Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zawiadomienie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec - ulica Piaskowa i ulica Mirosławiecka Damian Świercz 2018-05-17 14:33:04 dodanie dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-05-17 12:00:53 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-05-17 11:25:52 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-05-17 11:22:22 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-05-17 10:45:12 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-05-17 10:41:49 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-05-17 10:38:51 edycja dokumentu
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15kV oraz na remoncie naziemnej sieci elektroenergetycznej polegającym na wymianie słupa na terenie działek nr ewid 96, 91, 111/1, 113 obręb ewid. 0054, Stawno jednostka ewid. gmina Złocieniec oraz nr ewid. 141 obręb ewid. Linowno jednostka ewid. gmina Drawsko Pom Damian Świercz 2018-05-16 13:02:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o sprzedaży środków trwałych Łukasz Nowak 2018-05-15 13:35:57 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca dla stron o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu ooś Marta Rychlewska-Baran 2018-05-11 13:56:10 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu ooś Marta Rychlewska-Baran 2018-05-11 13:55:10 dodanie dokumentu
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Złocieńcu ogłasza nabór na urzędnicze stanowisko głównego księgowego (pełny etat) w Szkole Podstawowej Nr 1 w Złocieńcu przy ul. I Dywizji Wojska Polskiego 4a Ireneusz Sabat 2018-05-11 07:06:29 usunięcie dokument
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Złocieńcu ogłasza nabór na urzędnicze stanowisko głównego księgowego (pełny etat) w Szkole Podstawowej Nr 1 w Złocieńcu przy ul. I Dywizji Wojska Polskiego 4a Ireneusz Sabat 2018-05-11 07:04:47 dodanie dokumentu
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W ZŁOCIEŃCU ogłasza nabór na urzędnicze stanowisko głównego księgowego (pełny etat) w Szkole Podstawowej nr 1 w Złocieńcu przy ul. I Dywizji Wojska Polskiego 4a Łukasz Nowak 2018-05-10 15:21:08 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-05-10 14:55:46 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -działka nr ewid. 167 obręb ewid. 0052, Cieszyno jednostka ewid. gmina Złocieniec Marzena Dera 2018-05-10 14:32:58 dodanie dokumentu
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno- wychowawczych w publicznym przedszkolu. Rok 2018 Ireneusz Sabat 2018-05-08 12:10:50 edycja dokumentu
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno- wychowawczych w publicznym przedszkolu. Rok 2018 Ireneusz Sabat 2018-05-08 12:10:28 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę plaży "Gęsia Łączka" Marzena Dera 2018-05-08 11:40:37 dodanie dokumentu
Kontrola realizacji zadań z funduszu sołeckiego 2015 - 2016. Łukasz Nowak 2018-05-07 11:46:50 dodanie dokumentu
Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska. Łukasz Nowak 2018-05-07 11:46:03 dodanie dokumentu
Kontrola użytkowania strzelnicy sportowej. Łukasz Nowak 2018-05-07 11:44:32 dodanie dokumentu
Ankieta nt. Moje boisko Orlik 2012. Łukasz Nowak 2018-05-07 11:44:00 dodanie dokumentu
Kontrola zadania "Remont ulicy Aleja Piastów w Złocieńcu wraz z wykonaniem parkingu dla samochodów osobowych". Łukasz Nowak 2018-05-07 11:43:12 dodanie dokumentu
Kontrola trwałości projektów. Łukasz Nowak 2018-05-07 11:41:38 dodanie dokumentu
Videorelacja z sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu Ireneusz Sabat 2018-04-30 09:14:19 edycja dokumentu
XLVIII sesja Rady Miejskiej - 26 kwietnia 2018 roku Ireneusz Sabat 2018-04-30 09:11:34 edycja dokumentu
XLVIII sesja Rady Miejskiej - 26 kwietnia 2018 roku Ireneusz Sabat 2018-04-30 09:04:32 edycja dokumentu
XLVIII sesja Rady Miejskiej - 26 kwietnia 2018 roku Ireneusz Sabat 2018-04-30 08:31:59 dodanie dokumentu
XLVII sesja Rady Miejskiej - 25 kwietnia 2018 roku Ireneusz Sabat 2018-04-30 07:20:02 edycja dokumentu
XLVII sesja Rady Miejskiej - 25 kwietnia 2018 roku Ireneusz Sabat 2018-04-30 07:14:21 dodanie dokumentu
P R O T O K Ó Ł NR XLVI/2018 z XLVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU odbytej w dniu 29 marca 2018r. Ireneusz Sabat 2018-04-30 07:13:32 dodanie dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-04-27 12:10:28 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-04-27 12:08:19 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-04-27 11:45:19 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-04-27 11:25:59 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-04-27 11:18:21 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-04-27 11:12:51 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-04-27 11:05:57 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-04-27 11:00:51 edycja dokumentu