Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przyjmowanie skarg i wniosków

Urząd Miejski w Złocieńcu

 

Karta usługi

INDEX

 

OG-01

EDYCJA

 

A

STRONA

 

1/1

Tytuł usługi: przyjmowanie skarg i wniosków

I. Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zmianami);
2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

II. Wymagane dokumenty: skarga lub wniosek złożone w formie pisemnej, ustnej do protokołu oraz za pomocą poczty elektronicznej.

III. Komórka organizacyjna realizująca sprawę:

1) nazwa komórki: Referat organizacyjny i kadr;
2) miejsce: Urząd Miejski w Złocieńcu, ul. Stary Rynek 3, I piętro pok. Nr 18;
3) telefon, fax: 94 3672 022 / 943671-618;
4) e-mail: um.poczta@zlocieniec.pl.

IV. Opłaty: nie podlega opłacie.

V. Termin załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w ciągu miesiąca.

VI. Tryb odwoławczy:

1) przy rozpatrywaniu i załatwianiu skarg i wniosków nie istnieje tryb odwoławczy w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Skargi i wnioski są załatwiane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym;
2) w przypadku, gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia, uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może, w odpowiedzi na tę skargę, podtrzymać swoje poprzednie stanowisko;
3) wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

VII. Uwagi dodatkowe:

1) przyjęcie interesantów w sprawie skarg i wniosków:

a) burmistrz: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 9:30 oraz w czwartki w godz. od 16:00 do 17:00,
b) z-ca burmistrza: w godzinach pracy urzędu,
c) Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu: w czwartki od 14:00 do 16:00,
d) pozostali pracownicy: w godzinach pracy Urzędu;

2) zgodnie z art. 229 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności:

a) rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa - wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa,
b) organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wojewoda,
c) wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - rada gminy.

3) zgodnie z Rozdziałem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r. Nr 5, poz. 46), skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 28-05-2013 08:18:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Soroka 28-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 15-10-2015 10:59:17