Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenia Burmistrza Złocieńca z roku 2011

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z roku 2011


 

ZARZĄDZENIE NR 01
z dnia 03.01.2011

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w formie
wspierania ich wykonania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym prowadzonym przez stowarzyszenia abstynenckie w 2011 roku na terenie
gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 02
z dnia 03.01.2011

w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii w Złocieńcu na rok 2011.

ZARZĄDZENIE NR 03
z dnia 03.01.2011

w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Złocieniec na rok
2011.

ZARZĄDZENIE NR 04
z dnia 05.01.2011

w sprawie wyznaczenia szczegółowych terminów zebrań wiejskich w celu dokonania
wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 05
z dnia 05.01.2011

w sprawie ustalenia stawek czynszu obowiązujących w lokalach wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 06
z dnia 07.01.2011

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 07
z dnia 17.01.2011

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania społecznej rady kultury oraz zatwierdzenia
regulaminu jej działania.

ZARZĄDZENIE NR 08
z dnia 20.01.2011

w sprawie składu, zasad powoływania członków rady sportu gminy Złocieniec i
ustalenia regulaminu jej działania.

ZARZĄDZENIE NR 09
z dnia 20.01.2011

w sprawie powołania członków rady sportu gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 10
z dnia 20.01.2011

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w
otwartych konkursach dotyczących zlecenia realizacji zadań publicznych w formie
wspierania ich wykonania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym prowadzonym przez stowarzyszenia abstynenckie w 2011 roku na terenie
gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 11
z dnia 21.01.2011

w sprawie wskazania, których z systemów wykonywania czynności kancelaryjnych jest
podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw dla
Urzędu Miejskiego w Złocieńcu

ZARZĄDZENIE NR 12
z dnia 21.01.2011

w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w
Złocieńcu

ZARZĄDZENIE NR 13
z dnia 21.01.2011

w sprawie zasad i trybu postępowania z dokumentacją powstającą w Urzędzie Miejskim
w Złocieńcu oraz nadsyłaną i składaną do Urzędu Miejskiego w Złocieńcu

ZARZĄDZENIE NR 14
z dnia 21.01.2011

w sprawie planu kontroli finansowej w 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 15
z dnia 27.01.2011

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 16
z dnia 07.02.2011

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w
formie wspierania ich wykonania w zakresie kultury w 2011 roku na terenie gminy
Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 17
z dnia 07.02.2011

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w
otwartych konkursach dotyczących zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wspierania
ich wykonania w zakresie kultury w 2011 roku na terenie gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 18
z dnia 07.02.2011

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 19
z dnia 14.02.2011

w sprawie ustalenia planu wykonawczego budżetu gminy Złocieniec na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 20
z dnia 14.02.2011

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami gminie Złocieniec na 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 21
z dnia 18.02.2011

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 22
z dnia 18.02.2011

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 23
z dnia 18.02.2011

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 24
z dnia 21.02.2011

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 25
z dnia 21.02.2011

w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 26
z dnia 24.02.2011

w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji do czynności
związanych z przeprowadzaniem przetargów na zbycie nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 27
z dnia 24.02.2011

zmieniające zarządzenie w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z
realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Złocieńcu na rok 2011.

ZARZĄDZENIE NR 28
z dnia 24.02.2011

zmieniające zarządzenie w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z
realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w gminie Złocieniec na rok 2011.

ZARZĄDZENIE NR 29
z dnia 01.03.2011

w sprawie powołania społecznej komisji mieszkaniowej w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 30
z dnia 07.03.2011

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 31
z dnia 07.03.2011

w sprawie zatwierdzenia planu remontów gminnego zasobu mieszkaniowego
gminy Złocieniec na rok 2011.

ZARZĄDZENIE NR 32
z dnia 10.03.2011

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 33
z dnia 14.03.2011

w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie miasta Złocieńca.

