Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca dla STRON o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w spr. Osiedla Ogród Pałacowy w Złocieńcu Marta Rychlewska-Baran 2018-04-18 07:59:47 edycja dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca dla SPOŁECZEŃSTWA o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia ooś i rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w spr. Osiedla Ogród Pałacowy Marta Rychlewska-Baran 2018-04-17 14:53:52 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca dla STRON o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w spr. Osiedla Ogród Pałacowy w Złocieńcu Marta Rychlewska-Baran 2018-04-17 14:51:31 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca - Barszcz sosnowskiego Ilona Chudzik 2018-04-17 13:44:43 dodanie dokumentu
Zarządzenia Burmistrza Złocieńca z roku 2018 Łukasz Nowak 2018-04-17 13:25:01 edycja dokumentu
wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Złocieńca o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6/2017 z dnia 31 października 2017 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z wieży wolnostojącej, instalacji radiokomunikacji składającej się z anten nadawczych i radiolinii oraz urządzeń sterujących posadowionych u podstawy wieży na terenie działki nr ewid. 33 obręb ewid. 0052, Cieszyno jednostka ewid. gmina Złocieniec Damian Świercz 2018-04-17 07:16:15 dodanie dokumentu
XLVI sesja Rady Miejskiej - 29 marca 2018 roku Ireneusz Sabat 2018-04-16 14:04:27 edycja dokumentu
XLVI sesja Rady Miejskiej - 29 marca 2018 roku Ireneusz Sabat 2018-04-16 13:30:14 edycja dokumentu
XLVI sesja Rady Miejskiej - 29 marca 2018 roku Ireneusz Sabat 2018-04-16 13:10:40 edycja dokumentu
XLVI sesja Rady Miejskiej - 29 marca 2018 roku Ireneusz Sabat 2018-04-16 13:08:59 edycja dokumentu
XLVI sesja Rady Miejskiej - 29 marca 2018 roku Ireneusz Sabat 2018-04-16 13:08:24 edycja dokumentu
XLVI sesja Rady Miejskiej - 29 marca 2018 roku Ireneusz Sabat 2018-04-16 13:07:41 dodanie dokumentu
P R O T O K Ó Ł NR XLV/2018 z XLV SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU odbytej w dniu 22 lutego 2018r. Ireneusz Sabat 2018-04-16 13:06:33 dodanie dokumentu
P R O T O K Ó Ł NR XLIV/2018 z XLIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU odbytej w dniu 25 stycznia 2018r. Ireneusz Sabat 2018-04-16 13:05:36 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXII.172.Z.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Złocieniec na 2018 rok. Łukasz Nowak 2018-04-16 09:57:03 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku rekreacji indywidualnej oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie działki nr ewid. 356/26 obręb ewid. 0023, Warniłęg jednostka ewid. gmina Złocieniec Damian Świercz 2018-04-13 08:13:23 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wydzielonych kwotach dotacji celowej na realizację zadań w zakresie sportu w budżecie gminy Złocieniec na 2018 rok w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjania rozwojowi sportu Łukasz Nowak 2018-04-12 12:41:36 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wydzielonych kwotach dotacji celowej na realizację zadań w zakresie sportu w budżecie gminy Złocieniec na 2018 rok w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjania rozwojowi sportu Łukasz Nowak 2018-04-12 12:41:25 usunięcie załacznika
Ogłoszenie w sprawie złożonych przez kluby sportowe wniosków - ofert na zadania w zakresie sportu organizowane w 2018 r. Łukasz Nowak 2018-04-12 12:09:26 dodanie dokumentu
Informacja o przeprowadzonym przetargu Marzena Dera 2018-04-11 09:16:01 dodanie dokumentu
o wszczęciu postępowania i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy polegającego na budowie dwóch budynków rekreacji indywidualnej oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie działki nr ewid. 356/27 obręb ewid. 0023, Warniłęg jednostka ewid. gmina Złocieniec Damian Świercz 2018-04-10 13:02:44 dodanie dokumentu
zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnych linii kablowych SN 15 kV wraz z 5 słupami krańcowymi linii napowietrznych SN na terenie działek nr ewid. 279, 144/1, 129/20, 141, 143/2 oraz 142 obręb ewid. 0006, Zlocieniec-6 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2018-04-09 11:25:48 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości do zbycia i dzierżawy Marzena Dera 2018-04-06 07:57:22 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-04-04 14:31:14 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-04-04 14:28:55 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-04-04 14:25:44 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-04-04 14:20:42 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-04-04 13:59:00 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-04-04 13:55:15 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-04-04 13:52:05 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-04-04 13:47:54 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wydzielonych kwotach dotacji celowej na realizację zadań w zakresie sportu w budżecie gminy Złocieniec na 2018 rok w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjania rozwojowi sportu Ireneusz Sabat 2018-04-04 08:09:18 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wydzielonych kwotach dotacji celowej na realizację zadań w zakresie sportu w budżecie gminy Złocieniec na 2018 rok w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjania rozwojowi sportu Ireneusz Sabat 2018-04-04 08:09:00 usunięcie załacznika
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie kultury na zadanie publiczne pod nazwą: Prowadzenie Orkiestry Dętej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Łukasz Nowak 2018-03-30 10:15:53 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIX.159.Z.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Złocieńca sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Złocieniec za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Łukasz Nowak 2018-03-30 09:39:22 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 38/2018 BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania jego wykonania w zakresie kultury w 2018 roku na terenie gminy Złocieniec pod nazwą: "Prowadzenie orkiestry dętej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych." Łukasz Nowak 2018-03-30 08:15:23 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Marzena Dera 2018-03-30 08:12:28 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy Marta Rychlewska-Baran 2018-03-30 07:50:15 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wydzielonych kwotach dotacji celowej na realizację zadań w zakresie sportu w budżecie gminy Złocieniec na 2018 rok w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjania rozwojowi sportu Ireneusz Sabat 2018-03-29 09:30:47 dodanie dokumentu
Budowa nawierzchni dróg w m. Złocieniec Dorota Wojas 2018-03-28 10:52:13 dodanie dokumentu