Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Urząd Miejski w Złocieńcu

 

Karta usługi

INDEX

 

RG-10

EDYCJA

 

A

STRONA

 

1/1

Tytuł usługi: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

I. Podstawa prawna:

1) ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.);
2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397);
3) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1695 ze zm.).

II. Wymagane dokumenty:

1) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami
     ;
2) karta informacyjna przedsięwzięcia w trzech egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektronicznej
     ;

3) oświadczenie

     ;

4) oświadczenie

     

III. Komórka organizacyjna realizująca sprawę:

1) nazwa komórki: Referat Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa;
2) miejsce: ul. Wolności 10, II piętro 2, nr pokoju 21;
3) telefon, fax: 94 3672022 wew. 64, 943671618;
4) e-mail: um.geodezja@zlocieniec.pl

IV. Opłaty:

1) wysokość:
a) 205 zł za wydanie ww. decyzji,
b) 17 zł w wypadku złożenia pełnomocnictwa.
2) nr konta bankowego: 56 1020 2847 2425 3001 0000 0000

V. Termin załatwienia sprawy: uzyskanie decyzji możliwe w terminie 30 dni i dłużej w zależności od obowiązku nałożenia raportu i stopnia skomplikowania sprawy.

VI. Tryb odwoławczy: od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Koszalinie, za pośrednictwem Burmistrza Złocieńca, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

VII. Uwagi dodatkowe:

1) po weryfikacji kompletności złożonych dokumentów i ustaleniu stron postępowania, Burmistrz Złocieńca występuje do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z przepisami;

2) po uzyskaniu stosownych opinii, Burmistrz Złocieńca wydaje postanowienie nakładające lub nie, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia z jednoczesnym określeniem zakresu raportu;

3) w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko Burmistrz Złocieńca występuje do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim o opinię;

4) w przypadku przedsięwzięć wymagających udziału społeczeństwa, Burmistrz Złocieńca podaje do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, możliwości zapoznania się z całą dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania wniosków i uwag wskazując jednocześnie termin ich składania;

5) Burmistrz Złocieńca podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim;

6) w zależności od stopnia oddziaływania danego przedsięwzięcia na środowisko możliwe jest także przeprowadzenie konsultacji społecznych, w celu poznania ewentualnych uwag i wniosków związanych z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia na danym terenie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 28-05-2013 10:28:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Nowak 28-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 10-08-2018 12:31:26