Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - postępowanie wszczynane z urzędu

Urząd Miejski w Złocieńcu

 

Karta usługi

INDEX

 

PP-06

EDYCJA

 

A

STRONA

 

1/1

Tytuł usługi: stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - postępowanie wszczynane z urzędu

I. Podstawa prawna:

1) art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.);
2) art. 104§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

II. Wymagane dokumenty: wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy – formularz nr PP-06     .

III. Komórka organizacyjna realizująca sprawę:

1. nazwa komórki: Samodzielne stanowisko ds. planowania przestrzennego;
2. miejsce: ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec, II piętro, pokój nr 24;
3. telefon, fax: 94-36-720-22 wew. 41, fax: 94-36-716-18;
4. e-mail: um.plan@zlocieniec.pl

IV. Opłaty: nie pobiera się opłat.

V. Termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 267):

1) sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ załatwiane są niezwłocznie;

2) załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania;

3) do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

VI. Tryb odwoławczy: odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem Burmistrza Złocieńca, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

VII. Uwagi dodatkowe: nie dotyczy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 28-05-2013 14:19:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Damian Świercz 28-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 28-09-2016 08:25:49