Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Urząd Miejski w Złocieńcu

 

Karta usługi

INDEX

 

GO-01

EDYCJA

 

A

STRONA

 

1/1

Tytuł procedury: wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

I. Podstawa prawna: art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.250 ze zm.).

II. Wymagane dokumenty:

1) wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
- formularz nr GO-01    ;
2) wniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Złocieniec
- formularz nr F2/GO-01    ;
3) załącznik do wniosku: oświadczenie o spełnianiu warunków do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
- formularz nr F3/GO-01    ;

III. Komórka organizacyjna realizująca sprawę:

1) nazwa komórki: Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska;
2) miejsce: ul. Wolności 10 , piętro – parter , nr pokoju – 3;
3) telefon, fax: 094 36 72 022 wew. 45, 094 36 71 618;
4) e-mail: um.gospodarkaodpadami@zlocieniec.pl .

IV. Opłaty:

1) wysokość:
a) opłata skarbowa w wysokości 50,00 zł - za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej (zał. cz. I kol. 2 ust. 36 pkt 9 lit.a do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej - tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.250 ze zm.),
b) opłata skarbowa w wysokości 25,00 zł - za dokonanie zmiany we wpisie do rejestru działalności regulowanej (zał. cz. I kol. 2 ust. 37 pkt - lit.- do w/w ustawy),
c) opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł - za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmiany we wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

2) nr konta bankowego: 56 1020 2847 2425 3001 0000 0000;

3) uwagi dodatkowe: obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

V. Termin załatwienia sprawy: w terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony.

VI. Tryb odwoławczy: nie dotyczy.

VII. Uwagi dodatkowe: jeżeli organ prowadzący rejestr działalności regulowanej nie dokona wpisu w terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 27-05-2013 14:21:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Chudzik 27-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 16-11-2016 13:06:02