Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
2019.12.19 - XV sesja Rady Miejskiej w Złocieńcu Ireneusz Sabat 2020-02-11 13:47:19 edycja dokumentu
2019.12.19 - XV sesja Rady Miejskiej w Złocieńcu Ireneusz Sabat 2020-02-11 13:07:46 edycja dokumentu
2019.12.19 - XV sesja Rady Miejskiej w Złocieńcu Ireneusz Sabat 2020-02-11 13:04:45 edycja dokumentu
2019.12.19 - XV sesja Rady Miejskiej w Złocieńcu Ireneusz Sabat 2020-02-11 12:59:16 edycja dokumentu
2019.12.19 - XV sesja Rady Miejskiej w Złocieńcu Ireneusz Sabat 2020-02-11 12:47:37 edycja dokumentu
2019.12.19 - XV sesja Rady Miejskiej w Złocieńcu Ireneusz Sabat 2020-02-11 12:24:18 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ NR XV/2019 z XV SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU odbytej w dniu 19 grudnia 2019 roku Ireneusz Sabat 2020-02-11 11:40:52 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ NR XIV/2019 z XIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU odbytej w dniu 28 listopada 2019 roku Ireneusz Sabat 2020-02-11 11:39:51 dodanie dokumentu
Informacja Burmistrza Złocieńca z dnia 10.02.2020r. o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia Łukasz Nowak 2020-02-11 10:01:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części garażu z przeznaczeniem na pomieszczenia na terenie działki nr ewid. 101 obręb ewid. Darskowo jednostka ewid. gmina Złocieniec Damian Świercz 2020-02-10 13:50:00 dodanie dokumentu
Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki lub zwrotu kosztów przejazdu do najbliższego: przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka, zapewniającego odpowiednią formę kształcenia Łukasz Nowak 2020-02-10 13:03:08 edycja dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami w Referacie gospodarki odpadami i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu, ul. St. Rynek 3 Łukasz Nowak 2020-02-06 06:58:02 dodanie dokumentu
Informacja o przyznanych ulgach w formie umorzeń należności niepodatkowych mających charakter publiczno - prawny za IV kwartał 2019r. Łukasz Nowak 2020-01-27 10:51:22 dodanie dokumentu
Informacja o przyznanych ulgach w formie umorzeń należności niepodatkowych mających charakter publiczno - prawny za III kwartał 2019r. Łukasz Nowak 2020-01-27 10:50:39 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko aplikanta Straży Miejskiej w Straży Miejskiej, w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu, ul. St. Rynek 3 Łukasz Nowak 2020-01-27 07:51:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zasad przeprowadzenia procedur udzielania zamówień publicznych na potrzeby gminy Złocieniec, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dorota Wojas 2020-01-23 12:40:21 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej (ul. Na skarpie ) wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniu drogowym na terenie działki nr ewid. 115/1 i 93/42 obręb ewidencyjny 0006 miasto Złocieniec Damian Świercz 2020-01-22 15:07:00 dodanie dokumentu
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Łukasz Nowak 2020-01-22 14:26:13 edycja dokumentu
Rejestry ogólnodostępne Łukasz Nowak 2020-01-22 14:00:21 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczećiu i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kablowej SN 15 kV i sieci transformatorowej na terenie działek nr ewid. 7, 22, 20, 6/2 obręb ewidency Śmidzięcino gmina Złocieniec Damian Świercz 2020-01-21 14:57:59 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przyznanych dotacjach celowych w zakresie sportu na 2020 r Łukasz Nowak 2020-01-21 14:26:06 dodanie dokumentu
Informacja o złożonych wnioskach o przyznanie dotacji celowej w zakresie sportu na 2020 rok Łukasz Nowak 2020-01-21 14:24:37 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, sprzedaży oraz wydzierżawienia. Ewa Strzelczak 2020-01-21 08:11:50 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, sprzedaży oraz wydzierżawienia. Ewa Strzelczak 2020-01-21 08:11:38 dodanie dokumentu
plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2020 roku przez gminę Złocieniec Dorota Wojas 2020-01-20 14:23:13 dodanie dokumentu
?Zagospodarowanie terenu ? szlak kajakowy im. Kardynała Karola Wojtyły w Złocieńcu? - Remont istniejących pomostów oraz budowa nowych pomostów slipów dla kajakarzy Dorota Wojas 2020-01-20 13:54:23 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu i zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce istniejącego pomostu i budowie nowego pomostu pływającego o łącznej długości do 100m i szerokości do 3,5m na terenie działki nr ewid. 142, 141, 140/1, 489/1 obręb ewid. Cieszyno, jednostka ewid. gmina Złocieniec. Damian Świercz 2020-01-20 13:08:38 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2018 - 2023 Dorota Kowalczyk 2020-01-20 10:55:10 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2018 - 2023 Dorota Kowalczyk 2020-01-20 09:50:30 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej ul Truskawkowa - Wiosenna wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie działek nr ewid. 84/12, 54/3, 84/1 i 55/2 obręb ewid. 0006 miasto Złocieniec Damian Świercz 2020-01-17 10:24:03 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia pn. "Elektrownia Fotowoltaiczna PV Złocieniec" planowanego do realizacji na działce nr 125/2 w Chlebowie Damian Świercz 2020-01-15 15:09:32 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2018 - 2023 Dorota Kowalczyk 2020-01-14 14:09:31 edycja dokumentu
Plan polowań Koła Łowieckiego "Jeleń" obwód łowiecki nr 145 Damian Świercz 2020-01-13 16:45:34 edycja dokumentu
Ogłoszenie o dodatkowych polowaniach Koła Łowieckiego "Myśliwiec" Damian Świercz 2020-01-13 16:44:50 dodanie dokumentu
Plan polowań Koła Łowieckiego "Jeleń" obwód łowiecki nr 145 Damian Świercz 2020-01-13 16:42:37 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa dojazdu pożarowego nr 6 (drogi leśnej) w leśnictwie Stawno w Nadleśnictwie Złocieniec" Damian Świercz 2020-01-10 13:35:38 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wewnętrznej w celu dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych, w tym przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części pomioeszczeń z przeznaczeniem na łazienki, wymianą stolarki drzwiowej z zachowanmiem normatywnych wymiarów oraz montażem windy na terenie działki nr ewid. 81/2 obręb ewidencyjny Darskowo gmina Złocieniec. Damian Świercz 2020-01-10 12:46:22 dodanie dokumentu
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Złocieniec do szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych w roku 2020 Dorota Wojas 2020-01-09 15:32:10 dodanie dokumentu
BURMISTRZ ZŁOCIEŃCA ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami w Referacie gospodarki odpadami i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu, ul. St. Rynek 3 Łukasz Nowak 2020-01-09 14:26:04 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. obsługi rady w Biurze Rady Miejskiej, w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu, ul. St. Rynek 3 Łukasz Nowak 2020-01-09 14:24:27 dodanie dokumentu