Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Urząd Miejski w Złocieńcu

 

Karta usługi

INDEX

 

GO-02

EDYCJA

 

A

STRONA

 

1/1

Tytuł procedury: zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

I. Podstawa prawna: art. 7 ust. 1 pkt 2, ust. 6 i art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. r., poz. 391 ze zm).

II. Wymagane dokumenty:

1) wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
– formularz nr GO-02   ;
2) do wniosku dołącza się:
a) zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
b) potwierdzenie gotowości przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację zlewną,

III. Komórka organizacyjna realizująca sprawę:

1) nazwa komórki: Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska;
2) miejsce: ul. Wolności 10 , piętro – parter , nr pokoju – 3;
3) telefon, fax: 094 36 72 022 wew. 45, 094 36 71 618;
4) e-mail: . um.gospodarkaodpadami@zlocieniec.pl

IV. Opłaty:

1) wysokość: opłata skarbowa za decyzję 107,00 zł (część III pkt 42 załącznika
do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej tekst jednolity Dz. U. Nr z 2014 r. poz. 1628 ze zm.);
2) nr konta bankowego: 56 1020 2847 2425 3001 0000 0000;
3) uwagi dodatkowe: obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

V. Termin załatwienia sprawy: do 30 dni.

VI. Tryb odwoławczy: odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

VII. Uwagi dodatkowe: przed wydaniem zezwolenia organ może dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 27-05-2013 13:56:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Chudzik 27-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 16-11-2016 13:10:30