Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sporządzenie testamentu w urzędzie gminy

Urząd Miejski w Złocieńcu

 

Karta usługi

INDEX

 

OG-05

EDYCJA

 

A

STRONA

 

1/1

Tytuł usługi: sporządzenie testamentu w urzędzie gminy

I. Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zmianami)

II. Wymagane dokumenty: podanie - wniosek zgłoszony pisemnie (w dowolnej formie) lub ustnie.

III. Komórka organizacyjna realizująca sprawę:

1) nazwa komórki: burmistrz, sekretarz gminy, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego;
2) miejsce: Urząd Miejski w Złocieńcu, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec, I piętro;
3) telefon, fax: 94 36-72022 wew. 23;
4) e-mail: um.sekretarz@zlocieniec.pl

IV. Opłaty:

1) wysokość: opłata skarbowa 22,- zł;
2) nr konta bankowego: 56 1020 2847 2425 3001 0000 0000 ;
3) uwagi dodatkowe: opłata skarbowa płatna po uzgodnieniu terminu sporządzenia testamentu z pracownikiem urzędu.

V. Termin załatwienia sprawy: według uzgodnionego terminu z pracownikiem urzędu.

VI. Tryb odwoławczy: nie dotyczy.

VII. Uwagi dodatkowe:

1) spadkodawca może sporządzić testament, że w obecności dwóch świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec burmistrza, sekretarza gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego;

2) do sporządzenia testamentu przed pracownikiem samorządowym nie jest wymagane wystąpienie żadnych szczególnych okoliczności, tak jak ma to miejsce w przypadku testamentu ustnego, który można sporządzić tylko w określonych okolicznościach. Testator wprawdzie składa oświadczenie ustnie, ale testament allograficzny nie jest testamentem ustnym w rozumieniu kodeksu cywilnego. Spadkodawca oświadcza swoją ostatnią wolę jednemu ze wskazanych powyżej urzędników samorządowych i w obecności dwóch świadków;

3) oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków. Protokół powinien być podpisany przez spadkodawcę, przez osobę, wobec której wola została oświadczona, oraz przez świadków. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać protokołu, to należy zaznaczyć w protokole ze wskazaniem przyczyny braku podpisu;

4) protokół może sporządzić każda osoba uczestnicząca w czynności testowania, jak też osoba w tym celu specjalnie wyznaczona. Może być sporządzony pismem ręcznym, maszynowym lub w formie wydruku komputerowego. W treści protokołu należy określić osoby uczestniczące w czynności (urzędnika, testatora, świadków), treść oświadczenia spadkodawcy wraz z podaniem daty sporządzenia protokołu;

5) nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu (art. 956 kodeksu cywilnego):

a) kto nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych,
b) niewidomy, głuchy lub niemy,
c) kto nie może czytać i pisać;
d) kto nie włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament,
e) skazany prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania,
f) osoba, dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść,
g) małżonek tej osoby, jej krewni lub powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia (art. 957 kodeksu cywilnego).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 28-05-2013 08:12:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Leszek Modrzakowski 28-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 15-10-2015 10:59:36