Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru na terenie gminy

Urząd Miejski w Złocieńcu

 

Karta usługi

INDEX

 

PP-08

EDYCJA

 

A

STRONA

 

1/1

Tytuł usługi: udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru na terenie gminy

I. Podstawa prawna:

1) art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.);
2) art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i ochronie nad zabytkami (Nr 162, poz. 1568 ze zm.);
3) uchwała Nr XVIII/113/2007 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 28 grudnia 2007 r.  w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 28 stycznia 2008 r. Nr 9, poz. 200).

II. Wymagane dokumenty:

1) wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
– formularz nr PP-08    

2) załączniki:
a) decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty,
b) dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem,
c) harmonogram oraz kosztorys przewidywanych lub wykonanych prac lub robót ze wskazaniem źródeł ich finansowania,
d) decyzja właściwego organu ochrony zabytków zezwalająca na prowadzenie prac lub robót oraz projektem i pozwoleniem na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub programem prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,
e) informacja o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów,
f) wykazem prac lub robót wykonanych w okresie poprzedzającym dzień złożenia wniosku.

III. Komórka organizacyjna realizująca sprawę:

1. nazwa komórki: Samodzielne stanowisko ds. planowania przestrzennego;
2. miejsce: ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec, II piętro, pokój nr 24;
3. telefon, fax: 94-36-720-22 wew. 41, fax: 94-36-716-18;
4. e-mail:um.plan@zlocieniec.pl.

IV. Opłaty: nie podlega opłacie skarbowej.

V. Termin załatwienia sprawy: po uchwaleniu przez Radę Miejską uchwały w sprawie przyznania dotacji, warunki przekazania dotacji ustalone zostaną na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Złocieniec reprezentowaną przez Burmistrza Złocieńca i wnioskodawcą.

VI. Tryb odwoławczy: nie przysługuje.

VII. Uwagi dodatkowe:

1) realizacja wniosków uzależniona jest od wysokości przyznanych przez Radę Miejską środków finansowych w budżecie Gminy;
2) po wykorzystaniu przyznanej dotacji wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia rozliczenia finansowego w terminie określonym w umowie i zgodnie ze wzorem sprawozdania będącego załącznikiem do umowy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 28-05-2013 14:01:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Damian Świercz 28-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 28-09-2016 08:34:35