Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Miejski w Złocieńcu

 

Karta usługi

INDEX

 

IS-14

EDYCJA

 

A

STRONA

 

1/1

Tytuł usługi: zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

I. Podstawa prawna: ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Z 2007r., Nr 70, poz. 473 z późn. zm.).

II. Wymagane dokumenty:

1) wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – - formularz nr F1/VI/IS-14     , który zawiera:

a) oznaczenie rodzaju zezwolenia,
b) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
c) przedmiot działalności gospodarczej,
d) adres punktu sprzedaży,
e) adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

2) załączniki:

a) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
b) pisemna zgodę właściciela, użytkowania, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
c) decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225).

III. Komórka organizacyjna realizująca sprawę:

1) nazwa komórki: Stanowisko ds. wydawania zezwoleń alkoholowych;
2) miejsce: ul.Wolności 6, II piętro, nr pokoju 22;
3) telefon, fax: 9436 72022 wew. 29;
4) e-mail: um.edg@zlocieniec.pl

IV Opłaty:

1) wysokość:

a) opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:
- 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
- 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.;

b) przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim;

c) opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
-37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
- 37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
- 77.000 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości tych sprzedaży w roku poprzednim;

d) przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w/w wartości, wnoszą opłatę określoną w punkcie 1;

e) opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego;

2) nr konta bankowego: 84 10202847 0000 1202 0056 0763;

3) uwagi dodatkowe: w roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty wnosi się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

V. Termin załatwienia sprawy: do 30 dni.

VI. Tryb odwoławczy:

1) zażalenie na postanowienie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

2) odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VII. Uwagi dodatkowe:

1) pod pojęciem wartości sprzedaży napojów alkoholowych należy rozumieć wartość sprzedaży brutto (tj. cena zakupu towaru + podatek VAT + marża handlowa);
2) w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 30-05-2013 23:11:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Sabat 30-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 16-11-2016 11:27:43