Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zawiadomienie STRON POSTĘPOWANIA o o wydanym postanowieniu dot. Przebudowy mostu na Staszica w Złocieńcu 2014-01-20 14:52:46
dokument Ogłoszenie o o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddział. na środ. przedsięwzięcia pn Budowa dróg i sieci deszczowej - ul. Jana Pawła II i Kresowiaków w Złocieńcu 2013-01-14 14:34:34
dokument Ogłoszenie dot. postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego budowie elektrowni wiatrowych w miejscowości Rzęśnica, gm. Złocieniec na działkach nr 213/2, 176/1 i 279 2010-06-17 12:06:56
dokument Ogłoszenie o o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddział. na środ. podczas modernizacji stacji paliw przy ul. Czaplineckiej 27 w Złocieńcu 2010-06-17 12:04:24
dokument Ogłoszenie o wydaniu postanowienia dot. nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddział. na środow. przy budowie BRICOMARCHE i INTERMARCHE 2010-06-17 12:01:21
dokument dotyczy biogazowni w Darskowie- postanowienie o nałożeniu raportu 2010-06-01 13:28:45
dokument dotyczy biogazowni w Złocieńcu- postanowienie o nałożeniu raportu 2010-06-01 13:28:02
dokument ogłoszenie o wydaniu postanowienia dot. zagospodarowania centrum miasta w Złocieńcu, stanowiącego kwartał między ul. Sikorskiego, Wolności, Rybacką i Bohaterów Warszawy 2010-05-19 08:24:30
dokument Ogłoszenie o wydaniu postanowienia na rozbudowę i modernizację Stacji Uzdatniania Wody, budowę budynku administracyjnego w Złocieńcu przy ul. Piaskowej. 2009-11-24 09:37:35
dokument Ogłoszenie o wydaniu postanowienia na przebudowę drogi powiatowej nr 2028Z i drogi gminnej na odcinku Lubieszewo ? Zatonie 2009-08-10 07:14:15
dokument Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. 2009-06-23 07:07:12
dokument Ogłoszenie o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie gazociągu średniego ciśnienia de 63 mm PE w ul. Nadrzecznej w Złocieńcu 2009-06-10 08:30:08
dokument Ogłoszenie o wydaniu postanowienia na budowę gazociągu średniego ciśnienia de 63 mm PE w ul. Nadrzecznej w Złocieńcu 2009-05-15 13:53:46
dokument Ogłoszenie o wydaniu postanowienia na przebudowę targowiska miejskiego z pawilonami handlowymi i straganami oraz budynkami zaplecza sanitarnego i śmietnika, budowie parkingu, układu komunikacyjnego przy targowisku i inne 2009-05-08 13:13:27
dokument Ogłoszenie o wydaniu postanowienia na remont ulicy Szkolnej w Złocieńcu 2009-05-08 13:10:57
dokument Ogłoszenie o wydaniu postanowienia na remont ulicy Kasztanowej w Złocieńcu 2009-05-08 13:07:20
dokument Ogłoszenie o wydaniu postanowienia na remont ulicy Aleja Piastów w Złocieńcu wraz z wykonaniem parkingów 2009-05-08 13:00:43
dokument Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na rozbudowę i modernizację Stacji Uzdatniania Wody, budowie budynku administracyjnego w Złocieńcu przy ul. Piaskowej 2009-04-29 14:35:58
dokument Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warniłęg, gm. Złocieniec 2009-04-24 13:54:10
dokument O g ł o s z e n i e o wydaniu postanowienia o braku obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu terenów nad rz. Drawą w ramach budowy infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej szlaku kajakowego im. ks. Kardynała Karola Wojtyły 2009-02-18 13:26:38
dokument Ogłoszenie o wydaniu postanowienia na budowę sieci rozdzielczej kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Kosobudy 2008-12-19 07:23:06
dokument Ogłoszenie o wydaniu postanowienia na budowę sieci rozdzielczych wodociągowej i kanalizacyjnej tworzących część infrastruktury technicznej projektowanego osiedla domków jednorodzinnych, na działkach nr 34/4, 33/11, 33/15, 33/12, 33/14, 10/3, 9/5, 5/15, 5/28, 9/3, 10/3, 5/17, 9/7, 9/9, 5/8, 11/9, 11/2, 11/7, 11/4 położonych w obrębie 8 miasta Złocieniec 2008-10-06 08:18:37
dokument Ogłoszenie o wydaniu postanowienia na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Wąsosz gmina Złocieniec 2008-10-06 08:15:20
dokument Ogłoszenie o wydaniu postanowienia na budowę pomostu pływającego na terenie dz. nr 506 stanowiącej jez. Lubie, położonej w obrębie Lubieszewo gm. Złocieniec 2008-10-06 08:07:42
dokument Ogłoszenie o wydaniu postanowienia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr: 8, 4/82, 24/5, 24/4, 24/3, 3/4 , 14/8, 14/3, 14/13, 14/16, 14/7, 14/14 położonych w obrębie Bobrowo gm. Złocieniec 2008-09-18 10:38:04
dokument O g ł o s z e n i e o wydaniu postanowienia na budowę sieci rozdzielczych wodociągowej i kanalizacyjnej z przepompownią ścieków na osiedlu Pomorskim w Złocieńcu, na działkach nr 30/14, 30/13, 17, 1/7 położonych w obrębie 14 miasta Złocieniec oraz działkach nr 23/6 i 16 położonych w obrębie 15 miasta Złocieniec 2008-09-18 10:36:44
dokument Ogłoszenie o wydaniu postanowienia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Lubieszewo gm. Złocieniec 2008-08-20 07:30:04
dokument Ogłoszenie o wydaniu postanowienia na budowę sieci wodnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, na działkach o numerach ewidencyjnych 55/2, 54/3, 14, 84/12, 65, 84/1, położonych w obrębie 6 miasta Złocieniec 2008-08-20 07:28:42
dokument Ogłoszenie o wydaniu postanowienia na budowę drogi dojazdowej do Spichlerza oraz wykonaniu miejsc parkingowych przed Spichlerzem w Złocieńcu, na działkach o numerach ewidencyjnych 128/1, 128/38, 129/2 2008-08-14 15:05:15
dokument Ogłoszenie o wydaniu postanowienia na budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy przychodni lekarskiej 2008-07-18 09:12:22
dokument Ogłoszenie o wydaniu postanowienia na budowę przyłącza kablem światłowodowym do budynku na działce nr 38 obręb Linowno 2008-07-18 09:10:40
dokument O g ł o s z e n i e o wydaniu postanowienia na budowę sieci kanalizacji deszczowej PVC 315 z osadnikiem i separatorem z włączeniem do istniejącej sieci, na działkach o nr 11, 16, 40/13, 40/36, 40/30, 53, 40/53 położonych w obrębie 12 miasta Złocieniec 2008-07-18 09:08:46
dokument Ogłoszenie o wydaniu postanowienia na budowę przyłącza kablem światłowodowym do budynku na działce nr 38 obręb Linowno 2008-07-15 07:20:32
dokument Ogłoszenie o wydaniu postanowienia na budowę pomostu rekreacyjnego na Wyspie Ostrów ? wymianie istniejącego pomostu na nowy, na terenie działki nr 489 stanowiącej jez. Siecino 2008-06-30 16:06:29
dokument ogłoszenie o wydaniu postanowienia na budowe pomostu na terenie dz. nr 506 stanowiącej jez. Lubie, położonej w obrębie Lubieszewo gm. Złocieniec 2008-04-24 09:44:18