Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

sesja XV - 29 grudnia 2011r.

SESJA NR XV RADY MIEJSKIEJ w ZŁOCIEŃCU
w dniu 29 grudnia 2011r.

 


 

UCHWAŁA NR XV/133/2011

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złocieniec na rok 2012
ZAŁĄCZNIK NR 01 -
Dochody na 2012 r.
ZAŁĄCZNIK NR 02 - Wydatki na 2012 r.
ZAŁĄCZNIK NR 03 - Przychody i rozchody budżetu Gminy Złocieniec w 2012 r.
ZAŁĄCZNIK NR 04 - Dochody budżetu gminy Złocieniec związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r.
ZAŁĄCZNIK NR 4a - Wydatki budżetu gminy Złocieniec związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r.
ZAŁĄCZNIK NR 05 - Dochody i wydatki budżetu Gminy Złocieniec związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.
ZAŁĄCZNIK NR 06 - Dochody i wydatki budżetu Gminy Złocieniec związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.
ZAŁĄCZNIK NR 07 - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Złocieniec w 2012 r.
ZAŁĄCZNIK NR 08 - Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2012 r.
ZAŁĄCZNIK NR 09 - Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Złocieniec w 2012 r.
ZAŁĄCZNIK NR 10 - Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Złocieniec na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2012 r.
ZAŁĄCZNIK NR 11 - Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Złocieniec na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 r.
ZAŁĄCZNIK NR 12 - Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Złocieniec na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.
ZAŁĄCZNIK NR 13 - Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Złocieniec na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.
ZAŁĄCZNIK NR 14 -
 

(Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złocieńcu.)

UCHWAŁA NR XV/134/2011

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złocieniec na lata 2012-2024
ZAŁĄCZNIK NR 1 - CZĘŚĆ 1 - CZĘŚĆ 2 - CZĘŚĆ 3 -
wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012 - 2024
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złocieniec na lata 2012 – 2024
ZAŁĄCZNIK NR 3 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2024

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia  1 stycznia 2012)

UCHWAŁA NR XV/135/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Złocieniec

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.)

UCHWAŁA NR XV/136/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie płatnej strefy parkowania, wysokości stawek i sposobu pobierania opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu jej pobierania

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r..)

UCHWAŁA NR XV/137/2011

w sprawie harmonogramu oraz wiodących tematów sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w 2012 roku (plan pracy rady)

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XV/138/2011

w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Złocieńcu na 2012 rok

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XV/139/2011

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych obowiązujący na terenie gminy Złocieniec w roku 2012

(Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.)

UCHWAŁA NR XV/140/2011

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii obowiązującego na terenie gminy Złocieniec w roku 2012

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z dniem 1 stycznia 2012 r.)

UCHWAŁA NR XV/141/2011

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
ZAŁĄCZNIK -
mapa

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XV/142/2011

w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu do realizacji zadania gminy Złocieniec w zakresie pracy z rodziną

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XV/143/2011

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złocieniec na rok  2011
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
Dochody budżetowe gminy Złocieniec na 2011 rok
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wydatki budżetowe gminy Złocieniec na 2011 rok

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XV/144/2011

w sprawie udzielenia zgody na przekazanie nakładów poniesionych przez Gminę Złocieniec na środki trwałe tj.obiekty budowlane i urządzenia oraz środków trwałych tj. obiektów budowlanych i urządzeń jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XV/145/2011

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
ZAŁĄCZNIK NR 1
ZAŁĄCZNIK NR 2

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

 

 


LISTA GŁOSOWANIA IMIENNEGO na XV sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 29 grudnia 2011r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 26-01-2012 07:22:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 02-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 26-01-2012 10:20:32