ZARZĄDZENIE NR 34
z dnia 14.03.2011

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków rady sportu gminy
Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 35
z dnia 15.03.2011

w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Złocieńca Nr 84/2010 z dnia 5 sierpnia 2010
roku w sprawie ustalenia zasad sporządzania kart wieloletnich przedsięwzięć

ZARZĄDZENIE NR 36
z dnia 15.03.2011

w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2011 i zmiany planu wykonawczego budżetu
gminy na rok 2011.
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

ZARZĄDZENIE NR 37
z dnia 25.03.2011

w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy Złocieniec na 2011 rok
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 38
z dnia 29.03.2011

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Złocieniec
za 2010 rok

ZARZĄDZENIE NR 39
z dnia 30.03.2011

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 40
z dnia 06.04.2011

zmieniające zarządzenie w sprawie planu kontroli finansowej w 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 41
z dnia 11.04.2011

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w radzie sportu gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 42
z dnia 13.04.2011

w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2011 i zmiany planu wykonawczego budżetu
gminy na rok 2011.
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

ZARZĄDZENIE NR 43
z dnia 29.04.2011

w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy Złocieniec na 2011 rok
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 44
z dnia 09.05.2011

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 45
z dnia 16.05.2011

w sprawie norm zużycia paliwa na samochody specjalne, motopompy, agregaty
prądotwórcze i piły spalinowe w Jednostkach OSP Gminy Złocieniec, samochodu
Fiat Doblo będącego w dyspozycji Straży Miejskiej w Złocieńcu i motoroweru - skutera
będącego w dyspozycji gońca Urzędu Miejskiego w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 46
z dnia 27.05.2011

w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2011 i zmiany planu wykonawczego budżetu
gminy na rok 2011.
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

ZARZĄDZENIE NR 47
z dnia 13.06.2011

w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 48
z dnia 14.06.2011

w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2011 i zmiany planu wykonawczego budżetu
gminy na rok 2011.
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

ZARZĄDZENIE NR 49
z dnia 20.06.2011

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej
uczniom na zakup podręczników.

ZARZĄDZENIE NR 50
z dnia 20.06.2011

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia, w drodze regulaminu, organizacji i trybu
działania gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 51
z dnia 21.06.2011

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 52
z dnia 27.06.2011

w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowej dla
zakładu budżetowego.

ZARZĄDZENIE NR 53
z dnia 28.06.2011

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 54
z dnia 28.06.2011

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 55
z dnia 30.06.2011

w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowej dla
zakładu budżetowego.

ZARZĄDZENIE NR 56
z dnia 30.06.2011

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 57
z dnia 30.06.2011

w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2011 i zmiany planu wykonawczego budżetu
gminy na rok 2011.
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

ZARZĄDZENIE NR 58
z dnia 01.07.2011

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w
Złocieńcu

ZARZĄDZENIE NR 59
z dnia 01.07.2011

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w
Złocieńcu

ZARZĄDZENIE NR 60
z dnia 06.07.2011

w sprawie przyznania nagrody rocznej za rok 2010 dla Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej Spółki z o.o. w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 61
z dnia 06.07.2011

w sprawie przyznania nagrody rocznej za rok 2010 dla Prezesa Zarządu Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 62
z dnia 06.07.2011

w sprawie przyznania nagrody rocznej za rok 2010 dla Prezesa Zarządu Zakładu
Ciepłownictwa Spółki z o.o. w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 63
z dnia 06.07.2011

w sprawie przyznania nagrody rocznej za rok 2010 dla Prezesa Zarządu Zakładu Usług
Komunalnych Spółki z o.o. w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 64
z dnia 06.07.2011

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Złocieńcu do wykonywania
czynności, o których mowa w art. 26 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

ZARZĄDZENIE NR 65
z dnia 08.07.2011

zmieniające zarządzenie w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie
Złocieniec na rok 2011.

ZARZĄDZENIE NR 66
z dnia 14.07.2011

w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej
(rocznej dotacji na działalność instytucji kultury) i dotacji celowych z budżetu gminy
Złocieniec dla samorządowych instytucji kultury

ZARZĄDZENIE NR 67
z dnia 14.07.2011

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 68
z dnia 15.07.2011

w sprawie umorzenia wierzytelności przypadających gminie Złocieniec z tytułu
umowy najmu lokalu mieszkalnego.

ZARZĄDZENIE NR 69
z dnia 15.07.2011

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu
na kandydata na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Złocieńcu oraz
wyznaczenia jej przewodniczącego.

ZARZĄDZENIE NR 70
z dnia 15.07.2011

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu
na kandydata na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Złocieńcu oraz
wyznaczenia jej przewodniczącego.

