Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Kosynierów 1 Ilona Chudzik 2017-06-21 10:58:13 dodanie dokumentu
Zawiadomienie SKO w Koszalinie o stwierdzeniu nieważności decyzji Burmistrza Złocieńca Marta Rychlewska-Baran 2017-06-19 12:59:23 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedażi i dzierżawy Marzena Dera 2017-06-19 12:03:26 dodanie dokumentu
obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie o wydaniu decyzji stwierdzającej nieważność decyzji Burmistrza Złocieńca o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ciepłociągu niskoparametrowego łączącego Zakład Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Złocieńcu z Elektrociepłowiną na biogaz Złocieniec wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Damian Świercz 2017-06-19 07:22:19 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-06-16 09:48:31 edycja dokumentu
Obwieszczenie dot. zajęcia stanowiska przez Strony Marta Rychlewska-Baran 2017-06-14 10:05:52 dodanie dokumentu
Wykaz gruntów gm. Złocieniec przeznaczonych do dzierżawy na cele ROLNE Marta Rychlewska-Baran 2017-06-13 13:31:15 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-06-13 07:33:23 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-06-13 07:30:46 edycja dokumentu
ZACHARZEWSKI Krzysztof Łukasz Nowak 2017-06-08 08:53:19 dodanie dokumentu
KACIANOWSKI Mirosław Łukasz Nowak 2017-06-08 08:52:00 dodanie dokumentu
P R O T O K Ó Ł NR XXXV/2017 z XXXV SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU odbytej w dniu 27 kwiatnia 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-06-07 13:06:31 dodanie dokumentu
XXXVI sesja Rady Miejskiej - 25 maja 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-06-07 09:05:28 edycja dokumentu
XXXVI sesja Rady Miejskiej - 25 maja 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-06-07 08:49:03 edycja dokumentu
XXXVI sesja Rady Miejskiej - 25 maja 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-06-07 08:43:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Ilona Chudzik 2017-06-02 09:22:48 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Ilona Chudzik 2017-06-02 09:22:21 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Ilona Chudzik 2017-06-02 09:21:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Ilona Chudzik 2017-06-02 09:21:23 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Ilona Chudzik 2017-06-02 09:20:43 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Ilona Chudzik 2017-06-02 09:20:11 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Ilona Chudzik 2017-06-02 09:19:40 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Ilona Chudzik 2017-06-02 09:19:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Ilona Chudzik 2017-06-02 09:18:35 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Ilona Chudzik 2017-06-02 09:18:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Ilona Chudzik 2017-06-02 09:17:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Ilona Chudzik 2017-06-02 09:16:31 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek niezabudowanych przy ul. Lipowej Marzena Dera 2017-06-02 07:21:32 dodanie dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-06-01 09:02:19 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIII/283/2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU z dnia 23 lutego 2017 r. Łukasz Nowak 2017-05-31 12:51:53 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-05-31 12:40:43 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-05-31 12:39:26 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-05-31 12:36:31 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-05-31 12:32:44 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-05-31 12:19:15 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-05-31 12:18:30 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-05-31 12:14:52 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-05-31 11:47:46 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-05-31 10:44:31 edycja dokumentu
UCHWAŁA Rady Miejskiej w Złocieńcu NR XXXII/272/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku. Łukasz Nowak 2017-05-31 08:58:32 edycja dokumentu