Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zawiadomienie STRON POSTĘPOWANIA o uzupełnianiu informacji dla RDOŚ w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2013-12-20 13:35:04
dokument Zawiadomienie STRON POSTĘPOWANIA o wystąpieniu do organów współdziałających o opinię w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2013-12-03 08:32:39
dokument Zawiadomienie STRON POSTĘPOWANIA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2013-11-29 13:29:34
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w spr. przedsięwzięcia pn: Zakład Przetwórstwa Ryb w Złocieniec - dokument stracił ważność 2013-01-22 14:31:13
dokument Ogłoszenie o Budowie dróg i sieci deszczowej- ul. Jana Pawła II i Kresowiaków w Złocieńcu 2012-12-04 11:27:23
dokument zawiadomienie o wszczęciu postepowania- budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Stawnie 2011-07-08 13:09:21
dokument Zawiadomienie o budowie rozdzielczej sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ulicach: Zakole, Rybacka i Cegielniana w Złocieńcu 2010-08-27 14:57:50
dokument Zawiadomienie o budowie dwóch pawilonów handlowych BRICOMARCHE i INTERMARCHE 2010-08-27 14:56:24
dokument Ogłoszenie o budowie dwóch pawilonów handlowych BRICOMARCHE i INTERMARCHE 2010-08-27 14:54:34
dokument modernizacja stacji paliw zlokalizowanej przy ul. Czaplineckiej 27 w Złocieńcu 2010-05-12 14:31:42
dokument budowa ELEKTROWNI WIATROWYCH w m. Rzęśnica 2010-05-12 14:30:43
dokument budowa dwóch pawilonów handlowych BRICOMARCHE i INTERMARCHE w Złocieńcu 2010-05-12 14:28:44
dokument budowa elektrociepłowni na biogaz w miejscowości Darskowo, na terenie działki nr 81/19 położonej w obrębie Darskowo gm. Złocieniec 2010-03-19 06:55:25
dokument budowa elektrociepłowni na biogaz w Złocieńcu na terenie działki nr 35/19 położonej w obrębie 17 miasta Złocieniec 2010-03-19 06:54:25
dokument budowa farmy wiatrowej o mocy 6 MW (trzy turbiny) na terenie wsi Darskowo gm. Złocieniec, na działkach o numerach ewidencyjnych 83/15 i 81/19 2010-03-19 06:53:27
dokument zagospodarowaniu centrum miasta w Złocieńcu, stanowiącego kwartał między ulicami: Sikorskiego, Wolności, Rybacką i Bohaterów Warszawy, przeznaczonego do rewitalizacji 2010-03-19 06:52:30
dokument w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 2010-03-03 14:42:02
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: przebudowa drogi powiatowej nr 2028Z i drogi gminnej na odcinku Lubieszewo - Zatonie o długości odcinka 3100 mb, na działkach nr 190/3, 236/4, 55/2, 412 położonych w obrębie Lubieszewo gm. Złocieniec. 2009-06-02 14:35:31
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie gazociągu średniego ciśnienia de 63 mm PE w ul. Nadrzecznej w Złocieńcu, gm. Złocieniec 2009-04-10 09:30:20
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warniłęg, gm. Złocieniec 2009-04-10 09:26:31
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na realizację przedsięwzięcia polegającego na: remoncie ul. Szkolnej w Złocieńcu 2009-04-06 07:33:04
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na realizację przedsięwzięcia polegającego na: remoncie ulicy Aleja Piastów w Złocieńcu wraz z wykonaniem parkingów dla samochodów osobowych 2009-04-06 07:32:09
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na realizację przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody, budowie budynku administracyjnego w Złocieńcu przy ul. Piaskowej oraz sieci wodociągowej zasilającej zbiornik wieżowy położony na działce oznaczonej nr 270 obręb 16 miasta Złocieniec. 2009-04-06 07:30:56
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na realizację przedsięwzięcia polegającego na: remoncie ul. Kasztanowej w Złocieńcu 2009-04-06 07:29:50
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przebudowę targowiska miejskiego z pawilonami handlowymi i straganami oraz budynkami zaplecza sanitarnego i śmietnika 2009-03-11 07:13:56
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na remont, przebudowę i rozbudowę istniejącego gospodarstwa rybackiego (stawowa hodowla ryb) w Lubieszewie 2008-11-24 07:19:29
