Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Rejestr umów Ireneusz Sabat 2018-02-09 11:56:27 edycja dokumentu
Rejestr umów Ireneusz Sabat 2018-02-09 11:54:37 edycja dokumentu
Rejestr umów Ireneusz Sabat 2018-02-09 11:48:58 edycja dokumentu
Rejestr umów Ireneusz Sabat 2018-02-09 11:44:23 edycja dokumentu
Wyniki otwartych konkursów ofert w zakresie kultury w 2018 r. oraz Zarządzenie Burmistrza Złocieńca Nr 18/2018 z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania jego wykonania w zakresie kultury w 2018 roku na terenie gminy Złocieniec pod nazwą:"Prowadzenie orkiestry dętej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych". Łukasz Nowak 2018-02-09 08:11:11 dodanie dokumentu
Informacja Burmistrza Złocieńca z dnia 08.02.2018r. o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia. Łukasz Nowak 2018-02-08 11:40:54 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Złocieniec w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjania rozwojowi sportu z późn.zm. w budżecie gminy Złocieniec na 2018 r wydzielone zostały nw. kwoty dotacji celowej na realizację zadań w zakresie sportu Ireneusz Sabat 2018-02-08 11:36:58 dodanie dokumentu
harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych luty 2018 Ilona Chudzik 2018-02-06 14:49:54 dodanie dokumentu
harmonogram odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych styczeń 2018 Ilona Chudzik 2018-02-06 14:46:15 edycja dokumentu
harmonogram odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych styczeń 2018 Ilona Chudzik 2018-02-06 14:45:54 usunięcie załacznika
Wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec Dorota Wojas 2018-02-05 12:31:47 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru NA URZĘDNICZE STANOWISKO ds. świadczeń pomocy społecznej w Sekcji świadczeń w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu, ul. Plac 650-lecia 1 Ireneusz Sabat 2018-02-02 12:58:12 dodanie dokumentu
informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gm. Złocieniec - stan na 02.02.2018 r. Ilona Chudzik 2018-02-02 10:45:39 dodanie dokumentu
rejestr działalności regulowanej -stan na 02.02.2018 r. Ilona Chudzik 2018-02-02 10:07:01 dodanie dokumentu
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej 15 kV w zamian istniejącego odcinka linii napowietrznej 15 kV, rozbiórce słupa odporowego linii napowietrznej 15 kV i linii napowietrznej 15 kV oraz budowie słupa krańcowego linii napowietrznej 15 kV i linii kablowej 15 kV na terenie działek nr ewid. 105, 106, 113/6, 113/7, 113/10, 113/19, 113/20, 113/21, 113/22, 113/23, 116, 117, 270/3 i 271 obręb ewid. 0016, Zlocieniec-16 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2018-02-01 14:51:47 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-02-01 14:04:49 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-02-01 14:02:11 edycja dokumentu
informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gm. Złocieniec - stan na 30.01.2018 r. Ilona Chudzik 2018-02-01 07:59:26 dodanie dokumentu
XLIV sesja Rady Miejskiej - 25 stycznia 2018 roku Ireneusz Sabat 2018-01-30 14:45:46 edycja dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca dla STRON o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. ?Osiedle Ogród Pałacowy? w Złocieńcu przy ul. Ogród Pałacowy zlokalizowane na cz. dz. nr 338/39, obr. 0006 m. Złocieniec Marta Rychlewska-Baran 2018-01-30 14:42:34 dodanie dokumentu
Planowanie zamówień publicznych na 2018 r. Dorota Wojas 2018-01-30 14:39:41 edycja dokumentu
Planowanie zamówień publicznych na 2018 r. Dorota Wojas 2018-01-30 14:39:26 dodanie dokumentu
XLIV sesja Rady Miejskiej - 25 stycznia 2018 roku Ireneusz Sabat 2018-01-30 14:37:14 edycja dokumentu
P R O T O K Ó Ł NR XLIII/2017 z XLIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU odbytej w dniu 28 grudnia 2017 roku Ireneusz Sabat 2018-01-30 14:08:10 dodanie dokumentu
XLIV sesja Rady Miejskiej - 25 stycznia 2018 roku Ireneusz Sabat 2018-01-30 13:26:59 edycja dokumentu
XLIV sesja Rady Miejskiej - 25 stycznia 2018 roku Ireneusz Sabat 2018-01-30 13:24:24 dodanie dokumentu
rejestr działalności regulowanej -stan na 30.01.2018 r. Ilona Chudzik 2018-01-30 08:49:17 dodanie dokumentu
Przeprowadzenie zajęć dodatkowych w ramach projektu: ?Żłobek w Złocieńcu - szansa na zatrudnienie lub powrót do pracy dla mieszkańców gminy Złocieniec, opiekujących się dzieckiem w wieku do lat 3? Dorota Wojas 2018-01-29 12:38:32 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-01-26 08:10:18 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Łukasz Nowak 2018-01-26 07:08:31 edycja dokumentu
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno- wychowawczych w publicznym przedszkolu. Rok 2018 Ireneusz Sabat 2018-01-25 10:31:43 edycja dokumentu
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno- wychowawczych w publicznym przedszkolu. Rok 2018 Ireneusz Sabat 2018-01-25 10:31:20 usunięcie załacznika
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. windykacji i kontroli w Referacie Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu, ul. St. Rynek 3 Ireneusz Sabat 2018-01-24 14:47:27 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-01-23 09:40:07 edycja dokumentu
Informacja Burmistrza Złocieńca z dnia 23.01.2018r. o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia. Łukasz Nowak 2018-01-23 09:03:39 dodanie dokumentu
Rejestry ogólnodostępne Łukasz Nowak 2018-01-22 10:13:15 edycja dokumentu
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2011/2012 Dorota Wojas 2018-01-19 10:52:36 usunięcie dokument
Świadczenie usług związanych z odbieraniem i przekazywaniem odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Złocieniec Dorota Wojas 2018-01-19 10:50:44 usunięcie dokument
SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ 60SZTUK POJEMNIKOW DO SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA POTRZEBY GMINY ZŁOCIENIEC Dorota Wojas 2018-01-19 10:50:33 usunięcie dokument
Przebudowa drogi gruntowej w m. Kosobudy dł. 1,00 km szer. 4,00 m na dz. nr 144/1 w obrębie 0051 Kosobudy. Rodzaj budowy B Dorota Wojas 2018-01-19 10:50:22 usunięcie dokument