Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-09-04 13:47:16 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-09-04 13:44:02 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-09-04 13:41:50 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-09-04 13:40:12 edycja dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa ciepłociągu niskoparametrowego łączącego Zakład Ciepłownictwa Sp z .o.o. w Złocieńcu z elektrociepłownią na biogaz Złocieniec wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" Damian Świercz 2018-08-29 14:47:55 dodanie dokumentu
Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie, Komisarz wyborczy III w Koszalienie Ireneusz Sabat 2018-08-29 11:03:42 edycja dokumentu
Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie, Komisarz wyborczy III w Koszalienie Ireneusz Sabat 2018-08-29 11:02:13 edycja dokumentu
zawiadomienie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ewid 277/1, 338/32 oraz 337 obręb ewid. 0006, Zlocieniec-6 jednostka ewid. miasto Złocieniec. Damian Świercz 2018-08-27 08:08:19 dodanie dokumentu
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie (montażu) obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym programu Otwartej Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018 r. na terenie działki nr ewid. 281/7 obręb ewid. 0006, Zlocieniec-6 jednostka ewid. gmina Złocieniec. Damian Świercz 2018-08-27 08:05:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenia wyborcze Ireneusz Sabat 2018-08-24 12:59:31 edycja dokumentu
Obwieszczenia wyborcze Ireneusz Sabat 2018-08-24 12:55:33 edycja dokumentu
Obwieszczenia wyborcze Ireneusz Sabat 2018-08-24 10:56:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr 8 obręb Bobrowo, gmina Złocieniec Damian Świercz 2018-08-23 14:27:27 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy Marzena Dera 2018-08-23 07:23:19 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy Marzena Dera 2018-08-23 07:23:02 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o terminach polowań zbiorowych Koła "Myśliwiec" Damian Świercz 2018-08-22 07:57:58 dodanie dokumentu
Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie, Komisarz wyborczy III w Koszalienie Ireneusz Sabat 2018-08-22 07:48:41 edycja dokumentu
Serwis samorządowy PAP - informacje i komentarze dotyczące wyborów Ireneusz Sabat 2018-08-22 07:47:59 dodanie dokumentu
Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie, Komisarz wyborczy III w Koszalienie Ireneusz Sabat 2018-08-22 07:46:49 dodanie dokumentu
Przepisy dot. wyborów Ireneusz Sabat 2018-08-22 07:45:50 dodanie dokumentu
Kalendrza wyborczy Ireneusz Sabat 2018-08-22 07:43:55 dodanie dokumentu
Państwowa Komisja Wyborcza Ireneusz Sabat 2018-08-22 07:43:15 dodanie dokumentu
Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrów z 13 sierpnia 2018 r. (DzU poz. 1561) Ireneusz Sabat 2018-08-22 07:42:34 dodanie dokumentu
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych i opon z gospodarstw domowych Ilona Chudzik 2018-08-21 10:38:19 dodanie dokumentu
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych i opon z gospodarstw domowych Ilona Chudzik 2018-08-21 10:37:47 dodanie dokumentu
Świadczenie usług związanych z koszeniem terenów zielonych na terenie sołectw gminy Złocieniec w latach 2018-2020.? Dorota Wojas 2018-08-21 09:11:46 usunięcie załacznika
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego w formie wspierania jego wykonania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku na terenie gminy Złocieniec Ireneusz Sabat 2018-08-20 23:18:49 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. Przebudowy dojazdu pożarowego nr 6 (drogi leśnej) w leśnictwie Stawno w Nadleśnictwie Złocieniec Marta Rychlewska-Baran 2018-08-10 13:04:34 dodanie dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Łukasz Nowak 2018-08-10 12:31:26 edycja dokumentu
Świadczenie usług związanych z koszeniem terenów zielonych na terenie sołectw gminy Złocieniec w latach 2018-2020.? Dorota Wojas 2018-08-09 12:20:04 dodanie dokumentu
zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie (montażu) obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym programu Otwartej Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018 r. na terenie działki nr ewid. 281/7 obręb ewid. 0006, Zlocieniec-6 jednostka ewid. gmina Złocieniec Damian Świercz 2018-08-06 13:14:32 dodanie dokumentu
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ewid. działka nr ewid. 1, 2 obręb 0002, Zlocieniec-2 oraz nr ewid. 341, 123/14, 122/1, 121, 95, 93/45 obręb ewid. 0006, Zlocieniec-6 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2018-08-03 07:42:50 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-07-31 14:11:13 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-07-30 14:01:44 edycja dokumentu
Wykaz gruntów gm. Złocieniec przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne Marta Rychlewska-Baran 2018-07-30 12:08:07 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaconych do zbycia i użyczenia Marzena Dera 2018-07-30 11:58:54 dodanie dokumentu
Informacja o przeprowadzonym przetargu Marzena Dera 2018-07-27 12:33:27 dodanie dokumentu
JAKUBOWSKA Justyna - Starszy Inspektor do Spraw Świadczeń Rodzinnych Łukasz Nowak 2018-07-27 08:44:02 dodanie dokumentu
GŁODEK Małgorzata Mirosława - Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Złocieńcu - do 31 sierpnia 2017r. Łukasz Nowak 2018-07-27 08:38:59 dodanie dokumentu
Petycja z dn. 04.05.2018r. Łukasz Nowak 2018-07-26 12:56:04 edycja dokumentu