Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
XLIV sesja Rady Miejskiej - 25 stycznia 2018 roku Ireneusz Sabat 2018-01-30 13:26:59 edycja dokumentu
XLIV sesja Rady Miejskiej - 25 stycznia 2018 roku Ireneusz Sabat 2018-01-30 13:24:24 dodanie dokumentu
rejestr działalności regulowanej -stan na 30.01.2018 r. Ilona Chudzik 2018-01-30 08:49:17 dodanie dokumentu
Przeprowadzenie zajęć dodatkowych w ramach projektu: ?Żłobek w Złocieńcu - szansa na zatrudnienie lub powrót do pracy dla mieszkańców gminy Złocieniec, opiekujących się dzieckiem w wieku do lat 3? Dorota Wojas 2018-01-29 12:38:32 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-01-26 08:10:18 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Łukasz Nowak 2018-01-26 07:08:31 edycja dokumentu
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno- wychowawczych w publicznym przedszkolu. Rok 2018 Ireneusz Sabat 2018-01-25 10:31:43 edycja dokumentu
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno- wychowawczych w publicznym przedszkolu. Rok 2018 Ireneusz Sabat 2018-01-25 10:31:20 usunięcie załacznika
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. windykacji i kontroli w Referacie Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu, ul. St. Rynek 3 Ireneusz Sabat 2018-01-24 14:47:27 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-01-23 09:40:07 edycja dokumentu
Informacja Burmistrza Złocieńca z dnia 23.01.2018r. o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia. Łukasz Nowak 2018-01-23 09:03:39 dodanie dokumentu
Rejestry ogólnodostępne Łukasz Nowak 2018-01-22 10:13:15 edycja dokumentu
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2011/2012 Dorota Wojas 2018-01-19 10:52:36 usunięcie dokument
Świadczenie usług związanych z odbieraniem i przekazywaniem odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Złocieniec Dorota Wojas 2018-01-19 10:50:44 usunięcie dokument
SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ 60SZTUK POJEMNIKOW DO SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA POTRZEBY GMINY ZŁOCIENIEC Dorota Wojas 2018-01-19 10:50:33 usunięcie dokument
Przebudowa drogi gruntowej w m. Kosobudy dł. 1,00 km szer. 4,00 m na dz. nr 144/1 w obrębie 0051 Kosobudy. Rodzaj budowy B Dorota Wojas 2018-01-19 10:50:22 usunięcie dokument
Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 624 000,00 PLN , na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Dorota Wojas 2018-01-19 10:50:13 usunięcie dokument
Remont ulicy Aleja Piastów wraz z wykonaniem parkingów dla samochodów osobowych w miejscowości Złocieniec, dz. Nr 50/5. Obręb 12 Dorota Wojas 2018-01-19 10:49:05 usunięcie dokument
Dane teleadresowe Łukasz Nowak 2018-01-19 10:33:15 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Łukasz Nowak 2018-01-19 10:28:37 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Łukasz Nowak 2018-01-19 10:24:42 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Łukasz Nowak 2018-01-19 10:19:21 edycja dokumentu
Informacja Burmistrza Złocieńca z dnia 18.01.2018r. o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia. Łukasz Nowak 2018-01-18 13:24:34 dodanie dokumentu
Uchwała NR VII.59.Z.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 12 styczna 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Złocieniec na 2018 rok. Łukasz Nowak 2018-01-18 09:07:32 dodanie dokumentu
Uchwała NR VII.58.Z.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 12 styczna 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Złocieniec. Łukasz Nowak 2018-01-18 09:06:52 dodanie dokumentu
Świadczenie usług cateringowych polegających na przygotowaniu i dostawie posiłków do Żłobka w Złocieńcu przy ulicy Elizy Orzeszkowej 2A z przeznaczeniem dla dzieci w wieku do 3 lat Dorota Wojas 2018-01-16 09:41:27 dodanie dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-01-12 12:57:02 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-01-12 12:55:08 edycja dokumentu
harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych styczeń 2018 Ilona Chudzik 2018-01-12 08:59:44 edycja dokumentu
Burmistrz Złocieńca informuje o publikacji ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku na terenie gminy Złocieniec Ireneusz Sabat 2018-01-10 14:19:17 dodanie dokumentu
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1998Z Bobrowo ? Wąsosz na terenie działek nr ewid. 3/4, 14/8 i 14/13 obręb ewid. 0057, Bobrowo jednostka ewid. gmina Złocieniec Damian Świercz 2018-01-09 12:27:07 dodanie dokumentu
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oświetlenia ulicznego 0,4 kV na terenie działek nr ewid. 157 i 165/2 obręb ewid. 0011, Zlocieniec-11 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2018-01-09 12:26:14 dodanie dokumentu
Zarządzenia Burmistrza Złocieńca z roku 2018 Łukasz Nowak 2018-01-09 12:21:07 edycja dokumentu
Zarządzenia Burmistrza Złocieńca z roku 2018 Łukasz Nowak 2018-01-09 10:44:23 dodanie dokumentu
Zarządzenia Burmistrza Złocieńca z roku 2017 Łukasz Nowak 2018-01-09 10:41:28 edycja dokumentu
Zarządzenia Burmistrza Złocieńca z roku 2017 Łukasz Nowak 2018-01-09 09:14:06 edycja dokumentu
harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych styczeń 2018 Ilona Chudzik 2018-01-09 09:12:09 dodanie dokumentu
harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych styczeń 2018 Ilona Chudzik 2018-01-09 09:11:02 usunięcie dokument
harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych styczeń 2018 Ilona Chudzik 2018-01-09 09:10:12 edycja dokumentu
harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych styczeń 2018 Ilona Chudzik 2018-01-09 09:09:24 dodanie dokumentu