Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wykaz gruntów gm. Złocieniec przeznaczonych do dzierżawy na cele ROLNE Marta Rychlewska-Baran 2018-03-09 13:17:24 dodanie dokumentu
Rejestry ogólnodostępne Łukasz Nowak 2018-03-08 07:03:32 edycja dokumentu
Informacja Burmistrza Złocieńca z dnia 05.03.2018r. o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia. Łukasz Nowak 2018-03-06 08:20:00 dodanie dokumentu
Informacja Burmistrza Złocieńca z dnia 05.03.2018r. o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia. Łukasz Nowak 2018-03-06 08:19:35 dodanie dokumentu
zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zewnętrznej instalacji gazowej na terenie działek nr ewid. 30/10 i 30/11 obręb ewid. 0017, Zlocieniec-17 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2018-03-06 07:22:12 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-03-05 11:45:31 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-03-05 11:38:24 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-03-05 09:50:38 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-03-05 09:46:29 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-03-05 09:20:22 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-03-05 09:18:42 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 25/2018 Burmistrza Złocieńca z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego w formie wspierania jego wykonania w zakresie kultury w 2018 roku na terenie gminy Złocieniec. Łukasz Nowak 2018-03-01 15:14:26 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru NA URZĘDNICZE STANOWISKO ds. świadczeń pomocy społecznej w Sekcji świadczeń w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu, ul. Plac 650-lecia 1 Ireneusz Sabat 2018-03-01 06:57:19 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedażi i dzierżawy Marzena Dera 2018-02-26 08:56:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX.127.Z.2018 Skłądu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Złocieniec na 2018 rok Ireneusz Sabat 2018-02-23 07:45:40 dodanie dokumentu
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Złocieniec za IV kwartał 2017 roku Ireneusz Sabat 2018-02-22 11:20:18 dodanie dokumentu
Informacja dotycząca zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gm. Złocieniec Ilona Chudzik 2018-02-21 07:12:09 dodanie dokumentu
Informacja dotycząca zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gm. Złocieniec Ilona Chudzik 2018-02-21 07:11:30 dodanie dokumentu
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - marzec 2018 r. Ilona Chudzik 2018-02-21 07:06:56 dodanie dokumentu
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - marzec 2018 r. Ilona Chudzik 2018-02-21 07:06:15 dodanie dokumentu
wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnych linii kablowych SN 15 kV wraz z 5 słupami krańcowymi linii napowietrznych SN na terenie działek nr ewid. 279, 144/1, 129/20, 141, 143/2 oraz 142 obręb ewid. 0006, Zlocieniec-6 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2018-02-20 07:15:12 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. windykacji i kontroli w Referacie Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu, ul. St. Rynek 3 Ireneusz Sabat 2018-02-19 07:13:10 edycja dokumentu
Informacja - przydomowe oczyszczalnie scieków Ilona Chudzik 2018-02-15 08:17:58 dodanie dokumentu
Informacja - przydomowe oczyszczalnie scieków Ilona Chudzik 2018-02-15 08:16:59 dodanie dokumentu
zawiadomienie o uzupełnieniu w sprawie wydania decyzji w sprawie budowy zewnętrznej instalacji gazowej na terenie dz. nr ewid. 30/10 i 30/11 ob. 0011 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2018-02-14 14:29:17 dodanie dokumentu
harmonogram odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych w 2018 roku Ilona Chudzik 2018-02-14 14:17:17 dodanie dokumentu
harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych w 2018 roku Ilona Chudzik 2018-02-14 14:13:46 edycja dokumentu
harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych w 2018 roku Ilona Chudzik 2018-02-14 14:13:16 usunięcie załacznika
harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych w 2018 roku Ilona Chudzik 2018-02-14 14:12:33 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru NA URZĘDNICZE STANOWISKO ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego w Sekcji Świadczeń Rodzinnych ( 2 etaty pełny wymiar czasu pracy) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu, ul. Plac 650-lecia 1 Ireneusz Sabat 2018-02-14 11:30:51 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-02-13 09:04:21 edycja dokumentu
Rejestr umów Ireneusz Sabat 2018-02-09 12:26:28 edycja dokumentu
Rejestr umów Ireneusz Sabat 2018-02-09 12:06:33 edycja dokumentu
Wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec Dorota Wojas 2018-02-09 12:03:02 usunięcie załacznika
Rejestr umów Ireneusz Sabat 2018-02-09 11:56:27 edycja dokumentu
Rejestr umów Ireneusz Sabat 2018-02-09 11:54:37 edycja dokumentu
Rejestr umów Ireneusz Sabat 2018-02-09 11:48:58 edycja dokumentu
Rejestr umów Ireneusz Sabat 2018-02-09 11:44:23 edycja dokumentu
Wyniki otwartych konkursów ofert w zakresie kultury w 2018 r. oraz Zarządzenie Burmistrza Złocieńca Nr 18/2018 z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania jego wykonania w zakresie kultury w 2018 roku na terenie gminy Złocieniec pod nazwą:"Prowadzenie orkiestry dętej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych". Łukasz Nowak 2018-02-09 08:11:11 dodanie dokumentu
Informacja Burmistrza Złocieńca z dnia 08.02.2018r. o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia. Łukasz Nowak 2018-02-08 11:40:54 dodanie dokumentu