Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o przyznanych ulgach w formie umorzeń należności niepodatkowych mających charakter publiczno-prawny za III kwartał 2017 Łukasz Nowak 2017-10-25 14:48:24 dodanie dokumentu
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - listopad 2017 r. Ilona Chudzik 2017-10-25 10:56:23 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie rezerwatu przyrody "Torfowisko nad Jeziorem Morzysław Mały" Ilona Chudzik 2017-10-25 10:43:21 dodanie dokumentu
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Złocieniec za III kwartał 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-10-24 07:55:41 dodanie dokumentu
INFORMACJA BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA o wynikach naboru na wolne urzędnicze stanowisko aplikanta Straży Miejskiej (pełny etat) w Straży Miejskiej, w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu, ul. St. Rynek 3 Ireneusz Sabat 2017-10-24 07:53:26 edycja dokumentu
obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV wraz z montażem jednego słupa energetycznego na terenie działek nr ewid. 217/1 i 218 obręb ewid. Rzęśnica jednostka ewid. gmina Złocieniec Damian Świercz 2017-10-23 14:01:05 dodanie dokumentu
Konsultacje rocznego programu współpracy Gminy Złocieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publiczneggo i o wolonatariacie na rok 2018 Łukasz Nowak 2017-10-23 09:29:34 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-10-20 13:43:08 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-10-20 13:38:25 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-10-20 13:24:20 edycja dokumentu
INFORMACJA BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Żłobka (pełny etat) w Złocieńcu, ul. Orzeszkowej 2a Ireneusz Sabat 2017-10-19 14:15:44 edycja dokumentu
Obwieszczenie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 20 w miejscowości Złocieniec w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Rozbudowa DK 20 w Złocieńcu w ciągu ul. Drawskiej od km 76+760 do km 76+860". Łukasz Nowak 2017-10-18 10:42:58 dodanie dokumentu
Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Złocieńcu poprzez lokalizację podziemnych pojemników do zbierania odpadów komunalnych Dorota Wojas 2017-10-18 08:55:52 usunięcie załacznika
Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Złocieńcu poprzez lokalizację podziemnych pojemników do zbierania odpadów komunalnych Dorota Wojas 2017-10-18 08:54:48 usunięcie załacznika
Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Złocieńcu poprzez lokalizację podziemnych pojemników do zbierania odpadów komunalnych Dorota Wojas 2017-10-18 08:45:27 usunięcie załacznika
Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Złocieńcu poprzez lokalizację podziemnych pojemników do zbierania odpadów komunalnych Dorota Wojas 2017-10-18 08:45:18 usunięcie załacznika
informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gm. Złocieniec - stan na 18.10.2017 r. Ilona Chudzik 2017-10-18 08:43:54 dodanie dokumentu
Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Złocieńcu poprzez lokalizację podziemnych pojemników do zbierania odpadów komunalnych Dorota Wojas 2017-10-18 08:32:05 usunięcie załacznika
Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Złocieńcu poprzez lokalizację podziemnych pojemników do zbierania odpadów komunalnych Dorota Wojas 2017-10-18 08:31:55 usunięcie załacznika
Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Złocieńcu poprzez lokalizację podziemnych pojemników do zbierania odpadów komunalnych Dorota Wojas 2017-10-18 08:23:00 dodanie dokumentu
rejestr działalności regulowanej -stan na 18.10.2017 r. Ilona Chudzik 2017-10-18 08:04:16 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-10-18 07:53:10 edycja dokumentu
INFORMACJA o wynikach naboru NA URZĘDNICZE STANOWISKO ds. obsługi prac społecznie użytecznych, Karty Dużej Rodziny i pomocy materialnej dla uczniów (pełny etat) w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu Ireneusz Sabat 2017-10-17 14:13:25 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-10-16 10:05:24 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-10-16 09:58:47 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-10-16 09:57:10 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-10-16 09:55:52 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-10-16 09:54:23 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-10-16 09:51:58 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-10-16 09:51:11 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-10-16 09:37:59 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-10-16 09:33:17 edycja dokumentu
obwieszczenie dotyczące sprostowania obwieszczenia ZNU.6733.6.2017.DG.JS z dnia 25 lipca 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, obwieszczenia nr ZNU.6733.6.2017.DG z dnia 19 września 2017 r. o zakończeniu postępowania dowodowego oraz zawiadamiające o zakończeniu postępowania dowodowego. Łukasz Nowak 2017-10-12 14:29:59 dodanie dokumentu
Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie form pomocy dla poszkodowanych producentów rolnych Ireneusz Sabat 2017-10-10 08:17:03 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, z istniejącego ujęcia zlokalizowanego na działce nr 161/3 obręb Lubieszewo gmina Złocieniec. Łukasz Nowak 2017-10-09 12:43:51 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-10-06 13:34:18 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-10-06 13:18:05 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-10-06 13:07:56 edycja dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca dla SPOŁECZEŃSTWA o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddział. na środowisko w spr. Innowacyjnej linii do produkcji surowca ... Marta Rychlewska-Baran 2017-10-06 10:53:48 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca dla STRON o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddział. na środowisko w spr. Innowacyjnej linii do produkcji surowca ... Marta Rychlewska-Baran 2017-10-06 10:51:51 dodanie dokumentu