Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zawiadomienie o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia pn. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na warsztat samochodowy 2014-11-26 07:52:29
dokument Zawiadomienie o wydanej decyzji umarzającej postępowanie w sprawie podzialu dz. nr 4 położonej w obr. 5 m. Złocieniec i budowie domów jednorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi na wydzielonych działkach 2014-11-20 07:35:53
dokument Zawiadomienie o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia pn.Skup złomu stalowego i metali kolorowych i ich składowanie oraz sprzedaż na terenie działki nr 3/2 obręb 13 m. Złocieniec 2014-10-16 08:30:17
dokument Zawiadomienie o wydanej decyzji dot. Budowa budynku mieszkalnego 2014-04-01 14:08:07
dokument Zawiadomienie STRON POSTĘPOWANIA o o wydanej decyzji dot. Przebudowy mostu na Staszica w Złocieńcu 2014-02-05 14:28:38
dokument Zawiadomienie Społeczeństwa i Stron postępowania o WYDANEJ decyzji o umorzeniu postępowania dla przedsięwzięcia Budowa drogi leśnej nr 202 w leśnictwie Worowo 2013-11-13 14:44:56
dokument Obwieszczenie Burmistrza Złocieńca o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia pn.Odudowa bazy aktywnej turystyki wodnej na wyspie Ostrów nad jez. Siecino w gm. Złocieniec 2013-05-09 15:51:04
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie Budowy dróg i sieci deszczowej ul. Jana Pawła II i Kresowiaków w Złocieńcu 2013-01-21 13:14:20
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej -budowa trzech stawów w Kosobudkach 2012-11-27 08:58:08
dokument ogłoszenie - wydanie decyzji środowiskowej - skup złomu stalowego i żeliwnego 2012-11-27 08:45:07
dokument ogłoszenie o wydaniu decyzji dla PHU "LIDER" Bączek S.J. 2012-06-12 12:09:05
dokument ogłoszenie o umorzeniu postępowania - droga leśna nr 28 2012-05-31 12:38:35
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji - budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Żeromskiego 2012-01-05 15:07:57
dokument zawiadomienie - decyzja o umorzeniu postępowania -kanalizacja i wodociąg w Stawnie 2011-08-03 14:54:41
dokument ogłoszenie - decyzja o umorzeniu postępowania -kanalizacja i wodociąg w Stawnie 2011-08-03 14:53:35
dokument ogłoszenie o wydaniu decyzji - przebudowa wewnętrznych dróg leśnych 2011-03-29 13:53:38
dokument ogłoszenie o wydaniu decyzji - most ul. 5-go Marca w Złocieńcu 2011-01-24 13:25:29
dokument Zawiadomienie o umorzeniu postępowania ZOZ Biały Dom 2010-11-25 08:39:41
dokument Ogłoszenie o umorzeniu postępowania ZOZ BIAŁY DOM 2010-11-25 08:25:30
dokument ogłoszenie o wydaniu decyzji Delicja Natural 2010-10-27 13:15:43
dokument zawiadomienie o wydaniu decyzji Delicja Natural 2010-10-27 13:15:06
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla DANPOL 2010-10-20 13:32:14
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dla DANPOL 2010-10-20 13:30:32
dokument Zawiadomienie dot. sieci kanalizacyjnej w ul. Zakole, Rybacka, Cegielniana w Złocieńcu 2010-08-20 13:34:52
dokument Zawiadomienie dot. budowy BRICOMARCHE iINTERMARCHE w Złocieńcu 2010-08-20 09:31:01
dokument Zawiadomienie dot.wydania decyzji o umożeniu postępowania 2010-08-16 10:08:12
dokument decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie nawierzchni płyty rynku miejskiego i przebudowie nawierzchni przyległych ulic 2010-07-19 12:23:54
dokument Ogłoszenie dot. wydania decyzji- zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowie istniejącego garażu na warsztat samochodowy jednostanowiskowy z kanałem, na terenie dz. nr 169 położonej w obr. 6 m. Złocieniec 2010-07-01 14:24:20
dokument Zawiadomienie dot. zagospodarowania centrum miasta w Złocieńcu, stanowiącego kwartał między ul: Sikorskiego, Wolności, Rybacką i Bohaterów Warszawy, przeznaczonego do rewitalizacji 2010-05-20 14:46:05
katalog 2010-05-20 14:44:49
dokument Ogłoszenie o decyzji dot. zagospodarowania centrum miasta w Złocieńcu, stanowiącego kwartał między ul.: Sikorskiego, Wolności, Rybacką i Bohaterów Warszawy, przeznaczonego do rewitalizacji 2010-05-20 14:44:43
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie strzelnicy. 2009-12-21 09:56:36
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: remoncie ulicy Włókienniczej w Złocieńcu 2009-11-05 07:23:59
