Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
2020.07.16 - XXIV sesja Rady Miejskiej w Złocieńcu Ireneusz Sabat 2020-09-15 12:20:01 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2018 - 2023 Dorota Kowalczyk 2020-09-14 10:13:01 edycja dokumentu
Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Ireneusz Sabat 2020-09-14 07:23:12 edycja dokumentu
KONTAKT TELEFONICZNY Ireneusz Sabat 2020-09-14 07:22:16 edycja dokumentu
Informacja z I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki nr 11/4 obr. 17 Ewa Strzelczak 2020-09-11 12:46:00 dodanie dokumentu
Informacja z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 91/19 obr. 6 Złocieńca Ewa Strzelczak 2020-09-11 12:44:26 dodanie dokumentu
Informacja z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 91/18 obr. 6 Złocieńca Ewa Strzelczak 2020-09-11 12:38:41 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec Damian Świercz 2020-09-11 12:26:15 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Farma fotowoltaiczna Maleszewo" planowanego na działce nr 279 obr. 6 Złocieńca Damian Świercz 2020-09-11 12:24:39 dodanie dokumentu
rozbudowa centrum handlowo - usługowego na terenie dz. 44/10, 44/11obręb ewid. 0012 Ewa Strzelczak 2020-09-11 08:45:51 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III ustnym przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej nr 174/2 obręb 0011, Złocieniec-11 Ewa Strzelczak 2020-09-10 15:43:24 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III ustnych przetargach na sprzedaż działek niezabudowanych nr 91/16, 91/17 obręb 0006, Złocieniec-6 Ewa Strzelczak 2020-09-10 15:42:07 dodanie dokumentu
Przebudowa systemu grzewczego budynków lub ich części 5 świetlic wiejskich z terenu gminy Złocieniec - etap I świetlice w Starym Worowie i Lubieszewie - II postępowanie Ireneusz Sabat 2020-09-07 12:09:21 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych na terenie działek nr ewid. 39 i 66 obręb ewid. Śmidzięcino gmina Złocieniec Damian Świercz 2020-09-03 16:06:03 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2018 - 2023 Dorota Kowalczyk 2020-09-03 15:10:01 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2018 - 2023 Dorota Kowalczyk 2020-09-03 15:09:09 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2018 - 2023 Dorota Kowalczyk 2020-09-03 14:48:57 edycja dokumentu
Informacje o polowaniach zbiorowych - Srebrny Lis w Tarczynie Damian Świercz 2020-09-03 13:31:31 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2018 - 2023 Dorota Kowalczyk 2020-09-03 09:11:02 edycja dokumentu
Zarządzenia Burmistrza Złocieńca z roku 2020 Łukasz Nowak 2020-09-03 08:50:48 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXIX.211.Z.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji emitowanych przez Gmine Złocieniec Ireneusz Sabat 2020-09-03 08:15:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII.139.Z.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 kwietnia 2020r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Złocieńca sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Złocieniec za 2019 r. Ireneusz Sabat 2020-09-03 08:11:40 dodanie dokumentu
Zarządzenia Burmistrza Złocieńca z roku 2020 Łukasz Nowak 2020-09-03 08:09:34 edycja dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Złocieniec za 2019 rok Ireneusz Sabat 2020-09-03 08:08:36 edycja dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Złocieniec za 2019 rok Ireneusz Sabat 2020-09-03 08:03:34 dodanie dokumentu
INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i utrzymania infrastruktury komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu, ul. St. Rynek 3 Łukasz Nowak 2020-09-03 07:59:22 dodanie dokumentu
BURMISTRZ ZŁOCIEŃCA ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu gospodarki odpadami i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu, ul. St. Rynek 3 Łukasz Nowak 2020-09-03 07:57:45 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2018 - 2023 Dorota Kowalczyk 2020-09-02 13:14:56 edycja dokumentu
Ogłoszenie o ostwartym naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze gminy Złocieniec w roku 2020 wraz z niezbędnymi załącznikami Damian Świercz 2020-09-01 15:08:37 dodanie dokumentu
INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu, ul. St. Rynek 3 Ireneusz Sabat 2020-09-01 10:09:45 edycja dokumentu
Wniosek o rewitalizacja Łukasz Nowak 2020-09-01 09:10:07 dodanie dokumentu
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Łukasz Nowak 2020-09-01 09:09:01 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających - dotyczy sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Farma fotowoltaiczna Darskowo" planowanego na działkach nr 96/5 i 96/6 obręb Darskowo, gmina Złocieniec Damian Świercz 2020-08-31 14:05:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Farma fotowoltaiczna Darskowo" planowanego na działkach nr 96/5 i 96/6 obręb Darskowo, gmina Złocieniec Damian Świercz 2020-08-31 14:04:34 dodanie dokumentu
Wpis do ewidencji niepublicznych przedszkoli,niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół podstawowych Ireneusz Sabat 2020-08-31 10:55:54 edycja dokumentu
Wpis do ewidencji niepublicznych przedszkoli,niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół podstawowych Ireneusz Sabat 2020-08-31 10:54:20 edycja dokumentu
Informacja z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek nr 78-22 i 78/23 obr. 12 Złocieńca Damian Świercz 2020-08-27 15:14:36 dodanie dokumentu
2020.07.29 - XXV sesja Rady Miejskiej w Złocieńcu Ireneusz Sabat 2020-08-27 14:06:48 edycja dokumentu
2020.07.29 - XXV sesja Rady Miejskiej w Złocieńcu Ireneusz Sabat 2020-08-27 14:02:09 dodanie dokumentu
2020.07.16 - XXIV sesja Rady Miejskiej w Złocieńcu Ireneusz Sabat 2020-08-27 13:58:57 edycja dokumentu