Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wykonywanie obowiązku meldunkowego przez cudzoziemców Ireneusz Sabat 2006-07-11 16:06:44 dodanie dokumentu
Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej Ireneusz Sabat 2006-07-11 16:06:23 dodanie dokumentu
Wymeldowanie z pobytu stałego Ireneusz Sabat 2006-07-11 16:05:54 dodanie dokumentu
Zameldowanie na pobyt stały Ireneusz Sabat 2006-07-11 16:05:30 dodanie dokumentu
Zameldowanie na pobyt stały w drodze decyzji administracyjnej Ireneusz Sabat 2006-07-11 16:05:05 dodanie dokumentu
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC Ireneusz Sabat 2006-07-11 16:02:27 dodanie dokumentu
Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa Ireneusz Sabat 2006-07-11 16:00:29 dodanie dokumentu
Zmiana imienia osoby pełnoletniej Ireneusz Sabat 2006-07-11 15:59:55 dodanie dokumentu
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą Ireneusz Sabat 2006-07-11 15:58:44 dodanie dokumentu
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego Ireneusz Sabat 2006-07-11 15:56:50 dodanie dokumentu
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku Ireneusz Sabat 2006-07-11 15:55:26 dodanie dokumentu
Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej Ireneusz Sabat 2006-07-11 15:54:47 dodanie dokumentu
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego Ireneusz Sabat 2006-07-11 15:53:16 dodanie dokumentu
Wpisanie aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu sporządzonych za granicą Ireneusz Sabat 2006-07-11 15:52:43 dodanie dokumentu
Uznanie dziecka Ireneusz Sabat 2006-07-11 15:51:58 dodanie dokumentu
Sporządzenie aktu zgonu Ireneusz Sabat 2006-07-11 15:51:20 dodanie dokumentu
Oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa Ireneusz Sabat 2006-07-11 15:50:41 dodanie dokumentu
Sporządzenie aktu urodzenia Ireneusz Sabat 2006-07-11 15:49:59 dodanie dokumentu
Zmiana nazwiska osoby pełnoletniej Ireneusz Sabat 2006-07-11 15:49:19 dodanie dokumentu
Zmiana imienia / nazwiska osoby małoletniej Ireneusz Sabat 2006-07-11 15:47:54 dodanie dokumentu
Zbiórki publiczne Ireneusz Sabat 2006-07-11 15:47:24 dodanie dokumentu
Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną Ireneusz Sabat 2006-07-11 15:45:38 dodanie dokumentu
Zezwolenie na sprzedaż alkoholu Ireneusz Sabat 2006-07-11 15:44:35 dodanie dokumentu
Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy Ireneusz Sabat 2006-07-11 15:42:38 dodanie dokumentu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Ireneusz Sabat 2006-07-11 15:42:00 dodanie dokumentu
Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów i transportu nieczystości ciekłych Ireneusz Sabat 2006-07-11 15:41:20 dodanie dokumentu
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego Ireneusz Sabat 2006-07-11 15:40:24 dodanie dokumentu
Wypisy/wyrysy z obowiązujących i nieobowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań Ireneusz Sabat 2006-07-11 15:39:41 dodanie dokumentu
Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Ireneusz Sabat 2006-07-11 15:38:07 dodanie dokumentu
Zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Ireneusz Sabat 2006-07-11 15:37:29 dodanie dokumentu
Zgłoszenie wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej Ireneusz Sabat 2006-07-11 15:36:51 dodanie dokumentu
Wpis do ewidencji innych obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie Ireneusz Sabat 2006-07-11 15:36:11 dodanie dokumentu
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Ireneusz Sabat 2006-07-11 15:35:34 dodanie dokumentu
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która ukończyła 18 lat Ireneusz Sabat 2006-07-11 15:34:45 dodanie dokumentu
Wydanie dowodu osobistego w przypadku upływu terminu jego ważności Ireneusz Sabat 2006-07-11 15:33:43 dodanie dokumentu
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która nie ukończyła 18 lat Ireneusz Sabat 2006-07-11 15:32:40 dodanie dokumentu
Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych, utraty, zniszczenia Ireneusz Sabat 2006-07-11 15:31:12 dodanie dokumentu
Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej - EUROBOISKA Ireneusz Sabat 2006-07-10 13:57:06 dodanie dokumentu
adaptacja budynku biurowego przy ul. Mirosławieckiej w Złocieńcu Ireneusz Sabat 2006-07-10 13:55:28 dodanie dokumentu
sesja XLVII (29.06.2006r.) Ireneusz Sabat 2006-07-07 14:39:23 dodanie dokumentu