Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Postępowanie podatkowe w sprawie podatku od nieruchomości - osoby prawne

Urząd Miejski w Złocieńcu

 

Karta usługi

INDEX

 

FP-03

EDYCJA

 

A

STRONA

 

1/1

Tytuł usługi: Postępowanie podatkowe w sprawie podatku od nieruchomości – osoby prawne

I. Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017r. , poz. 1785 ze zm.).

II. Wymagane dokumenty:

1) deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości – DN  oraz załączniki:
a) dane o nieruchomościach – ZN-A ,
b) dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości- ZN-B ;
2) do wglądu: akt notarialny (w przypadku zakupu lub sprzedaży nieruchomości), umowa dzierżawy.

III. Komórka organizacyjna realizująca sprawę:

1) nazwa komórki: Referat podatków i opłat lokalnych;
2) miejsce: ul. Stary Rynek 3, Złocieniec (parter, pokój nr 4);
3) telefon, fax: tel. 94 36 72 022 wew. 52, 53, fax 94 36 71 618;
4) e-mail: um.podatki@zlocieniec.pl.

IV. Opłaty:

1) wysokość: opłaty skarbowej nie pobiera się;
2) terminy płatności podatku:
- I rata podatku - do 31 styczeń,
- od II do XII raty podatku - do 15 danego miesiąca;
3) nr konta bankowego: indywidualny nr konta dla każdego podatnika.

V. Termin załatwienia sprawy: na bieżąco.

VI. Tryb odwoławczy: w przypadku wydania decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa).

VII. Uwagi dodatkowe: deklarację należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski ul. Stary Rynek 3 78-520 Złocieniec w terminie do 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstawanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 27-05-2013 09:49:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Gradek 27-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 16-01-2019 13:10:27