ZARZĄDZENIE NR 71
z dnia 18.07.2011

w sprawie odwołania konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w
Złocieńcu

ZARZĄDZENIE NR 72
z dnia 18.07.2011

w sprawie odwołania konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w
Złocieńcu

ZARZĄDZENIE NR 73
z dnia 18.07.2011

uchylające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia
konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Złocieńcu oraz
wyznaczenia jej przewodniczącego.

ZARZĄDZENIE NR 74
z dnia 18.07.2011

uchylające zarządzenia w sprawie powołania komisji konkursowej do
przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w
Złocieńcu oraz wyznaczenia jej przewodniczącego.

ZARZĄDZENIE NR 75
z dnia 19.07.2011

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 76
z dnia 29.07.2011

w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2011 i zmiany planu wykonawczego budżetu
gminy na rok 2011.

ZARZĄDZENIE NR 77
z dnia 01.08.2011

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 2 im. Gen.
Władysława Sikorskiego w Złocieńcu

ZARZĄDZENIE NR 78
z dnia 10.08.2011

w sprawie powołania komsiji do ustalenia ceny kamienia łupanego rozbiórkowego.

ZARZĄDZENIE NR 79
z dnia 11.08.2011

zmieniające zarządzenie w sprawie planu kontroli finansowej w 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 80
z dnia 12.08.2011

w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2011 i zmiany planu wykonawczego budżetu
gmina na rok 2011.

ZARZĄDZENIE NR 81
z dnia 12.08.2011

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Złocieńcu oraz wyznaczenia
jej przewodniczącego.

ZARZĄDZENIE NR 82
z dnia 12.08.2011

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i
plakatów wszystkich komitetów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze gminy Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 83
z dnia 23.08.2011

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 84
z dnia 26.08.2011

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Złocieńcu i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Szczecinie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Złocieniec za I półrocze 2011 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu wykonania przedsięwzięć Gminy Złocieniec za I półrocze
2011 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych
instytucji kultury za I półrocze 2011 roku.

ZARZĄDZENIE NR 85
z dnia 29.08.2011

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 86
z dnia 31.08.2011

w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2011 i zmiany planu wykonawczego budżetu
gminy na rok 2011.
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

ZARZĄDZENIE NR 87
z dnia 31.08.2011

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu kont dla jednostki budżetowej
Urzędu Miejskiego w Złocieńcu

ZARZĄDZENIE NR 88
z dnia 01.09.2011

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu do sporządzenia
przed nim aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

ZARZĄDZENIE NR 89
z dnia 01.09.2011

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu do dokonywania
wezwań wyborców niepełnosprawnych do uzupełnienia zgłoszeń o zamiarze głosowania
korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
9 października 2011 roku.

ZARZĄDZENIE NR 90
z dnia 05.09.2011

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 91
z dnia 09.09.2011

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia planu dofinansowania dorm doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
gminę Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 92
z dnia 09.09.2011

w sprawie zatwierdzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Miejsko–Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 93
z dnia 19.09.2011

w sprawie podwyższenia wartości majątku.

ZARZĄDZENIE NR 94
z dnia 19.09.2011

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Złocieniec
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 09 października 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 95
z dnia 20.09.2011

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.

ZARZĄDZENIE NR 96
z dnia 20.09.2011

w sprawie powołania członka obwodowej komisji wyborczej na terenie miasta Złocieniec w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
na dzień 09 października 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 97
z dnia 20.09.2011

w sprawie powołania komisji ds. zaopiniowania propozycji zagospodarowania i
wykorzystania zgłoszonych do wycofania z użytkowania pozostałych środków trwałych i
wyposażenia w sołectwach gminy Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 98
z dnia 20.09.2011

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 99
z dnia 22.09.2011

w sprawie ustalenia wysokości nagrody gminy Złocieniec dla nauczycieli w 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 100
z dnia 22.09.2011

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
gminę Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 101
z dnia 28.09.2011

w sprawie upoważnienia do udzielania pomocy w formie zasiłku celowego rodzinom
rolniczym, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej
powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego
lub przymrozków wiosennych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

ZARZĄDZENIE NR 102
z dnia 28.09.2011

w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2011 i zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2011.

ZARZĄDZENIE NR 103
z dnia 03.10.2011

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.

ZARZĄDZENIE NR 104
z dnia 03.10.2011

w sprawie powołania członka obwodowej komisji wyborczej na terenie miasta Złocieniec w wyborach
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
09 października 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 105
z dnia 03.10.2011

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 106
z dnia 03.10.2011

w sprawie powołania komisji ds. dokonania przeglądu stanu oznakowania dróg oraz
infrastruktury drogowej na terenie miasta.

