Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Urząd Miejski w Złocieńcu

 

Karta usługi

INDEX

 

RG-08

EDYCJA

 

A

STRONA

 

1/1

Tytuł usługi: przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I. Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 83);
2) art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.);
3) art. 67 ust. 1 i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).

II. Wymagane dokumenty:

1) wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanej na cele mieszkaniowe
– formularz nr RG-08     ;
2) oświadczenie o tym, że nieruchomość jest zabudowana na cele mieszkaniowe lub przeznaczona pod tego rodzaju zabudowę - formularz nr F2/VI/RG-08 (do pobrania);
3) wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej garażem - formularz nr F3/VI/RG-08 (do pobrania);

III. Komórka organizacyjna realizująca sprawę:

1) nazwa komórki: Referat Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa;
2) miejsce: ul. Wolności 10, piętro 2, nr pokoju 21;
3) telefon, fax: 94 3672022 wew. 64, 94 36 71 618;
4) e-mail: um.geodezja@zlocieniec.pl

IV. Opłaty:

1) opłata skarbowa w wysokości 10,00zł za wydanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - (wg załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej: część I pkt. 53);
2) nr konta bankowego: 56 1020 2847 2425 3001 0000 0000.

V. Termin załatwienia sprawy: do 60 dni.

VI. Tryb odwoławczy: od wydanej decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Złocieńca w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

VII. Uwagi dodatkowe:

1) czynności ustalenia wartości rynkowej i wartości skonsumowanego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ustala rzeczoznawca w formie operatu szacunkowego na koszt użytkownika wieczystego;

2) Burmistrz Złocieńca wydaje decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, która staje się decyzją ostateczną po upływie 14 dni od dnia jej doręczenia. Ostateczna decyzja wysyłana jest do Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim do Ewidencji Gruntów, Referatu Podatków i Opłat Lokalnych w celu naniesienia zmian właściciela nieruchomości podlegającej przekształceniu, do Referatu Finansów i Budżetu w celu zweryfikowania, czy opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności została uiszczona oraz do Wnioskodawcy celem ujawnienia ostatecznej decyzji w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim Przekształcenie jest odpłatne;

3) w przypadku braku kompletnego wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 28-05-2013 09:47:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Raczyc 28-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 23-06-2016 07:52:11