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postepowania polegającego na: zagospodarowaniu terenów nad rz. Drawą w ramach budowy infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej szlaku kajakowego im. ks. Kardynała Karola Wojtyły 2008-11-24 07:17:39
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę sieci rozdzielczej kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Kosobudy 2008-10-31 14:24:15
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania budowę sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Nowa, Pl.3-go Maja, ul. I Dywizji WP w Złocieńcu (wraz z przyłączami) 2008-10-29 14:31:53
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę kładki dla ruchu pieszego (w miejscu istniejącego mostu przeznaczonego do rozbiórki), na działkach o numerach ewidencyjnych 54, 150, 170, położonych w obrębie 11 miasta Złocieniec 2008-10-14 08:48:16
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę sieci rozdzielczej kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Kosobudy na działkach nr 83/3, 94, 149, 99/2, 155/2, 157/2, 95, 57, 58, 277, 263/1, 262/5, 262/7, 144/2, 246, 251, 253, 261/2, 258, 291, 305, 257/3, 302/9, 325/3, 63, 215/1, 61/1, 263/2, 233/3, 232/1, 230/1, 235, 229/2, 238, 263/1 położonych w obrębie Kosobudy gm. Złocieniec, w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 - PLB 320019 ?Ostoja Drawska? i Obszaru Chronionego Krajobrazu ?Pojezierze Drawskie?. 2008-09-18 15:33:57
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę sieci rozdzielczych wodociągowej i kanalizacyjnej tworzących część infrastruktury technicznej projektowanego osiedla domków jednorodzinnych, na działkach nr 34/4, 33/11, 33/15, 33/12, 33/14, 10/3, 9/5, 5/15, 5/28, 9/3, 10/3, 5/17, 9/7, 9/9, 5/8, 11/9, 11/2, 11/7, 11/4 2008-08-29 09:15:35
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr: 8, 4/82, 24/5, 24/4, 24/3, 3/4, 14/8, 14/3, 14/13, 14/16, 14/7, 14/14 położonych w obrębie Bobrowo gm. Złocieniec 2008-08-29 07:53:36
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Wąsosz gmina Złocieniec na działkach o nr ewidencyjnych: 113/9, 379, 375, 376, 377, 378, 99, 100, 101, 102, 116/4, 117, 118/6, 119/1, 73/3, 73/2, 73/4, 73/5, 8 położonych w obrębie Bobrowo gm. Złocieniec 2008-08-29 07:52:46
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na Osiedlu Pomorskim o budowie sieci rozdzielczych: wodociągowej i kanalizacyjnej, z przepompownią ścieków. 2008-08-28 12:12:48
dokument Ogłoszenie o zamontowaniu pomostu pływającego na terenie dz. nr 506 stanowiącej jez. Lubie, położonej w obrębie Lubieszewo gm. Złocieniec, na wysokości działki nr 282/4 obręb Gudowo gm. Drawsko Pomorskie 2008-08-14 15:03:31
dokument Ogłoszenie o budowie sieci wodnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, na działkach o numerach ewidencyjnych 55/2, 54/3, 14, 84/12, 65, 84/1, położonych w obrębie 6 miasta Złocieniec 2008-07-28 14:49:55
dokument Ogłoszenie o budowie kładki dla ruchu pieszego (w miejscu istniejącego mostu przeznaczonego do rozbiórki), na działkach o numerach ewidencyjnych 54, 150, 170, położonych w obrębie 11 miasta Złocieniec 2008-07-23 12:05:39
dokument Ogłoszenie o budowie drogi dojazdowej do Spichlerza oraz wykonaniu miejsc parkingowych przed Spichlerzem w Złocieńcu, na działkach o numerach ewidencyjnych 128/1, 128/38, 129/2, położonych w obrębie 11 miasta Złocieniec 2008-07-10 09:06:33
dokument Ogłoszenie o budowie miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy przychodni lekarskiej oraz przebudowie skrzyżowania ulic na działkach o numerach ewidencyjnych 25, 10/3, 10/1, 29/5, 26/1 2008-06-30 16:04:33
dokument Ogłoszenie budowie pomostu rekreacyjnego na kąpielisku gminnym pn. Gęsia Łączka 2008-05-15 15:36:00
dokument budowa przyłącza kablem światłowodowym do budynku na działce nr 38 obręb Linowno 2008-04-25 14:32:04
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie ulicy Kaszubskiej 2008-04-11 09:57:33
dokument budowia pomostu na terenie dz. nr 506 stanowiącej jez. Lubie, położonej w obrębie Lubieszewo gm. Złocieniec 2008-03-18 14:57:50