Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Planowane przedsięwzięcia z zakresu usuwania azbestu z terenu gm. Złocieniec w roku 2012

Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca

dotyczące planowanych przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu z terenu gm. Złocieniec w roku 2012

W związku z zamiarem złożenia przez Gminę Złocieniec wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, Burmistrz Złocieńca informuje o przystąpieniu do tworzenia listy osób (jednostek) ubiegających się o dofinansowanie w 2012 r. dla przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu z terenu nieruchomości położonych w gm. Złocieniec.

Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone tylko zadania realizowane na obiektach, których właścicielami są jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe, oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Wnioski mogą być składane na zadania ujęte w „Programie usuwania azbestu z terenu gminy Złocieniec na lata 2006 - 2032”.

Do wniosków należy również dołączyć

  • zgłoszenie prac budowlanych z adnotacją, że Starosta Drawski nie wnosi zastrzeżeń,
  • kolorowe zdjęcia posesji, z których zdejmowany będzie azbest wraz z opisem zawierającym dokładny adres.

Do kosztów kwalifikowanych zaliczone mogą być koszty:

  • demontażu pokrycia lub wyrobów zawierających azbest,
  • transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia poprzez składowanie,
  • unieszkodliwiania poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku, poniesione po dacie uzyskania decyzji Zarządu lub Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Szczecinie o przyznaniu dofinansowania.

W związku z powyższym osoby (jednostki) planujące w 2012 r. wymianę pokryć dachowych i usunięcie eternitu z dofinansowaniem proszone są o dostarczenie do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Złocieńcu w terminie do dnia 20.03.2012 r. stosownego wniosku.

Ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych przeznaczonych z WFOŚiGW w Szczecinie na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2012r. , przy większej ilości wniosków decydująca będzie kolejność zgłoszeń.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu w BIP w zakładce „Azbest” oraz w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu w Referacie Gospodarki Gruntami, Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. nr 3 przy ul. Wolności 10 .

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia dotyczące zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem azbestu można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami, Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. nr 3 przy ul. Wolności 10, tel. 94 36 72 022 w. 46).

PLIKI DO POBRANIA:

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 02-02-2012 15:07:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kochanowska 26-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 02-02-2012 15:13:40