Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-01-03 11:21:18 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-01-03 11:18:52 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-01-03 11:16:29 edycja dokumentu
Informacje o wyrobach zawierających azbest 2018 Ilona Chudzik 2018-01-03 08:56:01 dodanie dokumentu
Informacje o wyrobach zawierających azbest 2018 Ilona Chudzik 2018-01-03 08:55:18 dodanie dokumentu
Informacje o wyrobach zawierających azbest 2018 Ilona Chudzik 2018-01-03 08:54:17 dodanie dokumentu
Informacje o wyrobach zawierających azbest 2018 Ilona Chudzik 2018-01-03 08:49:40 usunięcie dokument
Informacje o wyrobach zawierających azbest 2018 Ilona Chudzik 2018-01-03 08:49:00 dodanie dokumentu
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu. Rok 2017 Łukasz Nowak 2018-01-02 09:14:40 edycja dokumentu
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno- wychowawczych w publicznym przedszkolu. Rok 2018 Łukasz Nowak 2018-01-02 09:13:48 edycja dokumentu
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno- wychowawczych w publicznym przedszkolu. Rok 2018 Łukasz Nowak 2018-01-02 09:13:42 usunięcie załacznika
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu. Rok 2017 Łukasz Nowak 2018-01-02 09:13:27 edycja dokumentu
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno- wychowawczych w publicznym przedszkolu. Rok 2018 Łukasz Nowak 2018-01-02 07:27:11 dodanie dokumentu
Ulotka -nowy system segregacji odpadów Ilona Chudzik 2017-12-29 09:25:33 dodanie dokumentu
zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zewnętrznej instalacji gazowej na terenie działek nr ewid. 30/10 obręb ewid. 0017, Zlocieniec-17 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2017-12-29 09:12:16 dodanie dokumentu
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu. Rok 2017 Ireneusz Sabat 2017-12-28 11:55:07 edycja dokumentu
Zawiadomienie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec - Stare Worowo I Damian Świercz 2017-12-27 12:19:01 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec - Darskowo I Damian Świercz 2017-12-27 12:18:11 dodanie dokumentu
zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1998Z Bobrowo ? Wąsosz na terenie działek nr ewid. 3/4, 14/8 i 14/13 obręb ewid. 0057, Bobrowo jednostka ewid. gmina Złocieniec Damian Świercz 2017-12-21 14:18:00 dodanie dokumentu
Projekt wieloletniej prognozy finansowej WPF gminy Złocieniec na lata 2018 - 2040 Ireneusz Sabat 2017-12-20 14:34:12 edycja dokumentu
Projekt wieloletniej prognozy finansowej WPF gminy Złocieniec na lata 2018 - 2040 Ireneusz Sabat 2017-12-20 14:31:41 dodanie dokumentu
Projekt budżetu gminy Złocieniec na rok 2018 Ireneusz Sabat 2017-12-20 14:26:13 dodanie dokumentu
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w całości i w części na terenie gminy Złocieniec Dorota Wojas 2017-12-20 09:20:12 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Ireneusz Sabat 2017-12-19 14:40:58 edycja dokumentu
XLII sesja Rady Miejskiej - 30 listopada 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-12-19 09:56:00 edycja dokumentu
zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oświetlenia ulicznego 0,4 kV na terenie działek nr ewid. 157 i 165/2 obręb ewid. 0011, Zlocieniec-11 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2017-12-19 08:31:11 dodanie dokumentu
XLII sesja Rady Miejskiej - 30 listopada 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-12-19 07:17:18 edycja dokumentu
DYREKTOR ŻŁOBKA W ZŁOCIEŃCU ogłasza nabór na wolne stanowisko (1/2 etat-u) intendent/intendentka (1/2 etat-u) sekretarki w Żłobku w Złocieńcu przy ul. Elizy Orzeszkowej 2A Ireneusz Sabat 2017-12-18 21:30:09 edycja dokumentu
DYREKTOR ŻŁOBKA W ZŁOCIEŃCU ogłasza nabór na wolne stanowisko (1/2 etat-u) intendent/intendentka (1/2 etat-u) sekretarki w Żłobku w Złocieńcu przy ul. Elizy Orzeszkowej 2A Ireneusz Sabat 2017-12-18 21:28:24 usunięcie załacznika
DYREKTOR ŻŁOBKA W ZŁOCIEŃCU ogłasza nabór na wolne stanowisko (1/2 etat-u) intendent/intendentka (1/2 etat-u) sekretarki w Żłobku w Złocieńcu przy ul. Elizy Orzeszkowej 2A Łukasz Nowak 2017-12-18 15:05:33 dodanie dokumentu
XLII sesja Rady Miejskiej - 30 listopada 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-12-18 14:55:15 edycja dokumentu
XLII sesja Rady Miejskiej - 30 listopada 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-12-18 14:46:07 edycja dokumentu
XLII sesja Rady Miejskiej - 30 listopada 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-12-18 14:40:53 edycja dokumentu
XLII sesja Rady Miejskiej - 30 listopada 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-12-18 14:28:00 edycja dokumentu
XLII sesja Rady Miejskiej - 30 listopada 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-12-18 14:18:38 edycja dokumentu
XLII sesja Rady Miejskiej - 30 listopada 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-12-18 13:48:50 edycja dokumentu
XLII sesja Rady Miejskiej - 30 listopada 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-12-18 13:47:26 dodanie dokumentu
P R O T O K Ó Ł NR XLI/2017 z XLI SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU odbytej w dniu 11 listopada 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-12-18 13:45:26 dodanie dokumentu
P R O T O K Ó Ł NR XL/2017 z XL SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU odbytej w dniu 26 października 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-12-18 13:42:40 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca o wydaniu decyzji ooś w spr. Rozbudowy zakładu produkcyjnego Teamdress Drawa w Złocieńcu o cz. magazynową przy ul. Piaskowej Marta Rychlewska-Baran 2017-12-18 11:15:40 dodanie dokumentu