Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-11-07 09:40:33 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-11-06 09:52:03 edycja dokumentu
DYREKTOR ŻŁOBKA W ZŁOCIEŃCU ogłasza nabór na urzędnicze stanowisko głównego księgowego (pełny etat) w Żłobku w Złocieńcu przy ul. Elizy Orzeszkowej 2A Łukasz Nowak 2017-11-03 13:57:25 dodanie dokumentu
XL sesja Rady Miejskiej - 26 października 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-11-02 14:15:52 dodanie dokumentu
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu. Rok 2017 Ireneusz Sabat 2017-11-02 07:36:16 edycja dokumentu
Zarządzenia Burmistrza Złocieńca z roku 2017 Łukasz Nowak 2017-10-31 14:44:43 edycja dokumentu
Zarządzenia Burmistrza Złocieńca z roku 2016 Łukasz Nowak 2017-10-31 14:43:19 edycja dokumentu
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu. Rok 2017 Ireneusz Sabat 2017-10-31 14:41:55 edycja dokumentu
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z wieży wolnostojącej, instalacji radiokomunikacji składającej się z anten nadawczych i radiolinii oraz urządzeń sterujących posadowionych u podstawy wieży na terenie działki nr ewid. 33 obręb ewid. 0052, Cieszyno jednostka ewid. Złocieniec obszar wiejski Damian Świercz 2017-10-31 13:58:56 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-10-31 13:15:37 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-10-31 13:11:21 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-10-31 12:50:33 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-10-31 12:48:02 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-10-31 12:46:16 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-10-31 12:38:47 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-10-31 12:36:35 edycja dokumentu
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej na terenie działki nr ewid. 131/19 obręb ewid. obręb ewid. 0015, Zlocieniec-15 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2017-10-30 12:51:57 dodanie dokumentu
zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na terenie działek nr ewid. 122/1 i 1/1 obręb ewid. 0057, Bobrowo jednostka ewid. Złocieniec obszar wiejski oraz nr ewid. 205, 13, 12/1, 12/2 i 12/4 obręb ewid. 0009, Zlocieniec-9 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2017-10-30 12:50:25 dodanie dokumentu
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Złocieńcu w 2017 r.Zadanie częściowe nr 1 - Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Generała Andersa w Złocieńcu Zadanie częściowe nr 2 - Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Okulickiego w Złocieńcu Dorota Wojas 2017-10-27 13:09:42 dodanie dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-10-26 08:51:22 edycja dokumentu
Informacja o przyznanych ulgach w formie umorzeń należności niepodatkowych mających charakter publiczno-prawny za III kwartał 2017 Łukasz Nowak 2017-10-25 14:48:24 dodanie dokumentu
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - listopad 2017 r. Ilona Chudzik 2017-10-25 10:56:23 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie rezerwatu przyrody "Torfowisko nad Jeziorem Morzysław Mały" Ilona Chudzik 2017-10-25 10:43:21 dodanie dokumentu
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Złocieniec za III kwartał 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-10-24 07:55:41 dodanie dokumentu
INFORMACJA BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA o wynikach naboru na wolne urzędnicze stanowisko aplikanta Straży Miejskiej (pełny etat) w Straży Miejskiej, w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu, ul. St. Rynek 3 Ireneusz Sabat 2017-10-24 07:53:26 edycja dokumentu
obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV wraz z montażem jednego słupa energetycznego na terenie działek nr ewid. 217/1 i 218 obręb ewid. Rzęśnica jednostka ewid. gmina Złocieniec Damian Świercz 2017-10-23 14:01:05 dodanie dokumentu
Konsultacje rocznego programu współpracy Gminy Złocieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publiczneggo i o wolonatariacie na rok 2018 Łukasz Nowak 2017-10-23 09:29:34 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-10-20 13:43:08 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-10-20 13:38:25 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-10-20 13:24:20 edycja dokumentu
INFORMACJA BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Żłobka (pełny etat) w Złocieńcu, ul. Orzeszkowej 2a Ireneusz Sabat 2017-10-19 14:15:44 edycja dokumentu
Obwieszczenie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 20 w miejscowości Złocieniec w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Rozbudowa DK 20 w Złocieńcu w ciągu ul. Drawskiej od km 76+760 do km 76+860". Łukasz Nowak 2017-10-18 10:42:58 dodanie dokumentu
Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Złocieńcu poprzez lokalizację podziemnych pojemników do zbierania odpadów komunalnych Dorota Wojas 2017-10-18 08:55:52 usunięcie załacznika
Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Złocieńcu poprzez lokalizację podziemnych pojemników do zbierania odpadów komunalnych Dorota Wojas 2017-10-18 08:54:48 usunięcie załacznika
Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Złocieńcu poprzez lokalizację podziemnych pojemników do zbierania odpadów komunalnych Dorota Wojas 2017-10-18 08:45:27 usunięcie załacznika
Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Złocieńcu poprzez lokalizację podziemnych pojemników do zbierania odpadów komunalnych Dorota Wojas 2017-10-18 08:45:18 usunięcie załacznika
informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gm. Złocieniec - stan na 18.10.2017 r. Ilona Chudzik 2017-10-18 08:43:54 dodanie dokumentu
Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Złocieńcu poprzez lokalizację podziemnych pojemników do zbierania odpadów komunalnych Dorota Wojas 2017-10-18 08:32:05 usunięcie załacznika
Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Złocieńcu poprzez lokalizację podziemnych pojemników do zbierania odpadów komunalnych Dorota Wojas 2017-10-18 08:31:55 usunięcie załacznika
Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Złocieńcu poprzez lokalizację podziemnych pojemników do zbierania odpadów komunalnych Dorota Wojas 2017-10-18 08:23:00 dodanie dokumentu