Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
BUCZEK Zbigniew Adam - Dyrektor Zespołu Szkół w Złocieńcu Łukasz Nowak 2018-05-21 10:10:28 dodanie dokumentu
KIEŁBASA Irena - Kierownik Sekcji Usług Opiekuńczych Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Łukasz Nowak 2018-05-21 10:09:52 dodanie dokumentu
KRÓL Janina - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Złocieńcu Łukasz Nowak 2018-05-21 10:09:03 dodanie dokumentu
ŁOWKIEWICZ Jan - Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Złocieńcu Łukasz Nowak 2018-05-21 10:08:25 dodanie dokumentu
PALIŃSKI Andrzej - Prezes Zarządu Zakładu Ciepłownictwa Spółka z o.o. w Złocieńcu Łukasz Nowak 2018-05-21 10:07:45 dodanie dokumentu
SMULSKA Jolanta Katarzyna - Dyrektor Złocienieckiego Ośrodka Kultury Łukasz Nowak 2018-05-21 10:07:08 dodanie dokumentu
TYMA Anna Katarzyna - Dyrektor Żłobka w Złocieńcu Łukasz Nowak 2018-05-21 10:06:35 dodanie dokumentu
FIUTOWSKI Natan Maciej Łukasz Nowak 2018-05-21 10:04:30 dodanie dokumentu
DOBROŃ Teresa Łukasz Nowak 2018-05-21 10:03:54 dodanie dokumentu
GRADEK Beata Anna Łukasz Nowak 2018-05-21 10:03:10 dodanie dokumentu
MAZUR Jolanta Łukasz Nowak 2018-05-21 10:02:44 dodanie dokumentu
MODRZAKOWSKI Leszek Łukasz Nowak 2018-05-21 10:02:11 dodanie dokumentu
STAWICKI Mirosław Stanisław Łukasz Nowak 2018-05-21 10:01:41 dodanie dokumentu
Świercz Damian Krzysztof Łukasz Nowak 2018-05-21 10:00:58 dodanie dokumentu
ALBINIAK Zbigniew Łukasz Nowak 2018-05-21 09:59:09 dodanie dokumentu
BOLT Waldemar Łukasz Nowak 2018-05-21 09:58:43 dodanie dokumentu
BUCA Waldemar Grzegorz Łukasz Nowak 2018-05-21 09:58:15 dodanie dokumentu
BUCZEK Grażyna Bogusława Łukasz Nowak 2018-05-21 09:57:41 dodanie dokumentu
FRANKOWSKA Elżbieta Maria Łukasz Nowak 2018-05-21 09:57:04 dodanie dokumentu
HERBUT Edward Andrzej Łukasz Nowak 2018-05-21 09:56:32 dodanie dokumentu
KOZAK Grażyna Łukasz Nowak 2018-05-21 09:56:01 dodanie dokumentu
KOZUBEK Andrzej Michał Łukasz Nowak 2018-05-21 09:55:35 dodanie dokumentu
KOŹMA Tadeusz Łukasz Nowak 2018-05-21 09:55:06 dodanie dokumentu
KUCZYŃSKA Monika Łukasz Nowak 2018-05-21 09:54:34 dodanie dokumentu
MACUL Jan Władysław Łukasz Nowak 2018-05-21 09:54:07 dodanie dokumentu
MELA Paweł Robert Łukasz Nowak 2018-05-21 09:53:39 dodanie dokumentu
PAWŁOWICZ Wojciech Edward Łukasz Nowak 2018-05-21 09:52:24 dodanie dokumentu
PAWŁOWSKA Barbara Łukasz Nowak 2018-05-21 09:51:29 dodanie dokumentu
Kontakt Łukasz Nowak 2018-05-18 08:36:15 dodanie dokumentu
decyzja o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków rekreacji indywidualnej oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie działki nr ewid. 356/27 obręb ewid. 0023, Warniłęg jednostka ewid. gmina Złocieniec Damian Świercz 2018-05-17 15:05:39 dodanie dokumentu
decyzja o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynku rekreacji indywidualnej oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie działki nr ewid. 356/26 obręb ewid. 0023, Warniłęg jednostka ewid. gmina Złocieniec Damian Świercz 2018-05-17 15:04:33 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec - ulica Piaskowa i ulica Mirosławiecka Damian Świercz 2018-05-17 14:33:04 dodanie dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-05-17 12:00:53 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-05-17 11:25:52 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-05-17 11:22:22 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-05-17 10:45:12 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-05-17 10:41:49 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-05-17 10:38:51 edycja dokumentu
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15kV oraz na remoncie naziemnej sieci elektroenergetycznej polegającym na wymianie słupa na terenie działek nr ewid 96, 91, 111/1, 113 obręb ewid. 0054, Stawno jednostka ewid. gmina Złocieniec oraz nr ewid. 141 obręb ewid. Linowno jednostka ewid. gmina Drawsko Pom Damian Świercz 2018-05-16 13:02:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o sprzedaży środków trwałych Łukasz Nowak 2018-05-15 13:35:57 dodanie dokumentu