Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym

Urząd Miejski w Złocieńcu

 

Karta usługi

INDEX

 

RG-05

EDYCJA

 

A

STRONA

 

1/1

Tytuł usługi: sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym

I. Podstawa prawna:

1) rozdział 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami);
2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108; z 2009 Nr 55, poz. 450);
3) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

II. Wymagane dokumenty: dowód wpłaty wadium na wskazane konto w wysokości i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.

III. Komórka organizacyjna realizująca sprawę:

1) nazwa komórki: Referat Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Rolnictwa;
2) miejsce: ul. Wolności 10, piętro II, nr pokoju 21;
3) telefon: 943672022 wew 64, fax: 9436771618;
4) e-mail: um.grunty@zlocieniec.pl

IV. Opłaty: nie pobiera się opłat.

V. Termin załatwienia sprawy: do 21 dni od dnia zamknięcia przetargu.

VI. Tryb odwoławczy: w ciągu 7 dni od dnia zamknięcia przetargu.

VII. Uwagi dodatkowe:

1) postępowanie w ww. sprawach wszczyna się z urzędu bądź na wniosek zainteresowanych;

2) po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii innych jednostek, sprawdzeniu księgi wieczystej i w razie konieczności dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości, uzyskaniu pozytywnych opinii Komisji Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta i Gminy przeznacza nieruchomość do sprzedaży i podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy nieruchomości wywieszane są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu. Po upływie terminu składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości (6 tygodni od dnia zamieszczenia wykazu) ogłaszany jest przetarg na sprzedaż nieruchomości;

3) warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej w ogłoszeniu wysokości i terminie;

4) w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz.1758 ze zm. );

5) wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości a pozostałym zwraca się w terminie do 3-ech dni od daty przetargu;

6) uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium a także pełnomocnictwo notarialne sporządzone przez firmę, bądź osobę fizyczną,  którą reprezentuje;

7) nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia;

8) łączny termin postępowania wynosi ok. 6 miesięcy, jednakże odpowiedź o możliwości nabycia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni;

9) sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter spraw cywilnoprawnych,a obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 28-05-2013 13:18:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Raczyc 28-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 07-10-2015 09:14:48