Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty, odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, umorzenie w całości lub części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej

Urząd Miejski w Złocieńcu

 

Karta usługi

INDEX

 

FP-01

EDYCJA

 

A

STRONA

 

1/1

Tytuł usługi: odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty, odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, umorzenie w całości lub części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej

I. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. , poz. 201 ze zm.).

II. Wymagane dokumenty:

1) podanie - wniosek o odroczenie terminu płatności/ rozłożenie na raty/ umorzenie zaległości podatkowej ;
2) do wglądu dokumenty przemawiające za tym, że odroczenie/ rozłożenie na raty/ umorzenie zaległości podatkowej stanowi „ważny interes podatnika” bądź „interes publiczny”.

III. Komórka organizacyjna realizująca sprawę:

1) nazwa komórki: Referat podatków i opłat lokalnych
2) miejsce: ul. Stary Rynek 3, Złocieniec (parter, pokój nr 4)
3) telefon, fax: tel.94 36 72 022 wew. 52 , 53, fax 94 36 71 618
4) e-mail: um.podatki@zlocieniec.pl

IV. Opłaty: wnioskowanie o odroczenie terminu płatności/ rozłożenie na raty/ umorzenie zaległości podatkowej nie podlega opłacie skarbowej.

V. Termin załatwienia sprawy: wydanie decyzji w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.

VI. Tryb odwoławczy: odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa)..

VII. Uwagi dodatkowe: nie dotyczy.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 27-05-2013 10:48:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Gradek 27-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 16-01-2019 13:09:06