Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o wynikach przetargu na niezabudowane działki przy ul. Lipowej Marzena Dera 2017-07-11 13:57:33 edycja dokumentu
Informacja o wynikach przetargu na niezabudowane działki przy ul. Lipowej Marzena Dera 2017-07-11 13:56:48 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie na wniosek Strony w spr. rozbudowy stacji paliw Marta Rychlewska-Baran 2017-07-11 13:52:06 dodanie dokumentu
Konsultacje społeczne w sprawie projektu dokumentu Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec Ireneusz Sabat 2017-07-07 13:57:02 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-07-06 08:37:25 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-07-06 08:24:51 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-07-06 08:23:08 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-07-06 08:20:32 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-07-06 08:15:43 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-07-06 08:10:48 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-07-06 08:05:51 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-07-05 12:49:10 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-07-05 12:47:44 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-07-05 12:45:26 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-07-05 12:40:43 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-07-05 12:36:30 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-07-05 12:35:29 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-07-05 12:33:35 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-07-05 12:32:13 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-07-05 12:30:03 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-07-05 11:31:42 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-07-05 10:14:58 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-07-05 10:05:22 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-07-05 09:50:32 edycja dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca o wydaniu decyzji w spr. zmiany sposobu użytkowania b. bazy paliw w Złocieńcu Marta Rychlewska-Baran 2017-07-04 13:54:28 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-06-29 08:40:51 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-06-29 08:28:27 edycja dokumentu
obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ciepłociągu niskoparametrowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ewid. 35/38, 35/39, 35/22, 16, 15/3 obręb ewid. 0017 jednostka ewid. miasto Złocieniec, nr ewid. 59/15, 53, 50/192, 50/14 oraz 52/6 obręb ewid. 0012 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2017-06-28 13:40:59 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-06-28 12:03:13 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-06-28 11:57:09 edycja dokumentu
Zawiadomienie dla Społeczeństwa o niezałatwieniu sprawy w terminie Marta Rychlewska-Baran 2017-06-28 11:50:57 dodanie dokumentu
Zawiadomienie dla Stron o niezałatwieniu sprawy w terminie Marta Rychlewska-Baran 2017-06-28 11:50:08 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-06-28 11:22:03 edycja dokumentu
rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Złocieniec - 23.06.2017 r. Ilona Chudzik 2017-06-26 11:36:44 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-06-23 11:55:05 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-06-22 13:23:01 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-06-22 13:20:56 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-06-22 13:18:27 edycja dokumentu
zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań dz. 1/60 o. 3 Ilona Chudzik 2017-06-22 10:02:50 dodanie dokumentu
zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań dz. 1/59 o. 3 Ilona Chudzik 2017-06-22 10:02:02 dodanie dokumentu