Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
XLIII sesja Rady Miejskiej - 28 grudnia 2017 roku Ireneusz Sabat 2018-01-04 13:55:34 edycja dokumentu
XLIII sesja Rady Miejskiej - 28 grudnia 2017 roku Ireneusz Sabat 2018-01-04 13:32:44 edycja dokumentu
XLIII sesja Rady Miejskiej - 28 grudnia 2017 roku Ireneusz Sabat 2018-01-04 13:31:24 edycja dokumentu
XLIII sesja Rady Miejskiej - 28 grudnia 2017 roku Ireneusz Sabat 2018-01-04 13:27:25 edycja dokumentu
XLIII sesja Rady Miejskiej - 28 grudnia 2017 roku Ireneusz Sabat 2018-01-04 12:58:07 dodanie dokumentu
TYMA Anna Katarzyna - Dyrektor Żłobka w Złocieńcu Łukasz Nowak 2018-01-04 12:30:58 dodanie dokumentu
Uchwała NR CXXXIX.606.Z.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Złocieniec na 2018 rok. Łukasz Nowak 2018-01-04 08:47:41 dodanie dokumentu
Uchwała NR CXXXIX.605.Z.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złocieniec Łukasz Nowak 2018-01-04 08:46:13 dodanie dokumentu
Uchwała NR CXXXIX.604.Z.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Złocieniec na 2018 r. Łukasz Nowak 2018-01-04 08:45:11 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Ireneusz Sabat 2018-01-04 07:31:28 edycja dokumentu
Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego Łukasz Nowak 2018-01-03 11:50:49 edycja dokumentu
Ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów Łukasz Nowak 2018-01-03 11:49:36 edycja dokumentu
Postępowanie podatkowe w sprawie podatku rolnego - osoby prawne Łukasz Nowak 2018-01-03 11:48:02 edycja dokumentu
Postępowanie podatkowe w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego - osoby fizyczne Łukasz Nowak 2018-01-03 11:46:14 edycja dokumentu
Postępowanie podatkowe w sprawie podatku od nieruchomości - osoby prawne Łukasz Nowak 2018-01-03 11:42:16 edycja dokumentu
Postępowanie podatkowe w sprawie podatku od środków transportowych osób fizycznych i osób prawnych Łukasz Nowak 2018-01-03 11:38:39 edycja dokumentu
Postępowanie podatkowe w sprawie podatku leśnego - osoby prawne Łukasz Nowak 2018-01-03 11:34:04 edycja dokumentu
Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty, odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, umorzenie w całości lub części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej Łukasz Nowak 2018-01-03 11:31:51 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-01-03 11:23:58 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-01-03 11:21:18 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-01-03 11:18:52 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-01-03 11:16:29 edycja dokumentu
Informacje o wyrobach zawierających azbest 2018 Ilona Chudzik 2018-01-03 08:56:01 dodanie dokumentu
Informacje o wyrobach zawierających azbest 2018 Ilona Chudzik 2018-01-03 08:55:18 dodanie dokumentu
Informacje o wyrobach zawierających azbest 2018 Ilona Chudzik 2018-01-03 08:54:17 dodanie dokumentu
Informacje o wyrobach zawierających azbest 2018 Ilona Chudzik 2018-01-03 08:49:40 usunięcie dokument
Informacje o wyrobach zawierających azbest 2018 Ilona Chudzik 2018-01-03 08:49:00 dodanie dokumentu
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu. Rok 2017 Łukasz Nowak 2018-01-02 09:14:40 edycja dokumentu
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno- wychowawczych w publicznym przedszkolu. Rok 2018 Łukasz Nowak 2018-01-02 09:13:48 edycja dokumentu
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno- wychowawczych w publicznym przedszkolu. Rok 2018 Łukasz Nowak 2018-01-02 09:13:42 usunięcie załacznika
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu. Rok 2017 Łukasz Nowak 2018-01-02 09:13:27 edycja dokumentu
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno- wychowawczych w publicznym przedszkolu. Rok 2018 Łukasz Nowak 2018-01-02 07:27:11 dodanie dokumentu
Ulotka -nowy system segregacji odpadów Ilona Chudzik 2017-12-29 09:25:33 dodanie dokumentu
zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zewnętrznej instalacji gazowej na terenie działek nr ewid. 30/10 obręb ewid. 0017, Zlocieniec-17 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2017-12-29 09:12:16 dodanie dokumentu
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu. Rok 2017 Ireneusz Sabat 2017-12-28 11:55:07 edycja dokumentu
Zawiadomienie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec - Stare Worowo I Damian Świercz 2017-12-27 12:19:01 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec - Darskowo I Damian Świercz 2017-12-27 12:18:11 dodanie dokumentu
zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1998Z Bobrowo ? Wąsosz na terenie działek nr ewid. 3/4, 14/8 i 14/13 obręb ewid. 0057, Bobrowo jednostka ewid. gmina Złocieniec Damian Świercz 2017-12-21 14:18:00 dodanie dokumentu
Projekt wieloletniej prognozy finansowej WPF gminy Złocieniec na lata 2018 - 2040 Ireneusz Sabat 2017-12-20 14:34:12 edycja dokumentu
Projekt wieloletniej prognozy finansowej WPF gminy Złocieniec na lata 2018 - 2040 Ireneusz Sabat 2017-12-20 14:31:41 dodanie dokumentu