uwagi dodatkowe:

 1. zawiadomienie dotyczy imprez artystycznych i rozrywkowych odbywających się poza stałą siedzibą organizatora lub w sposób objazdowy;
 2.  imprezy artystyczne i rozrywkowe organizowane cyklicznie nie rzadziej niż 2 razy w roku przez te same podmioty w tych samych pomieszczeniach, obiektach i miejscach do tego dostosowanych wymagają jednorazowego zawiadomienia Burmistrza Złocieńca;
 3. w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w urzędzie;
 4.  pomieszczenia, obiekty lub miejsca, w których odbywają się imprezy, a także urządzenia techniczne używane przy ich organizowaniu lub w trakcie ich odbywania, powinny odpowiadać wymaganiom przewidzianym prawem (burmistrz może zażądać załączenia do zawiadomienia zaświadczenia właściwego organu o spełnieniu tych wymagań, termin złożenia zawiadomienia liczy się od dnia doręczenia zaświadczenia);
 5. zawiadomienie o imprezie powinno być złożone nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia;
 6. zawiadomienie jak również odwołanie od decyzji składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec;
 7. Prezes Rady Ministrów może z powodu żałoby narodowej zarządzić, na czas jej trwania, zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych;
 8. Wojewoda może z powodu klęski żywiołowej lub w celu zapobieżenia epidemii albo ze względu na żałobę, na czas niezbędny, zarządzić zawieszenie organizowania imprez określonych w ust. 1na terenie województwa lub jego części.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 31-05-2013 11:39:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rybarczyk Danuta 31-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 16-06-2021 10:01:46