Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie Ilona Chudzik 2017-08-01 07:53:25 dodanie dokumentu
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Złocieniec za II kwartał 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-07-31 07:28:47 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-07-28 07:25:59 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-07-26 14:34:31 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-07-26 08:02:24 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-07-26 07:59:54 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-07-26 07:58:15 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-07-26 07:56:37 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-07-26 07:55:15 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-07-26 07:53:31 edycja dokumentu
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przyłącza do przesyłu cieplej wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ewid. 81/28, 81/29, 81/26 i 81/2 obręb ewid. 0049, Darskowo jednostka ewid. Złocieniec obszar wiejski Damian Świercz 2017-07-26 00:22:11 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie publicznej drogi gminnej na terenie działek nr ewid. 5/15, 50/66, 50/16 i 45/15 obręb ewid. 0012, Złocieniec-12 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2017-07-26 00:09:36 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na terenie działek nr ewid. 122/1 i 1/1 obręb ewid. 0057, Bobrowo jednostka ewid. Złocieniec obszar wiejski oraz nr ewid. 205, 13, 12/1, 12/2 i 12/4 obręb ewid. 0009, Zlocieniec-9 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2017-07-26 00:04:38 edycja dokumentu
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z wieży wolnostojącej, instalacji radiokomunikacji składającej się z anten nadawczych i radiolinii oraz urządzeń sterujących posadowionych u podstawy wieży na terenie działki nr ewid. 33 obręb ewid. 0057, Bobrowo jednostka ewid. Złocieniec obszar wiejski Damian Świercz 2017-07-26 00:03:13 edycja dokumentu
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z wieży wolnostojącej, instalacji radiokomunikacji składającej się z anten nadawczych i radiolinii oraz urządzeń sterujących posadowionych u podstawy wieży na terenie działki nr ewid. 33 obręb ewid. 0057, Bobrowo jednostka ewid. Złocieniec obszar wiejski Damian Świercz 2017-07-26 00:00:38 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na terenie działek nr ewid. 122/1 i 1/1 obręb ewid. 0057, Bobrowo jednostka ewid. Złocieniec obszar wiejski oraz nr ewid. 205, 13, 12/1, 12/2 i 12/4 obręb ewid. 0009, Zlocieniec-9 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2017-07-25 23:59:01 dodanie dokumentu
obwieszczenie RZGW w Szczecinie o zmianie rozporzadznia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego Damian Świercz 2017-07-25 16:43:17 dodanie dokumentu
obwieszczenie o o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV wraz z montażem jednego słupa energetycznego na terenie działek nr ewid. 217/1 i 218 obręb ewid. Rzęśnica jednostka ewid. gmina Złocieniec Damian Świercz 2017-07-20 17:23:25 dodanie dokumentu
Zarządzenia Burmistrza Złocieńca z roku 2017 Łukasz Nowak 2017-07-20 11:25:50 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-07-19 12:20:16 edycja dokumentu
Sołectwo Darskowo Ireneusz Sabat 2017-07-18 14:51:17 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Ilona Chudzik 2017-07-18 12:24:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Ilona Chudzik 2017-07-18 12:24:01 dodanie dokumentu
Zarządzenia Burmistrza Złocieńca z roku 2017 Łukasz Nowak 2017-07-18 09:46:18 edycja dokumentu
Konsultacje społeczne w sprawie projektu dokumentu Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec Ireneusz Sabat 2017-07-18 08:03:37 edycja dokumentu
Konsultacje społeczne w sprawie projektu dokumentu Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec Ireneusz Sabat 2017-07-18 08:00:35 edycja dokumentu
Zarządzenia Burmistrza Złocieńca z roku 2017 Łukasz Nowak 2017-07-17 11:15:30 edycja dokumentu
Informacja o przyznanych ulgach w formie umorzeń należności niepodatkowych mających charakter publiczno-prawny za II kwartał 2017 Łukasz Nowak 2017-07-14 13:11:45 dodanie dokumentu
Zarządzenia Burmistrza Złocieńca z roku 2017 Łukasz Nowak 2017-07-14 12:03:15 edycja dokumentu
Wpis do rejestru wyborców Łukasz Nowak 2017-07-13 12:55:44 edycja dokumentu
Zarządzenia Burmistrza Złocieńca z roku 2017 Łukasz Nowak 2017-07-13 12:18:25 edycja dokumentu
P R O T O K Ó Ł NR XXXVI/2017 z XXXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU odbytej w dniu 25 maja 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-07-13 08:05:22 dodanie dokumentu
XXXVII sesja Rady Miejskiej - 29 czerwca 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-07-13 07:40:26 edycja dokumentu
XXXVII sesja Rady Miejskiej - 29 czerwca 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-07-13 07:40:14 edycja dokumentu
XXXVII sesja Rady Miejskiej - 29 czerwca 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-07-13 07:16:41 edycja dokumentu
S.1714.2.2017.LM Kontrola zadania pn. Remont ulicy Aleja Piastów w Złocieńcu wraz z wykonaniem parkingów dla samochodów osobowych Łukasz Nowak 2017-07-13 07:15:10 dodanie dokumentu
XXXVII sesja Rady Miejskiej - 29 czerwca 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-07-13 07:03:49 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach przetargu na niezabudowane działki przy ul. Lipowej Marzena Dera 2017-07-11 14:00:06 edycja dokumentu
Informacja o wynikach przetargu na niezabudowane działki przy ul. Lipowej Marzena Dera 2017-07-11 13:57:33 edycja dokumentu
Informacja o wynikach przetargu na niezabudowane działki przy ul. Lipowej Marzena Dera 2017-07-11 13:56:48 dodanie dokumentu