Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
XLVII sesja Rady Miejskiej - 25 kwietnia 2018 roku Ireneusz Sabat 2018-04-30 07:14:21 dodanie dokumentu
P R O T O K Ó Ł NR XLVI/2018 z XLVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU odbytej w dniu 29 marca 2018r. Ireneusz Sabat 2018-04-30 07:13:32 dodanie dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-04-27 12:10:28 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-04-27 12:08:19 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-04-27 11:45:19 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-04-27 11:25:59 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-04-27 11:18:21 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-04-27 11:12:51 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-04-27 11:05:57 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-04-27 11:00:51 edycja dokumentu
Informacja o przyznanych ulgach w formie umorzeń należności niepodatkowych mających charakter publiczno - prawny za I kwartał 2018 rok Ireneusz Sabat 2018-04-26 08:10:08 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Marzena Dera 2018-04-25 11:35:46 dodanie dokumentu
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Złocieniec za I kwartał 2018 roku Ireneusz Sabat 2018-04-25 07:52:58 dodanie dokumentu
Wykaz gruntów gm. Złocieniec przeznaczonych do dzierżawy Marta Rychlewska-Baran 2018-04-23 14:35:29 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Marzena Dera 2018-04-23 08:12:02 dodanie dokumentu
Budowa nawierzchni drogi ulicy Ogrodowej w m. Złocieniec Dorota Wojas 2018-04-20 11:59:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o sprzedaży środków trwałych Łukasz Nowak 2018-04-20 11:19:36 dodanie dokumentu
Informacja Burmistrza Złocieńca z dnia 08.02.2018r. o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia. Łukasz Nowak 2018-04-20 10:24:43 dodanie dokumentu
o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7/2016 z dnia 08 września 2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15kV oraz na remoncie naziemnej sieci elektroenergetycznej polegającym na wymianie słupa na terenie działek nr ewid 96, 97, 95/1, 91, 111/1, 113 obręb ewid. 0054, Stawno jednostka ewid. gmina Złocieniec oraz nr ewid. 141 obręb ewid. Linowno jednostka ewid. gmina Drawsko Pomorskie Damian Świercz 2018-04-19 12:04:19 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-04-19 11:38:19 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-04-19 11:36:23 edycja dokumentu
Świadczenie usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych i skwerów na terenie miasta Złocieniec Dorota Wojas 2018-04-19 09:50:00 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca dla SPOŁECZEŃSTWA o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia ooś i rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w spr. Osiedla Ogród Pałacowy Marta Rychlewska-Baran 2018-04-18 08:01:56 edycja dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca dla STRON o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w spr. Osiedla Ogród Pałacowy w Złocieńcu Marta Rychlewska-Baran 2018-04-18 07:59:47 edycja dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca dla SPOŁECZEŃSTWA o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia ooś i rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w spr. Osiedla Ogród Pałacowy Marta Rychlewska-Baran 2018-04-17 14:53:52 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca dla STRON o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w spr. Osiedla Ogród Pałacowy w Złocieńcu Marta Rychlewska-Baran 2018-04-17 14:51:31 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca - Barszcz sosnowskiego Ilona Chudzik 2018-04-17 13:44:43 dodanie dokumentu
Zarządzenia Burmistrza Złocieńca z roku 2018 Łukasz Nowak 2018-04-17 13:25:01 edycja dokumentu
wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Złocieńca o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6/2017 z dnia 31 października 2017 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z wieży wolnostojącej, instalacji radiokomunikacji składającej się z anten nadawczych i radiolinii oraz urządzeń sterujących posadowionych u podstawy wieży na terenie działki nr ewid. 33 obręb ewid. 0052, Cieszyno jednostka ewid. gmina Złocieniec Damian Świercz 2018-04-17 07:16:15 dodanie dokumentu
XLVI sesja Rady Miejskiej - 29 marca 2018 roku Ireneusz Sabat 2018-04-16 14:04:27 edycja dokumentu
XLVI sesja Rady Miejskiej - 29 marca 2018 roku Ireneusz Sabat 2018-04-16 13:30:14 edycja dokumentu
XLVI sesja Rady Miejskiej - 29 marca 2018 roku Ireneusz Sabat 2018-04-16 13:10:40 edycja dokumentu
XLVI sesja Rady Miejskiej - 29 marca 2018 roku Ireneusz Sabat 2018-04-16 13:08:59 edycja dokumentu
XLVI sesja Rady Miejskiej - 29 marca 2018 roku Ireneusz Sabat 2018-04-16 13:08:24 edycja dokumentu
XLVI sesja Rady Miejskiej - 29 marca 2018 roku Ireneusz Sabat 2018-04-16 13:07:41 dodanie dokumentu
P R O T O K Ó Ł NR XLV/2018 z XLV SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU odbytej w dniu 22 lutego 2018r. Ireneusz Sabat 2018-04-16 13:06:33 dodanie dokumentu
P R O T O K Ó Ł NR XLIV/2018 z XLIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU odbytej w dniu 25 stycznia 2018r. Ireneusz Sabat 2018-04-16 13:05:36 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXII.172.Z.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Złocieniec na 2018 rok. Łukasz Nowak 2018-04-16 09:57:03 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku rekreacji indywidualnej oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie działki nr ewid. 356/26 obręb ewid. 0023, Warniłęg jednostka ewid. gmina Złocieniec Damian Świercz 2018-04-13 08:13:23 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wydzielonych kwotach dotacji celowej na realizację zadań w zakresie sportu w budżecie gminy Złocieniec na 2018 rok w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjania rozwojowi sportu Łukasz Nowak 2018-04-12 12:41:36 edycja dokumentu