Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
INFORMACJA BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA o wynikach naboru na wolne urzędnicze stanowisko aplikanta Straży Miejskiej (pełny etat) w Straży Miejskiej, w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu, ul. St. Rynek 3 Ireneusz Sabat 2017-09-13 08:35:43 dodanie dokumentu
obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przyłącza do przesyłu ciepłej wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ewid. 81/28, 81/29, 81/26 i 81/2 obręb ewid. 0049, Darskowo jednostka ewid. Złocieniec obszar wiejski Damian Świercz 2017-09-11 09:31:25 dodanie dokumentu
postępowanie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na terenie działek nr ewid. 122/1 i 1/1 obręb ewid. 0057, Bobrowo jednostka ewid. Złocieniec obszar wiejski oraz nr ewid. 205, 13, 12/1, 12/2 i 12/4 obręb ewid. 0009, Zlocieniec-9 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2017-09-08 07:18:18 dodanie dokumentu
Informacja Zachodniopomorskiego Zarzadu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w sprawie przystąpienia do prac utrzymaniowych na rzekach i ciekach wodnych znajdujących się na terenie gminy Złocieniec Ireneusz Sabat 2017-09-06 17:01:45 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-09-06 11:13:42 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-09-06 11:11:36 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-09-06 09:45:13 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-09-06 09:39:14 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-09-06 09:30:01 edycja dokumentu
XXXVII sesja Rady Miejskiej - 29 czerwca 2017 roku Łukasz Nowak 2017-09-05 11:39:36 edycja dokumentu
INFORMACJA o wynikach naboru NA URZĘDNICZE STANOWISKO ds. obsługi prac społecznie użytecznych, Karty Dużej Rodziny i pomocy materialnej dla uczniów (pełny etat) w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu Łukasz Nowak 2017-09-05 09:26:09 dodanie dokumentu
Planowanie zamówień bublicznych na rok 2017 Dorota Wojas 2017-09-04 07:22:57 edycja dokumentu
aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych Dorota Wojas 2017-09-04 07:22:39 usunięcie dokument
Planowanie zamówień bublicznych na rok 2017 Dorota Wojas 2017-09-04 07:22:28 edycja dokumentu
Planowanie zamówień bublicznych na rok 2017 Dorota Wojas 2017-09-04 07:19:28 edycja dokumentu
ogłoszenie o uwzględnieniu w całości odwołania i zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej oraz sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek nr ewid. 219/3 i 334/2 obręb ewid. 16, nr ewid. 29, 28/22, 28/25, 31/5, 28/23 obręb ewid. 17 oraz nr ewid. 1, 275 i 276 obręb ewid. 20 jednostka ewid. miasto Złocieniec (ul. Promienna, Mirosławiecka i B. Chrobrego) Damian Świercz 2017-09-01 14:57:22 dodanie dokumentu
Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie pomocy osobom poszkodowanym w czasie nawałnic. Łukasz Nowak 2017-09-01 12:05:29 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni biogazowej na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Złocieńcu składającej się z 2 kogeneratorów o mocy 63 kW każdy zlokalizowanych w budynku instalacji dwustopniowej obróbki osadów, unieszkodliwiającej osad powstały w procesie oczyszczania ścieków Damian Świercz 2017-08-31 16:30:34 dodanie dokumentu
obwieszczenie o ponownym podjęciu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV wraz z montażem jednego słupa energetycznego na terenie działek nr ewid. 217/1 i 218 obręb ewid. 0050, Rzęśnica jednostka ewid. gmina Złocieniec Damian Świercz 2017-08-31 14:35:36 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. Łukasz Nowak 2017-08-30 09:33:49 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca o wystąpieniu do Starosty Drawskiego o opinię w spr. innowacyjnych linii do produkcji surowca i nawozu Marta Rychlewska-Baran 2017-08-29 14:37:58 dodanie dokumentu
obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie publicznej drogi gminnej na terenie działek nr ewid. 50/15, 50/66, 50/16 i 45/15 obręb ewid. 0012, Złocieniec-12 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2017-08-29 13:59:24 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE - "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 20 w miejscowości Złocieniec w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Rozbudowa DK 20 w Złocieńcu w ciągu ul. Drawskiej od km 76+760 do km 76+860". Łukasz Nowak 2017-08-29 12:44:59 dodanie dokumentu
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - wrzesień 2017 r. Ilona Chudzik 2017-08-29 11:04:34 dodanie dokumentu
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - wrzesień 2017 r. Ilona Chudzik 2017-08-29 11:03:52 dodanie dokumentu
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Złocieńcu w 2017 r. Dorota Wojas 2017-08-25 13:10:58 usunięcie załacznika
Raport z konsultacji społecznych "Dotyczących konsultacji społecznych Projektu Programu Rewitalizacji dla gminy Złocieniec na lata 2017 - 2023" Łukasz Nowak 2017-08-25 11:33:43 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, którego przedmiotem jest termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej bez rozbudowy, polegająca na wymianie istniejącej stolarki okiennej i częściowo drzwiowej, ociepleniu od wewnątrz ścian zewnętrznych, ociepleniu stropów od strony strych nieużytkowego i nieogrzewanych piwnic, wymianie instalacji c. o. i c. w., podłączenie do sieci cieplnej zasilanej z ciepłowni na biogaz z wykonaniem przyłącza cieplnego, wymianie instalacji elektrycznej oświetleniowej na terenie działki nr ewid. 81/2 obręb ewid. 0049, Darskowo jednostka ewid. 320306_5, Złocieniec obszar wiejski Damian Świercz 2017-08-25 08:11:53 dodanie dokumentu
cenne surowce na śmietniku Ilona Chudzik 2017-08-24 10:11:30 dodanie dokumentu
Recykling jak to działa... Ilona Chudzik 2017-08-24 10:10:03 dodanie dokumentu
Kompostowanie Ilona Chudzik 2017-08-24 10:08:11 dodanie dokumentu
Kupuję odpowiedzialnie... i śmiecę mniej! Ilona Chudzik 2017-08-24 10:00:29 dodanie dokumentu
Sens recyklingu Ilona Chudzik 2017-08-24 09:51:30 dodanie dokumentu
Zapobieganie powstawaniu odpadów Ilona Chudzik 2017-08-24 09:44:46 dodanie dokumentu
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Złocieńcu w 2017 r. Dorota Wojas 2017-08-22 08:38:16 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu oraz odprowadzenie podczyszczonych wód opadowych i roztopowych z ulicy Okulickiego projektowanym wylotem do rzeki ziemi. Łukasz Nowak 2017-08-18 08:39:28 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Łukasz Nowak 2017-08-18 08:34:44 edycja dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca dla STRON o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. Innowacyjnej lini do produkcji surowca... Darskowo Marta Rychlewska-Baran 2017-08-08 13:06:12 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedażi i dzierżawy Marzena Dera 2017-08-02 15:05:07 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca o wystąpieniu do organów współdziałających w spr. innowacyjnych linii do produkcji surowca i nawozu Marta Rychlewska-Baran 2017-08-02 14:50:36 dodanie dokumentu