Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sporządzenie lub zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Urząd Miejski w Złocieńcu

 

Karta usługi

INDEX

 

PP-05

EDYCJA

 

A

STRONA

 

1/1

Tytuł usługi: sporządzenie lub zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

I. Podstawa prawna: art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

II. Wymagane dokumenty:

wniosek o sporządzenie lub zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – formularz nr PP-05     .

III. Komórka organizacyjna realizująca sprawę:

1) nazwa komórki: Samodzielne stanowisko ds. planowania przestrzennego;
2) miejsce: ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec, II piętro, pokój nr 24;
3) telefon, fax: 94-36-720-22 wew. 41, fax: 94-36-716-18;
4) e-mail: um.plan@zlocieniec.pl

IV. Opłaty: wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

V. Termin załatwienia sprawy: sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

VI. Tryb odwoławczy: nie dotyczy.

VII. Uwagi dodatkowe:

1) odpowiedź na wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy potwierdzenia rejestracji wniosku, a nie rozstrzygnięcia merytorycznego, które nastąpi w trybie przewidzianym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) w trakcie przeprowadzania procedury sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - na etapie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu - przewidziana jest możliwość złożenia (przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) uwag dotyczących jego ustaleń.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 29-05-2013 07:42:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Damian Świercz 29-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 28-09-2016 08:05:14