Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Statut gminy Złocieniec - tekst ujednolicony Ireneusz Sabat 2005-11-24 12:52:49 dodanie dokumentu
Uchwała Rady Miejskiej zmieniająca Statut gm. Złocieniec Nr XXXVIII/256/2005 z dnia 22.09.2005r. Ireneusz Sabat 2005-11-24 12:52:07 dodanie dokumentu
Uchwała Rady Miejskiej zmieniająca Statut gm. Złocieniec Nr XXI/176/2004 z dnia 30.06.2004r. Ireneusz Sabat 2005-11-24 12:50:44 dodanie dokumentu
Uchwała Rady Miejskiej zmieniająca Statut gm. Złocieniec Nr XVI/148/2004 z dnia 31.03.2004r. Ireneusz Sabat 2005-11-24 12:49:27 dodanie dokumentu
Statut gminy Złocieniec - Uchwała Rady Miejskiej Nr IX/80/2003 z dnia 26.06.2003r. Ireneusz Sabat 2005-11-24 12:46:40 dodanie dokumentu
na sprzedaż działek nie zabudowanych położonych na terenie miasta Złocieniec przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne Ireneusz Sabat 2005-11-17 16:10:47 dodanie dokumentu
sprzedaż działki nie zabudowanej nr 100/8 o pow. 0,0764 ha położonej w Złocieńcu przy ul. Wielkopolskiej 5 Ireneusz Sabat 2005-11-17 16:08:16 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko Ireneusz Sabat 2005-11-17 15:58:09 dodanie dokumentu
na sprzedaż działek nie zabudowanych położonych w Złocieńcu przy ul. Parkowej w obrębie 6 Ireneusz Sabat 2005-11-17 15:53:26 dodanie dokumentu
na sprzedaż działki nie zabudowanej nr 62/20 o pow. 0,0104 ha położonej w Złocieńcu przy ul. Sikorskiego 1b w obrębie 11 Ireneusz Sabat 2005-11-17 15:50:16 dodanie dokumentu
realizacja przedsięwzięcia polegającego na : budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 32373, na działce nr 143/19 Ireneusz Sabat 2005-11-17 15:47:31 dodanie dokumentu
modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na odcinku w pasie ul. Mickiewicza Ireneusz Sabat 2005-11-14 11:57:44 dodanie dokumentu
sesja XXXIX (27.10.2005r.) Ireneusz Sabat 2005-11-14 09:59:36 dodanie dokumentu
sesja XXXVIII (22.09.2005r.) Ireneusz Sabat 2005-11-14 07:57:38 dodanie dokumentu
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na realizacji - urządzenia infrastruktury technicznej – remont obiektu infrastruktury technicznej mostu w Ireneusz Sabat 2005-11-14 07:46:15 dodanie dokumentu
Kodeks etyczny radnego Ireneusz Sabat 2005-11-08 14:05:40 dodanie dokumentu
Procedura naboru na stanowiska urzędnicze Ireneusz Sabat 2005-11-08 13:50:31 dodanie dokumentu
Procedura naboru na stanowiska pozostałe Ireneusz Sabat 2005-11-08 13:44:38 dodanie dokumentu
budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA Ireneusz Sabat 2005-11-04 11:32:50 dodanie dokumentu
stacji bazowej telefonii komórkowej PTK centertel nr 3191, zlokalizowanej na wieży kościoła przy ul. Kościelnej 1 w Złocieńcu Ireneusz Sabat 2005-10-21 07:08:41 dodanie dokumentu
Karta informacyjna - organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych Ireneusz Sabat 2005-10-17 13:02:40 dodanie dokumentu
Stochaj Irena ( 30.06.2005r. ) Ireneusz Sabat 2005-10-11 18:06:21 dodanie dokumentu
Komunikat oraz zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Ireneusz Sabat 2005-10-07 14:30:51 dodanie dokumentu
na sprzedaż działki nie zabudowanej położonej w Złocieńcu przy ul. Plac 650 - lecia 6 składającej się z działki nr 29/4 i 30/4 Ireneusz Sabat 2005-10-06 16:09:53 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Ireneusz Sabat 2005-10-06 09:49:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 63/2005 Burmistrza MiG Złocieniec z dnia 14.09.2005r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Złocieniec Ireneusz Sabat 2005-09-28 08:15:14 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza MiG Złocieniec z dnia 15.09.2005r. w sprawie powołania członków obwodowych komisji wyborczych w wyborze Prezydenta RP Ireneusz Sabat 2005-09-28 08:13:43 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Złocieniec o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych Ireneusz Sabat 2005-09-28 08:11:43 dodanie dokumentu
na sprzedaż działki nie zabudowanej położonej na terenie miasta Złocieniec w obrębie 15 przeznaczonej pod budowę domu jednorodzinnego Ireneusz Sabat 2005-09-16 07:59:28 dodanie dokumentu
na sprzedaż działki nie zabudowanej położonej na terenie miasta Złocieniec przeznaczonej zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Złocieniec pod budowę domu jednorodzinnego Ireneusz Sabat 2005-09-16 07:54:21 dodanie dokumentu
sesja XXXVII (11.08.2005r.) Ireneusz Sabat 2005-09-14 14:04:41 dodanie dokumentu
sesja XXXVI (30.06.2005r.) Ireneusz Sabat 2005-09-14 13:23:22 dodanie dokumentu
Wykaz zarejestrowanych kandydatów do Sejmu RP i do Senatu RP w wyborach zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku Ireneusz Sabat 2005-09-14 12:09:10 dodanie dokumentu
2005 Ireneusz Sabat 2005-09-14 09:33:41 dodanie dokumentu
Modernizacja toalet uczniowskich w szkołach podstawowych i gimnazjach w Złocieńcu Ireneusz Sabat 2005-09-09 14:48:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Złocieniec z dnia 2 września 2005 roku w sprawie powołania członków obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Złocieniec w wyborach 25.09.2005r. Ireneusz Sabat 2005-09-09 09:57:22 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Złocieniec z dnia 2 września 2005 roku w sprawie numerów i granic obwodów do głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach prezydenckich Ireneusz Sabat 2005-09-09 07:37:15 dodanie dokumentu
ustalenie warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania i adaptacji budynku gospodarczego na cele usługowe Ireneusz Sabat 2005-09-06 13:55:33 dodanie dokumentu
Zarządzenia Burmistrza MiG Złocieniec z roku 2005 Ireneusz Sabat 2005-08-30 08:56:09 dodanie dokumentu
Zarządzenia Burmistrza MiG Złocieniec z roku 2004 Ireneusz Sabat 2005-08-30 08:55:15 dodanie dokumentu