Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ogłoeszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 17 obręb ewid. 17 oraz działek nr ewid. 283/1, 6/3, 277, 288/2 obręb ewid. Kosobudy jednostka ewid. gmina Złocieniec Damian Świercz 2017-03-02 16:05:13 dodanie dokumentu
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - marzec 2017 r. Ilona Chudzik 2017-03-02 14:45:31 dodanie dokumentu
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - marzec 2017 r. Ilona Chudzik 2017-03-02 14:44:47 dodanie dokumentu
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - marzec 2017 r. Ilona Chudzik 2017-03-02 14:44:03 usunięcie dokument
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Złocieniec za IV kwartał 2016 roku Łukasz Nowak 2017-03-02 14:11:25 dodanie dokumentu
Budowa budynku żłobka oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie działek nr ewid. 30/4, 29, 33 obręb ewid. 11 jednostka ewid. miasto Złocieniec. Dorota Wojas 2017-02-28 13:56:59 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-02-28 08:50:32 edycja dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu - projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty Ilona Chudzik 2017-02-28 08:09:57 edycja dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu - projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty Ilona Chudzik 2017-02-28 08:09:03 edycja dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu - projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty Ilona Chudzik 2017-02-28 08:06:50 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca o wydaniu decyzji ooś dot. Osiedla Zielonego Marta Rychlewska-Baran 2017-02-27 14:20:38 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca o wydaniu decyzji ooś dot. Osiedla Zielonego Marta Rychlewska-Baran 2017-02-27 14:18:46 dodanie dokumentu
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - marzec 2017 r. Ilona Chudzik 2017-02-22 12:18:41 edycja dokumentu
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - marzec 2017 r. Ilona Chudzik 2017-02-22 12:18:23 dodanie dokumentu
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - marzec 2017 r. Ilona Chudzik 2017-02-22 12:17:30 edycja dokumentu
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - marzec 2017 r. Ilona Chudzik 2017-02-22 12:16:10 dodanie dokumentu
ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działek nr ewid. 44/10 i 44/11 obręb ewid. 12 jednostka ewid. miasto Złocieniec przy zbiegu ul. Wyzwolenia i ul. Zdobywców Wału Pomorskiego przeznaczonych pod budowę dwóch budynków handlowo-usługowych Damian Świercz 2017-02-20 15:04:16 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert w zakresie kultury na 2017 r. Łukasz Nowak 2017-02-16 15:14:12 dodanie dokumentu
Informacja w sprawie zgłaszania zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne lub przydomowych oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji Ilona Chudzik 2017-02-16 15:00:25 dodanie dokumentu
Planowanie zamówień bublicznych na rok 2017 Ireneusz Sabat 2017-02-10 11:22:14 dodanie dokumentu
Uchwała NR XVIII.102.Z.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Złocieniec. Łukasz Nowak 2017-02-10 10:26:36 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca o wydaniu decyzji o zmianie decyzji ooś dot. budowy zespołu 5 budynków mieszk.-usług. Marta Rychlewska-Baran 2017-02-09 11:39:29 dodanie dokumentu
Ogłoszenie na dzierżawę budynku handlowo-użytkowego przy ul. Zaułek Marzena Dera 2017-02-06 15:15:53 dodanie dokumentu
Ogłoszenie na dzierżawę działki na montaż słupów reklamowych przy ul. Krętej Marzena Dera 2017-02-06 15:12:48 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę działki gruntu zabudowanej budynkiem garażowym przy ul. Dworcowej Marzena Dera 2017-02-06 15:11:06 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę działek na polepszenie warunków działki przy ul. Bydgoskiej Marzena Dera 2017-02-06 15:09:22 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę działki gruntu zabudowanej budynkiem garażowym przy ul. Dworcowej Marzena Dera 2017-02-06 15:05:42 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę działki przy ul. Lipowej Marzena Dera 2017-02-06 15:00:29 dodanie dokumentu
S_1714_7_2016_LM z Woj. Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie O/Drawsko Pom. Łukasz Nowak 2017-02-06 10:11:18 dodanie dokumentu
S_1714_6_2016_LM Kontrola PROW z Urzędu Marszałkowskiego ze Szczecina Łukasz Nowak 2017-02-06 10:10:38 dodanie dokumentu
S_1714_5_2016_LM Kontrola z Archiwum Państwowego z Koszalina Łukasz Nowak 2017-02-06 10:10:04 dodanie dokumentu
S_1714_4_2016_LM Kontrola z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Szczecin Łukasz Nowak 2017-02-06 10:09:20 dodanie dokumentu
S_1714_3_2016_LM Kontrola Zachodn. Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego Łukasz Nowak 2017-02-06 10:08:39 dodanie dokumentu
S_1714_2_2016.LM Kontrola Zachodn. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska Łukasz Nowak 2017-02-06 10:07:57 dodanie dokumentu
S_1714_1_2016_LM Kontrola z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Szczecin Łukasz Nowak 2017-02-06 10:07:10 dodanie dokumentu
SG_1714_6_2015_LM Kontrola z Archiwum Państwowego w Koszalinie Łukasz Nowak 2017-02-06 10:05:00 dodanie dokumentu
SG_1714_5_2015_LM Kontrola z ZUS Koszalin Łukasz Nowak 2017-02-06 10:04:02 dodanie dokumentu
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Złocieniec na lata 2016 - 2020 Ireneusz Sabat 2017-02-03 10:45:02 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Rady Miejskiej w Złocieńcu NR XXXII/272/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku. Ireneusz Sabat 2017-02-03 10:44:18 dodanie dokumentu
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii obowiązujący na terenie gminy Złocieniec w roku 2017 Ireneusz Sabat 2017-02-03 10:41:33 dodanie dokumentu