Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wypis lub wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Urząd Miejski w Złocieńcu

 

Karta usługi

INDEX

 

PP-07

EDYCJA

 

A

STRONA

 

1/1

Tytuł usługi: wypis lub wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

I. Podstawa prawna:

1) art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 267);
2) art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.).

II. Wymagane dokumenty:

1) wniosek o wydanie wypisu lub wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – formularz nr PP-07     ;

2) w przypadku działania przez pełnomocnika należy dołączyć oryginał lub urzędowo (notarialnie) poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 (słownie: siedemnaście) złotych zgodnie z częścią IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity –
Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.).

III. Komórka organizacyjna realizująca sprawę:

1. nazwa komórki: Samodzielne stanowisko ds. planowania przestrzennego;
2. miejsce: ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec, II piętro, pokój nr 24;
3. telefon, fax: 94-36-720-22 wew. 41, fax: 94-36-716-18;
4. e-mail: um.plan@zlocieniec.pl.

IV. Opłaty:

1) wysokość: na podstawie części I kol. 2 ust. 51 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity – Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.) opłata skarbowa za wydanie wypisu i wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego:
a) od wypisu:
- do 5 stron wynosi 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100),
- powyżej 5 stron wynosi 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100),
b) od wyrysu:
- za każdą wchodząca w skład wyrysu pełną lub rozpoczęta część odpowiadająca stronie formatu A4 wynosi 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100),
- nie więcej niż 200 (dwieście) złotych;

2) wysokość: na podstawie części I kol. 2 ust. 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity – Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.) opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 (słownie: siedemnaście) złotych;

3) nr konta bankowego: numer 56 1020 2847 2425 3001 0000 0000;

4) uwagi dodatkowe:

a) zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity – Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku;
b) zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity – Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.), przy spełnieniu jednego z warunków tego przepisu, może być udzielone zwolnienie od opłaty skarbowej;
c) zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity – Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.) przy spełnieniu jednego z warunków tego przepisu, czynność nie podlega opłacie skarbowej.

V. Termin załatwienia sprawy: sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

VI. Tryb odwoławczy: odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

VII. Uwagi dodatkowe: nie dotyczy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 29-05-2013 07:25:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Damian Świercz 29-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 28-09-2016 08:09:52