Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Postępowanie w sprawie przyjmowania od właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokościach opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Miejski w Złocieńcu

 

Karta usługi

INDEX

 

GO-05

EDYCJA

 

A

STRONA

 

1/1

Tytuł procedury: postępowanie w sprawie przyjmowania od właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokościach opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi

I. Podstawa prawna:

1) art. 6n ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późniejszymi zmianami);
2) UCHWAŁA NR XXXII/233/2020 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU,

II. Wymagane dokumenty:

1) deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałej i w części niezamieszkałej - formularz druk zgodny z Uchwałą Rady Miejskiej w Złocieńcu    ;

III. Komórka organizacyjna realizująca sprawę:

1) nazwa komórki: Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska;
2) miejsce: ul. Wolności 10, parter, nr pokoju 1;
3) telefon, fax: 94 3672022 wewn. 46, 943671618;
4) e-mail: um.odpady@zlocieniec.pl

IV. Opłaty: nie pobiera się.

V. Termin załatwienia sprawy: przyjmowanie od właścicieli nieruchomości deklaracji na bieżąco.

VI. Tryb odwoławczy: odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

VII. Uwagi dodatkowe:
1) pierwszą deklarację właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć w terminie do 15 marca 2013r.;
2) deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
3) w przypadku zmiany danych stanowiących podstawę ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany;
4) w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, burmistrz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 27-05-2013 12:48:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Chudzik 27-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 19-01-2021 12:33:55