Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

przetarg nieograniczony na Wykonanie utwardzenia ulicy Zaułek w Złocieńcu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Burmistrz Miasta i Gminy Złocieniec, 78-520 Złocieniec, ul. Stary Rynek 3,
woj. zachodniopomorskie, pow.drawski, tel. 094 3672022, fax 094 3671618,
www.bip.zlocieneic.pl ,
e-mail: umig.zamowienia@zlocieniec.pl ogłasza przetarg nieograniczony na
Wykonanie utwardzenia ulicy Zaułek w Złocieńcu

CPV: 45230000-8            Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233223-8      Wymiana nawierzchni drogowej


Termin związania z ofertą 30 dni   
Miejsce realizacji: gmina Złocieniec       
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Opis:

Wykonanie utwardzenia nawierzchni części ulicy Zaułek

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo – piaskowej  i podbudowie z kruszywa naturalnego warstwa dolna po zagęszczeniu 20cm - o powierzchni  945,08m2; krawężniki betonowe wystające o wymiarach 100x15x30 na ławie betonowej z oporem o długości 326,75mb; krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 100x12x25
na ławie zwykłej o długości 16,5mb.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.   
Wymagany  termin wykonania zamówienia – 15 października 2006r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 24, lub pocztą lub w wersji elektronicznej.            
Uprawnieni do kontaktów z oferentami -
Inspektor ds. Zamówień Publicznych – Dorota Wojas,
e-mail:
umig.zamowienia@zlocieniec.pl tel. 094-3672022 wew. 44, lok. 24, w godz. 7:00 - 15:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 12 - sekretariat.

Termin składania ofert upływa dnia 14.07.2006. o godzinie 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godzinie 10:15 w siedzibie zamawiającego, lok. sala konferencyjna.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 13-06-2006 17:07:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Sabat 13-06-2006
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 13-06-2006 17:07:56