Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenia Burmistrza Złocieńca z roku 2017 Łukasz Nowak 2018-01-09 09:14:06 edycja dokumentu
harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych styczeń 2018 Ilona Chudzik 2018-01-09 09:12:09 dodanie dokumentu
harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych styczeń 2018 Ilona Chudzik 2018-01-09 09:11:02 usunięcie dokument
harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych styczeń 2018 Ilona Chudzik 2018-01-09 09:10:12 edycja dokumentu
harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych styczeń 2018 Ilona Chudzik 2018-01-09 09:09:24 dodanie dokumentu
harmonogram odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych styczeń 2018 Ilona Chudzik 2018-01-09 09:06:47 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (MGOPS) w Złocieńcu, plac 650-lecia 1. Ireneusz Sabat 2018-01-09 07:25:37 edycja dokumentu
zawiadomienie zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej 15 kV w zamian istniejącego odcinka linii napowietrznej 15 kV, rozbiórce słupa odporowego linii napowietrznej 15 kV i linii napowietrznej 15 kV oraz budowie słupa krańcowego linii napowietrznej 15 kV i linii kablowej 15 kV na terenie działek nr ewid. 105, 106, 113/6, 113/7, 113/10, 113/19, 113/20, 113/21, 113/22, 113/23, 116, 117, 270/3 i 271 obręb ewid. 0016, Zlocieniec-16 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2018-01-08 14:36:16 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIII/377/2017 w sprawie budżetu gminy Złocieniec na rok 2018 Ireneusz Sabat 2018-01-05 11:24:26 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XLIII/378/2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Złocieniec na lata 2018-2040 Ireneusz Sabat 2018-01-05 11:06:05 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIII/377/2017 w sprawie budżetu gminy Złocieniec na rok 2018 Ireneusz Sabat 2018-01-05 11:05:05 dodanie dokumentu
P R O T O K Ó Ł NR XLII/2017 z XLII SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU odbytej w dniu 30 listopada 2017 roku Ireneusz Sabat 2018-01-05 09:50:04 dodanie dokumentu
XLIII sesja Rady Miejskiej - 28 grudnia 2017 roku Ireneusz Sabat 2018-01-04 15:52:23 edycja dokumentu
XLIII sesja Rady Miejskiej - 28 grudnia 2017 roku Ireneusz Sabat 2018-01-04 15:33:22 edycja dokumentu
Zarządzenia Burmistrza Złocieńca z dnia 04 stycznia 2018 r.w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania ich w zakresie kultury w 2018 r. na terenie gminy Złocieniec. Łukasz Nowak 2018-01-04 15:30:52 dodanie dokumentu
XLIII sesja Rady Miejskiej - 28 grudnia 2017 roku Ireneusz Sabat 2018-01-04 15:27:19 edycja dokumentu
XLIII sesja Rady Miejskiej - 28 grudnia 2017 roku Ireneusz Sabat 2018-01-04 14:46:12 edycja dokumentu
XLIII sesja Rady Miejskiej - 28 grudnia 2017 roku Ireneusz Sabat 2018-01-04 14:20:37 edycja dokumentu
XLIII sesja Rady Miejskiej - 28 grudnia 2017 roku Ireneusz Sabat 2018-01-04 14:10:35 edycja dokumentu
XLIII sesja Rady Miejskiej - 28 grudnia 2017 roku Ireneusz Sabat 2018-01-04 14:03:58 edycja dokumentu
XLIII sesja Rady Miejskiej - 28 grudnia 2017 roku Ireneusz Sabat 2018-01-04 13:57:24 edycja dokumentu
XLIII sesja Rady Miejskiej - 28 grudnia 2017 roku Ireneusz Sabat 2018-01-04 13:55:34 edycja dokumentu
XLIII sesja Rady Miejskiej - 28 grudnia 2017 roku Ireneusz Sabat 2018-01-04 13:32:44 edycja dokumentu
XLIII sesja Rady Miejskiej - 28 grudnia 2017 roku Ireneusz Sabat 2018-01-04 13:31:24 edycja dokumentu
XLIII sesja Rady Miejskiej - 28 grudnia 2017 roku Ireneusz Sabat 2018-01-04 13:27:25 edycja dokumentu
XLIII sesja Rady Miejskiej - 28 grudnia 2017 roku Ireneusz Sabat 2018-01-04 12:58:07 dodanie dokumentu
TYMA Anna Katarzyna - Dyrektor Żłobka w Złocieńcu Łukasz Nowak 2018-01-04 12:30:58 dodanie dokumentu
Uchwała NR CXXXIX.606.Z.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Złocieniec na 2018 rok. Łukasz Nowak 2018-01-04 08:47:41 dodanie dokumentu
Uchwała NR CXXXIX.605.Z.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złocieniec Łukasz Nowak 2018-01-04 08:46:13 dodanie dokumentu
Uchwała NR CXXXIX.604.Z.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Złocieniec na 2018 r. Łukasz Nowak 2018-01-04 08:45:11 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Ireneusz Sabat 2018-01-04 07:31:28 edycja dokumentu
Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego Łukasz Nowak 2018-01-03 11:50:49 edycja dokumentu
Ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów Łukasz Nowak 2018-01-03 11:49:36 edycja dokumentu
Postępowanie podatkowe w sprawie podatku rolnego - osoby prawne Łukasz Nowak 2018-01-03 11:48:02 edycja dokumentu
Postępowanie podatkowe w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego - osoby fizyczne Łukasz Nowak 2018-01-03 11:46:14 edycja dokumentu
Postępowanie podatkowe w sprawie podatku od nieruchomości - osoby prawne Łukasz Nowak 2018-01-03 11:42:16 edycja dokumentu
Postępowanie podatkowe w sprawie podatku od środków transportowych osób fizycznych i osób prawnych Łukasz Nowak 2018-01-03 11:38:39 edycja dokumentu
Postępowanie podatkowe w sprawie podatku leśnego - osoby prawne Łukasz Nowak 2018-01-03 11:34:04 edycja dokumentu
Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty, odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, umorzenie w całości lub części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej Łukasz Nowak 2018-01-03 11:31:51 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-01-03 11:23:58 edycja dokumentu