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, na terenie działek nr: 219/1 i 334 położonych w obrębie 16 miasta Złocieniec 2009-10-29 10:09:36
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania budynku garażowego na myjnię ręczną jednostanowiskową. 2009-08-25 07:20:09
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2028Z i drogi gminnej na odcinku Lubieszewo ? Zatonie o długości 3100 mb, na działkach nr 190/3, 236/4, 55/2 i 412, położonych w obrębie Lubieszewo gm. Złocieniec 2009-08-18 14:46:32
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: poszukiwaniu i rozpoznawaniu złoża kruszywa naturalnego w kategorii C1 na działce nr 119/1 położonej w obrębie Bobrowo gm. Złocieniec 2009-08-10 07:19:00
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku gospodarczego na budynek zakładu mechaniki pojazdowej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej 2009-07-16 07:18:25
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie istniejącego komina stalowego na komin stalowy H=49 m, D=0,8 m, na działce nr 52/6 położonej w obrębie 12 miasta Złocieniec 2009-07-15 07:09:37
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie ulicy Szkolnej. 2009-07-02 14:26:51
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie ulicy Kasztanowej. 2009-07-02 14:18:16
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie targowiska miejskiego. 2009-06-02 14:46:25
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr RG-IV/7625/7/09, dla przedsięwzięcia polegającego na : przebudowie targowiska miejskiego z pawilonami handlowymi i straganami oraz budynkami zaplecza sanitarnego i śmietnika, budowie parkingu, układu komunikacyjnego przy targowisku i garażach, budowie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociągowej, odwodnienia terenu, zasilenia elektrycznego i oświetlenia terenu, urządzeniu i zagospodarowaniu terenów zielonych, w Złocieńcu przy ul. Kasztanowej, na terenie działek nr: 176/72, 193, 165/2, 166/6, 170, 175, 177, 178 położonych w obrębie 11 miasta Złocieniec. 2009-06-02 14:39:25
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody, budowie budynku administracyjnego w Złocieńcu przy ul. Piaskowej oraz sieci wodociągowej zasilającej zbiornik wieżowy położony na działce oznaczonej nr 270 obręb 16 miasta Złocieniec. 2009-06-02 14:33:10
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr RG-IV/7625/10/09, dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody, budowie budynku administracyjnego w Złocieńcu przy ul. Piaskowej oraz sieci wodociągowej zasilającej zbiornik wieżowy położony na działce oznaczonej nr 270 obręb 16 miasta Złocieniec 2009-06-02 14:31:44
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Rzęśnica, gm. Złocieniec. 2009-06-02 14:30:08
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warniłęg, gm. Złocieniec. 2009-06-02 14:28:35
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr RG-IV/7625/14/09, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warniłęg, gm. Złocieniec. 2009-05-11 11:31:45
dokument Ogłoszenie o zmianie decyzji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Nowa, Pl.3-go Maja, ul. I Dywizji WP w Złocieńcu 2009-04-10 09:28:24
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji na zagospodarowanie terenów nad rz. Drawą w ramach budowy infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej szlaku kajakowego im. ks. Kardynała Karola Wojtyły 2009-03-11 14:56:08
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji na budowę sieci rozdzielczej kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Kosobudy 2009-03-11 07:11:10
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji na budowę kładki dla ruchu pieszego (w miejscu istniejącego mostu przeznaczonego do rozbiórki ), na działkach o numerach ewidencyjnych 54, 150, 170, położonych w obrębie 11 miasta Złocieniec 2008-12-19 07:09:15
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji na budowę sieci rozdzielczych wodociągowej i kanalizacyjnej tworzących część infrastruktury technicznej projektowanego osiedla domków jednorodzinnych, na działkach nr 34/4, 33/11, 33/15, 33/12, 33/14, 10/3, 9/5, 5/15, 5/28, 9/3, 10/3, 5/17, 9/7, 9/9, 5/8, 11/9, 11/2, 11/7, 11/4 2008-11-24 07:22:55
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji na budowę sieci rozdzielczych wodociągowej i kanalizacyjnej z przepompownią ścieków na Osiedlu Pomorskim w Złocieńcu 2008-11-24 07:20:47