ZARZĄDZENIE NR 107
z dnia 03.10.2011

w sprawie likwidacji kancelarii tajnej w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 108
z dnia 10.10.2011

w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2011 i zmiany planu wykonawczego budżetu
gminy na rok 2011.

ZARZĄDZENIE NR 109
z dnia 21.10.2011

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 110
z dnia 28.10.2011

w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2011 i zmiany planu wykonawczego budżetu
gminy na rok 2011.

ZARZĄDZENIE NR 111
z dnia 28.10.2011

w sprawie wyłączenia członka komisji przetargowej z dalszego udziału w postępowaniu
o zamówienie publiczne

ZARZĄDZENIE NR 112
z dnia 28.10.2011

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 113
z dnia 09.11.2011

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 114
z dnia 17.11.2011

w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2011 i zmiany planu wykonawczego budżetu
gminy na rok 2011.

ZARZĄDZENIE NR 115
z dnia 18.11.2011

zmieniające zarządzenie w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie
Złocieniec na rok 2011.

ZARZĄDZENIE NR 116
z dnia 18.11.2011

zmieniające zarządzenie w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z
realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Złocieńcu na rok 2011.

ZARZĄDZENIE NR 117
z dnia 21.11.2011

w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy Złocieniec w celu uzyskania opinii o budżecie
Gminy Złocieniec na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 118
z dnia 21.11.2011

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych w 2011 r.
w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 119
z dnia 21.11.2011

w sprawie powołania zespołu ds. wdrażania projektu, realizowanego przez gminę
Złocieniec pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I – III”

ZARZĄDZENIE NR 120
z dnia 22.11.2011

w sprawie powołania zespołu ds. wdrażania projektu, realizowanego przez gminę
Złocieniec pt. „Uwierz w siebie” – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gminy
Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 121
z dnia 22.11.2011

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 122
z dnia 23.11.2011

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 123
z dnia 28.11.2011

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz wydawania w tych
sprawach decyzji, postanowień i zaświadczeń.

ZARZĄDZENIE NR 124
z dnia 29.11.2011

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 125
z dnia 30.11.2011

w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2011 i zmiany planu wykonawczego budżetu
gminy na rok 2011.

ZARZĄDZENIE NR 126
z dnia 05.12.2011

w sprawie powołania komisji ds. zaopiniowania propozycji zagospodarowania i
wykorzystania zgłoszonych do wycofania z u?ytkowania pozostałych środków trwałych i
wyposażenia w gminie Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 127
z dnia 06.12.2011

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 128
z dnia 08.12.2011

w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców
kierowników samorządowych jednostek budżetowych gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 129
z dnia 08.12.2011

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 130
z dnia 09.12.2011

w sprawie nabycia nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 131
z dnia 09.12.2011

w sprawie nabycia nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 132
z dnia 09.12.2011

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 133
z dnia 09.12.2011

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Zakładu
Usług Komunalnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złocieńcu

ZARZĄDZENIE NR 134
z dnia 16.12.2011

zmieniające zarządzenie w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Złocieniec
na rok 2011.

ZARZĄDZENIE NR 135
z dnia 19.12.2011

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w formie
wspierania ich wykonywania w zakresue kultury w 2012 roku na terenie gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 136
z dnia 23.12.2011

w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy Złocieniec w celu uzyskania opinii o budżecie
Gminy Złocieniec na 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 137
z dnia 19.12.2011

w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2011 i zmiany planu wykonawczego budżetu
gminy na rok 2011.

ZARZĄDZENIE NR 138
z dnia 28.12.2011

w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2011 i zmiany planu wykonawczego budżetu
gminy na rok 2011.

ZARZĄDZENIE NR 139
z dnia 28.12.2011

zmieniające zarządzenie w sprawie planu kontroli finansowej w 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 140
z dnia 30.12.2011

w sprawie przekazania nakładów poniesionych przez Gminę Złocieniec na inwestycje w
obcych środkach trwałych.

ZARZĄDZENIE NR 141
z dnia 30.12.2011

w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej przez Celowy
Związek Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie w celu realizacji przedsięwzięcia pod
nazwą: „Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gmina
Nowogard”.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Nowak 11-01-2013 09:48:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuropatnicki 11-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 21-01-2015 11:19:21