Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Złocieniec na lata 2016 - 2020 Ireneusz Sabat 2017-02-03 10:45:02 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Rady Miejskiej w Złocieńcu NR XXXII/272/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku. Ireneusz Sabat 2017-02-03 10:44:18 dodanie dokumentu
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii obowiązujący na terenie gminy Złocieniec w roku 2017 Ireneusz Sabat 2017-02-03 10:41:33 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Rady Miejskiej w Złocieńcu NR XXXI/266/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. Ireneusz Sabat 2017-02-03 10:40:42 edycja dokumentu
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Złocieniec na rok 2017 Ireneusz Sabat 2017-02-03 10:39:03 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Rady Miejskiej w Złocieńcu NR XXXI/265/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku Ireneusz Sabat 2017-02-03 10:38:07 dodanie dokumentu
Program ochrony środowiska dla gminy Złocieniec na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 Ireneusz Sabat 2017-02-03 10:35:35 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Rady Miejskiej w Złocieńcu NR XXXI/259/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku Ireneusz Sabat 2017-02-03 10:34:19 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Rady Miejskiej w Złocieńcu NR XXXI/266/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. Ireneusz Sabat 2017-02-03 10:27:53 edycja dokumentu
KONTAKT TELEFONICZNY Ireneusz Sabat 2017-02-03 08:58:44 edycja dokumentu
KONTAKT TELEFONICZNY Ireneusz Sabat 2017-02-03 08:57:46 edycja dokumentu
XXXII sesja Rady Miejskiej - 26 stycznia 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-02-03 07:56:31 edycja dokumentu
XXXII sesja Rady Miejskiej - 26 stycznia 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-02-03 07:44:06 edycja dokumentu
XXXII sesja Rady Miejskiej - 26 stycznia 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-02-03 07:36:43 edycja dokumentu
XXXII sesja Rady Miejskiej - 26 stycznia 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-02-03 07:33:58 edycja dokumentu
XXXII sesja Rady Miejskiej - 26 stycznia 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-02-03 07:31:33 dodanie dokumentu
P R O T O K Ó Ł NR XXXI/2016 z XXXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU odbytej w dniu 29 grudnia 2016 roku Ireneusz Sabat 2017-02-03 07:29:48 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca dla SPOŁECZEŃSTWA o uzupełnieniu raportu w spr. zmiany sposobu użytkowania b. bazy stacji paliw Marta Rychlewska-Baran 2017-02-02 11:25:56 edycja dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca dla STRON o uzupełnieniu raportu w spr. zmiany sposobu użytkowania b. bazy stacji paliw Marta Rychlewska-Baran 2017-02-02 11:25:34 edycja dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca dla STRON o uzupełnieniu raportu w spr. zmiany sposobu użytkowania b. bazy stacji paliw Marta Rychlewska-Baran 2017-02-02 11:23:55 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca dla SPOŁECZEŃSTWA o uzupełnieniu raportu w spr. zmiany sposobu użytkowania b. bazy stacji paliw Marta Rychlewska-Baran 2017-02-02 11:22:21 dodanie dokumentu
Informacja dotycząca zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gm. Złocieniec Ilona Chudzik 2017-02-02 09:44:03 dodanie dokumentu
ogłoszenie o zakończeniu postepowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr ewid. 17 obręb ewid. 14 jednostka ewid. miasta Złocieniec oraz działek nr ewid. 283/1, 6/3, 277, 288/2 obręb ewid. Kosobudy jednostka ewid. gmina Złocieniec Damian Świercz 2017-02-01 14:17:26 dodanie dokumentu
harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych w 2017 roku Ilona Chudzik 2017-02-01 13:26:04 dodanie dokumentu
Świadczenie usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych i skwerów w gminie Złocieniec ( w mieście i na terenie sołectw) w roku 2017 Dorota Wojas 2017-01-31 12:31:52 usunięcie załacznika
Świadczenie usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych i skwerów w gminie Złocieniec ( w mieście i na terenie sołectw) w roku 2017 Dorota Wojas 2017-01-31 12:29:18 dodanie dokumentu
ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej oraz sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek nr ewid. 219/3 i 334/2 obręb ewid. 16, nr ewid. 29, 28/22, 28/25 i 28/23 obręb ewid. 17 oraz nr ewid. 1, 275 i 276 obręb ewid. 20 jednostka ewid. miasto Złocieniec (ul. Promienna, Mirosławiecka i B. Chrobrego) Damian Świercz 2017-01-30 18:35:25 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-01-30 13:59:04 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-01-30 13:57:13 edycja dokumentu
ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej o całkowitej długości do 1 km na terenie działki nr ewid. 50/144, 50/141, 50/145, 50/74, 50/58, 50/16 obręb ewid. 12 jednostka ewid. miasto Złocieniec (ul. Bohaterów Monte Cassino) Damian Świercz 2017-01-26 16:14:56 dodanie dokumentu
Informacja o przyznanych ulgach w formie umorzeń należności niepodatkowych mających charakter publiczno-prawny za IV kwartał 2016 Łukasz Nowak 2017-01-26 09:06:28 dodanie dokumentu
Konsultacje społeczne dot. użycia środka Dimilin 480 SC - RDLP w Pile Ilona Chudzik 2017-01-25 13:21:30 edycja dokumentu
Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących zastosowania środka Dimilin 480 SC do ochrony drzewostanów Regionalnej Dyrekcji LP w Szczecinku Ilona Chudzik 2017-01-25 13:19:09 dodanie dokumentu
Rejestr umów Ireneusz Sabat 2017-01-23 07:12:14 edycja dokumentu
harmonogram odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych - 2017 Ilona Chudzik 2017-01-23 07:08:21 dodanie dokumentu
harmonogram odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych - 2017 Ilona Chudzik 2017-01-23 07:07:39 usunięcie dokument
harmonogram odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych - 2017 Ilona Chudzik 2017-01-20 13:21:31 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w spr. zmiany decyzji Marta Rychlewska-Baran 2017-01-19 15:35:27 dodanie dokumentu
Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem w zakresie odśnieżania i zwalczania gołoledzi na parkingach i drogach na terenie Gminy Złocieniec w roku 2017 oraz świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości na parkingach, drogach i chodnikach na terenie gminy Złocieniec Dorota Wojas 2017-01-19 15:19:34 usunięcie załacznika
Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem w zakresie odśnieżania i zwalczania gołoledzi na parkingach i drogach na terenie Gminy Złocieniec w roku 2017 oraz świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości na parkingach, drogach i chodnikach na terenie gminy Złocieniec Dorota Wojas 2017-01-19 15:19:21 usunięcie załacznika