Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zewnętrznej instalacji gazowej na terenie działek nr ewid. 30/10 obręb ewid. 0017, Zlocieniec-17 jednostka ewid. miasto Złocieniec o teren działki nr ewid. 30/11 obręb ewid. 0017, Zlocieniec-17 jednostka ewid. miasto Złocieniec. Damian Świercz 2018-03-26 09:00:24 dodanie dokumentu
Świadczenie usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych i skwerów na terenie miasta Złocieniec w roku 2018 Dorota Wojas 2018-03-23 12:17:55 usunięcie załacznika
Świadczenie usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych i skwerów na terenie miasta Złocieniec w roku 2018 Dorota Wojas 2018-03-23 12:17:43 usunięcie załacznika
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-03-23 11:14:26 edycja dokumentu
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Ilona Chudzik 2018-03-22 15:09:30 dodanie dokumentu
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Ilona Chudzik 2018-03-22 08:49:19 usunięcie dokument
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-03-22 08:02:55 edycja dokumentu
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Ilona Chudzik 2018-03-21 14:04:40 dodanie dokumentu
Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Złocieniec zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania Ilona Chudzik 2018-03-21 14:03:07 dodanie dokumentu
Osiągnięte przez gminę w 2017 roku poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Ilona Chudzik 2018-03-21 14:01:48 dodanie dokumentu
Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Złocieniec za 2017 r. Ilona Chudzik 2018-03-21 11:15:18 dodanie dokumentu
ZIELONA ŁAWECZKA Ilona Chudzik 2018-03-20 13:36:35 edycja dokumentu
ZIELONA ŁAWECZKA Ilona Chudzik 2018-03-20 13:36:04 usunięcie załacznika
ZIELONA ŁAWECZKA Ilona Chudzik 2018-03-20 12:41:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 28/2018 Burmistrza Złocieńca z dnia 5.03.2018r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Złocieniec za 2017 rok Ireneusz Sabat 2018-03-19 14:50:05 dodanie dokumentu
Świadczenie usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych i skwerów na terenie miasta Złocieniec w roku 2018 Dorota Wojas 2018-03-19 14:25:08 dodanie dokumentu
XLV sesja Rady Miejskiej - 22 lutego 2018 roku Ireneusz Sabat 2018-03-19 13:50:40 edycja dokumentu
XLV sesja Rady Miejskiej - 22 lutego 2018 roku Ireneusz Sabat 2018-03-19 13:36:42 edycja dokumentu
XLV sesja Rady Miejskiej - 22 lutego 2018 roku Ireneusz Sabat 2018-03-19 13:12:38 edycja dokumentu
XLV sesja Rady Miejskiej - 22 lutego 2018 roku Ireneusz Sabat 2018-03-19 13:09:34 edycja dokumentu
XLV sesja Rady Miejskiej - 22 lutego 2018 roku Ireneusz Sabat 2018-03-19 13:09:03 dodanie dokumentu
zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego budowie doziemnych linii kablowych SN 15 kV wraz z 5 słupami krańcowymi linii napowietrznych SN na terenie działek nr ewid. 279, 144/1, 129/20, 141, 143/2 oraz 142 obręb ewid. 0006, Zlocieniec-6 jednostka ewid. miasto Złocieniec. Damian Świercz 2018-03-16 11:47:59 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru NA URZĘDNICZE STANOWISKO ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego w Sekcji Świadczeń Rodzinnych ( 2 etaty pełny wymiar czasu pracy) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu, ul. Plac 650-lecia 1 Ireneusz Sabat 2018-03-15 10:20:56 edycja dokumentu
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Łukasz Nowak 2018-03-14 09:10:35 edycja dokumentu
wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7/2016 z dnia 08 września 2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15kV oraz na remoncie naziemnej sieci elektroenergetycznej polegającym na wymianie słupa na terenie działek nr ewid 96, 97, 95/1, 91, 111/1, 113 obręb ewid. 0054, Stawno jednostka ewid. gmina Złocieniec oraz nr ewid. 141 obręb ewid. Linowno jednostka ewid. gmina Drawsko Pomorskie. Damian Świercz 2018-03-13 13:11:49 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na działki przy ul. Dębowej Marzena Dera 2018-03-09 13:41:23 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Marzena Dera 2018-03-09 13:39:47 dodanie dokumentu
Wykaz gruntów gm. Złocieniec przeznaczonych do dzierżawy na cele ROLNE Marta Rychlewska-Baran 2018-03-09 13:17:24 dodanie dokumentu
Rejestry ogólnodostępne Łukasz Nowak 2018-03-08 07:03:32 edycja dokumentu
Informacja Burmistrza Złocieńca z dnia 05.03.2018r. o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia. Łukasz Nowak 2018-03-06 08:20:00 dodanie dokumentu
Informacja Burmistrza Złocieńca z dnia 05.03.2018r. o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia. Łukasz Nowak 2018-03-06 08:19:35 dodanie dokumentu
zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zewnętrznej instalacji gazowej na terenie działek nr ewid. 30/10 i 30/11 obręb ewid. 0017, Zlocieniec-17 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2018-03-06 07:22:12 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-03-05 11:45:31 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-03-05 11:38:24 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-03-05 09:50:38 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-03-05 09:46:29 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-03-05 09:20:22 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-03-05 09:18:42 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 25/2018 Burmistrza Złocieńca z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego w formie wspierania jego wykonania w zakresie kultury w 2018 roku na terenie gminy Złocieniec. Łukasz Nowak 2018-03-01 15:14:26 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru NA URZĘDNICZE STANOWISKO ds. świadczeń pomocy społecznej w Sekcji świadczeń w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu, ul. Plac 650-lecia 1 Ireneusz Sabat 2018-03-01 06:57:19 edycja dokumentu