dokument Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o braku obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dot. budowy kładki dla ruchu pieszego (w miejscu istniejącego mostu przeznaczonego do rozbiórki), na działkach o numerach ewidencyjnych 54, 150, 170, położonych w obrębie 11 miasta Złocieniec, w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 - PLB 320019 ?Ostoja Drawska?, w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu - ?Pojezierze Drawskie? oraz w otulinie Drawskiego Parku Krajobrazowego. 2008-11-13 11:29:14
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Wąsosz gmina Złocieniec, na działkach o nr ewidencyjnych: 113/9, 379, 375, 376, 377, 378, 99, 100, 101, 102, 116/4, 117, 118/6, 119/1, 73/3, 73/2, 73/4, 73/5, 8 położonych w obrębie Bobrowo gm. Złocieniec, w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 - PLB 320019 Ostoja Drawska oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierze Drawskie 2008-11-13 11:25:06
dokument O g ł o s z e n i e o wydaniu decyzji na zamontowanie pomostu pływającego na terenie dz. nr 506 stanowiącej jez. Lubie, położonej w obrębie Lubieszewo gm. Złocieniec 2008-10-28 11:53:49
dokument O g ł o s z e n i e o wydaniu decyzji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr: 8, 4/82, 24/5, 24/4, 24/3, 3/4 , 14/8, 14/3, 14/13, 14/16, 14/7, 14/14 położonych w obrębie Bobrowo gm. Złocieniec 2008-10-28 11:52:15
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji na budowę sieci wodnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, na działkach o numerach ewidencyjnych 55/2, 54/3, 14, 84/12, 65, 84/1, położonych w obrębie 6 miasta Złocieniec 2008-10-20 08:06:08
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Lubieszewo gm. Złocieniec 2008-10-14 08:43:26
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji na budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy przychodni lekarskiej oraz przebudowie skrzyżowania ulic na działkach o numerach ewidencyjnych 25, 10/3, 10/1, 29/5, 26/1, położonych w obrębie 8 miasta Złocieniec, w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 - PLB 320019 ?Ostoja Drawska?, Obszaru Chronionego Krajobrazu ?Pojezierze Drawskie? i otuliny Drawskiego Parku Krajobrazowego. 2008-09-15 08:10:11
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji na budowę drogi dojazdowej do Spichlerza oraz wykonaniu miejsc parkingowych przed Spichlerzem w Złocieńcu. 2008-09-15 08:06:49
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji na budowę sieci kanalizacji deszczowej PVC 315 z osadnikiem i separatorem z włączeniem do istniejącej sieci, na działkach o nr 11, 16, 40/13, 40/36, 40/30, 53, 40/53 położonych w obrębie 12 miasta Złocieniec, w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 - PLB 320019 ?Ostoja Drawska?, Obszaru Chronionego Krajobrazu ?Pojezierze Drawskie? i otuliny Drawskiego Parku Krajobrazowego 2008-09-15 08:04:38
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (budowa kładki na rz. Wąsówce) 2008-09-04 15:35:23
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (budowa nawierzchni ulic i chodników osiedla Świerkowe) 2008-09-03 14:04:05
dokument O g ł o s z e n i e o wydaniu decyzji na budowę pomostu rekreacyjnego na Wyspie Ostrów 2008-08-14 15:01:46
dokument O g ł o s z e n i e o wydaniu decyzji na budowę pomostu rekreacyjnego na kąpielisku gminnym pn. Gęsia Łączka 2008-08-04 14:53:37
dokument O g ł o s z e n i e o wydaniu decyzji na budowię sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Lubieszewo gm. Złocieniec 2008-07-07 07:28:20
dokument O g ł o s z e n i e o wydaniu decyzji na przebudowę ulicy Kaszubskiej w Złocieńcu wraz z odwodnieniem na działkach nr 15, 16/8, 16/9, 17, 53, 79, 94 2008-07-07 07:26:33
dokument O g ł o s z e n i e o wydaniu decyzji o budowie pomostu na terenie dz. nr 506 stanowiącej jez. Lubie 2008-06-30 16:02:10
dokument budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Cegielnianej w Złocieńcu 2008-04-25 14:33:24
dokument ogłoszenie o wydaniu decyzji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Nowa, Pl. 3-go Maja, ul. I Dywizji WP w Złocieńcu (wraz z przyłączami) 2008-04-24 09:42:54
dokument O g ł o s z e n i e o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia budowy 9 pawilonów handlowych 2008-04-11 09:49:55