Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zawiadomienie o terminach polowań zbiorowych Koła "Cyranka" Damian Świercz 2018-10-08 08:28:21 dodanie dokumentu
Operatorzy kalkulatora wyborczego Ireneusz Sabat 2018-10-08 08:18:14 edycja dokumentu
Operatorzy kalkulatora wyborczego Ireneusz Sabat 2018-10-08 08:13:45 edycja dokumentu
Operatorzy kalkulatora wyborczego Ireneusz Sabat 2018-10-08 08:11:12 dodanie dokumentu
Informacje dla członków obwodowych komisji wyborczych Ireneusz Sabat 2018-10-05 13:32:02 edycja dokumentu
Informacje dla członków obwodowych komisji wyborczych Ireneusz Sabat 2018-10-05 13:25:24 dodanie dokumentu
Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie, Komisarz wyborczy III w Koszalienie Ireneusz Sabat 2018-10-05 13:23:17 edycja dokumentu
Konsultacje rocznego programu współpracy gminy Złocieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku. Łukasz Nowak 2018-10-03 11:42:49 dodanie dokumentu
Komunikaty i obwieszczenia Ireneusz Sabat 2018-10-02 14:20:04 edycja dokumentu
Komunikaty i obwieszczenia Ireneusz Sabat 2018-10-02 14:19:05 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-10-02 13:09:45 edycja dokumentu
Ogłoszenie o III przetargu na dzierżawę plaży "Gęsia Łączka" Marzena Dera 2018-10-02 13:07:52 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaconych do dzierżawy i użyczenia Marzena Dera 2018-10-02 13:06:32 dodanie dokumentu
Obwieszczecie o wydaniu decyzji Ilona Chudzik 2018-10-02 12:53:47 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-10-02 12:29:51 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-10-02 12:25:53 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-10-02 12:24:04 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-10-02 12:16:04 edycja dokumentu
Komunikaty i obwieszczenia Ireneusz Sabat 2018-09-28 16:21:50 edycja dokumentu
Komunikaty i obwieszczenia Ireneusz Sabat 2018-09-28 10:58:57 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR LIX.345.Z.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 19 września 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Złocieńca informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Złocieniec za pierwsze półrocze 2018 r. Łukasz Nowak 2018-09-28 10:02:34 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli PIP - 19.09.2018 Łukasz Nowak 2018-09-28 09:57:35 dodanie dokumentu
Obwieszczenia wyborcze Łukasz Nowak 2018-09-25 14:51:53 edycja dokumentu
Harmonogram dyżurów Ireneusz Sabat 2018-09-25 10:16:10 edycja dokumentu
Harmonogram dyżurów Ireneusz Sabat 2018-09-24 16:20:41 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 109/2018 Burmistrza Złocieńca z dnia 20 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia obowiazkowej deratyzacji w części miasta Złocieńca Ilona Chudzik 2018-09-24 11:02:46 dodanie dokumentu
Harmonogram dyżurów Ireneusz Sabat 2018-09-24 07:51:37 edycja dokumentu
Zakończenie postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ewid. 277/1, 338/32 oraz 337 obręb ewid. 0006, Złocieniec -6 jednostka ewid. miasto Złocieniec. Damian Świercz 2018-09-20 15:41:57 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca z dnia 20.09.2018r. o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Ireneusz Sabat 2018-09-20 13:33:24 dodanie dokumentu
Harmonogram dyżurów Ireneusz Sabat 2018-09-19 06:35:30 edycja dokumentu
Zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr ewid. 8 obręb ewid. 0057, Bobrowo jednostka ewid. gmina Złocieniec. Damian Świercz 2018-09-18 15:00:24 dodanie dokumentu
Harmonogram dyżurów Ireneusz Sabat 2018-09-15 09:43:44 edycja dokumentu
Informacja o dyżurach Ireneusz Sabat 2018-09-14 12:10:42 edycja dokumentu
Informacja o dyżurach Ireneusz Sabat 2018-09-14 12:10:08 dodanie dokumentu
Harmonogram dyżurów Ireneusz Sabat 2018-09-14 09:47:21 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Ireneusz Sabat 2018-09-14 09:46:08 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Ireneusz Sabat 2018-09-14 09:45:34 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Ireneusz Sabat 2018-09-14 09:45:04 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Ireneusz Sabat 2018-09-14 09:43:49 dodanie dokumentu
Harmonogram dyżurów Ireneusz Sabat 2018-09-14 09:40:19 dodanie dokumentu