Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Postępowanie podatkowe w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego - osoby fizyczne

Urząd Miejski w Złocieńcu

 

Karta usługi

INDEX

 

FP-05

EDYCJA

 

A

STRONA

 

1/1

Tytuł usługi: postępowanie podatkowe w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego - osoby fizyczne

I. Podstawa prawna:

1) art. 6 ust.6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1785 ze zm.);
2) art. 6a, ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 ze zm.);
3) art. 6, ust.2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1821).

II. Wymagane dokumenty:

1) wniosek o wydanie decyzji - formularz nr FP-05    ;
2) informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i lasach - IF ;
a) podatek od nieruchomości – załączniki:
dane o nieruchomościach – ZN-A ,
dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości – ZN-B ,
b) podatek rolny- załączniki:
dane o nieruchomościach rolnych -ZR-A ,
dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym – ZR-B ;
c) podatek leśny – załączniki:
dane o nieruchomościach leśnych -ZL-A ,
dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym -ZL-B ;

d) dane o współwłaścicielach - Z-W


3) do wglądu: akt notarialny (w przypadku zakupu lub sprzedaży nieruchomości), umowa dzierżawy.

III. Komórka organizacyjna realizująca sprawę:

1) nazwa komórki: Referat podatków i opłat lokalnych;
2) miejsce: ul. Stary Rynek 3, Złocieniec, (parter, pokój nr 4);
3) telefon, fax: tel.94 36 72 022 w. 52, 53, fax 94 36 71 618;
4) e-mail: um.podatki@zlocieniec.pl.

IV. Opłaty:

1) wysokość: opłaty skarbowej nie pobiera się;
2) terminy płatności podatku:
a) I rata podatku – 15 marca,
b) II rata podatku – 15 maja,
c) III rata podatku- 15 września,
d) IV rata podatku – 15 listopada;
3) nr konta bankowego: indywidualny nr konta dla każdego podatnika, wskazany w decyzji.

V. Termin załatwienia sprawy: wydanie decyzji w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.

VI. Tryb odwoławczy: odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa).

VII. Uwagi dodatkowe: informacje należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski ul. Stary Rynek 3 78-520 Złocieniec w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstawanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 27-05-2013 09:19:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Gradek 27-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 25-03-2019 09:31:13