Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. Przebudowy dojazdu pożarowego nr 6 (drogi leśnej) w leśnictwie Stawno w Nadleśnictwie Złocieniec Marta Rychlewska-Baran 2018-08-10 13:04:34 dodanie dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Łukasz Nowak 2018-08-10 12:31:26 edycja dokumentu
Świadczenie usług związanych z koszeniem terenów zielonych na terenie sołectw gminy Złocieniec w latach 2018-2020.? Dorota Wojas 2018-08-09 12:20:04 dodanie dokumentu
zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie (montażu) obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym programu Otwartej Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018 r. na terenie działki nr ewid. 281/7 obręb ewid. 0006, Zlocieniec-6 jednostka ewid. gmina Złocieniec Damian Świercz 2018-08-06 13:14:32 dodanie dokumentu
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ewid. działka nr ewid. 1, 2 obręb 0002, Zlocieniec-2 oraz nr ewid. 341, 123/14, 122/1, 121, 95, 93/45 obręb ewid. 0006, Zlocieniec-6 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2018-08-03 07:42:50 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-07-31 14:11:13 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-07-30 14:01:44 edycja dokumentu
Wykaz gruntów gm. Złocieniec przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne Marta Rychlewska-Baran 2018-07-30 12:08:07 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaconych do zbycia i użyczenia Marzena Dera 2018-07-30 11:58:54 dodanie dokumentu
Informacja o przeprowadzonym przetargu Marzena Dera 2018-07-27 12:33:27 dodanie dokumentu
JAKUBOWSKA Justyna - Starszy Inspektor do Spraw Świadczeń Rodzinnych Łukasz Nowak 2018-07-27 08:44:02 dodanie dokumentu
GŁODEK Małgorzata Mirosława - Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Złocieńcu - do 31 sierpnia 2017r. Łukasz Nowak 2018-07-27 08:38:59 dodanie dokumentu
Petycja z dn. 04.05.2018r. Łukasz Nowak 2018-07-26 12:56:04 edycja dokumentu
Petycja z dn. 04.05.2018r. Łukasz Nowak 2018-07-26 12:54:45 usunięcie załacznika
Petycje - informacje ogólne Łukasz Nowak 2018-07-26 12:46:52 dodanie dokumentu
Informacja o przyznanych ulgach w formie umorzeń należności niepodatkowych mających charakter publiczno - prawny za II kwartał 2018 rok Łukasz Nowak 2018-07-26 08:33:40 dodanie dokumentu
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Złocieniec za II kwartał 2018 roku Łukasz Nowak 2018-07-25 11:38:27 dodanie dokumentu
XLIII sesja Rady Miejskiej - 28 grudnia 2017 roku Łukasz Nowak 2018-07-25 07:33:09 edycja dokumentu
wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnych linii kablowych SN 15kV, wymianie istniejących słupów linii napowietrznej 15kV, demontażu linii napowietrznej na terenie działek nr ewid. 179, 180/1, 184, 185/3 obręb ewid. 0011, Zlocieniec-11 jednostka ewid. miasta Złocieniec Damian Świercz 2018-07-24 10:19:11 dodanie dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-07-24 06:58:35 edycja dokumentu
Wymiana oświetlenia zewnętrznego na osiedlu Budów w Złocieńcu Dorota Wojas 2018-07-23 09:46:53 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-07-19 12:48:52 edycja dokumentu
Wykaz gruntów gm. Złocieniec przeznaczonych do dzierżawy na cele ROLNE Marta Rychlewska-Baran 2018-07-19 07:30:26 dodanie dokumentu
Poprawa efektywności energetycznej budynków szkół przy I Dywizji Wojska Polskiego 4A oraz przy ul. Czwartaków 2 w Złocieńcu poprzez wymianę oświetlenia wewnętrznego Dorota Wojas 2018-07-16 12:40:08 dodanie dokumentu
Budowa nawierzchni drogowej w ulicy Jana Pawła II i Kresowiaków w Złocieńcu Dorota Wojas 2018-07-13 10:20:27 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-07-13 09:14:16 edycja dokumentu
zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ewid. działka nr ewid. 1, 2 obręb 0002, Zlocieniec-2 oraz nr ewid. 341, 123/14, 122/1, 121, 95, 93/45 obręb ewid. 0006, Zlocieniec-6 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2018-07-13 07:17:07 dodanie dokumentu
zawiadomienie o wszcęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie (montażu) obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym programu Otwartej Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018 r. na terenie działki nr ewid. 281/7 obręb ewid. 0006, Zlocieniec-6 jednostka ewid. gmina Złocieniec Damian Świercz 2018-07-12 14:54:24 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Marzena Dera 2018-07-12 13:23:46 dodanie dokumentu
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Carpe Diem" Łukasz Nowak 2018-07-11 14:10:24 dodanie dokumentu
Remont świetlicy wiejskiej w Kosobudach ? I etap w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014 ? 2020 na operację pt. Remont świetlicy wiejskiej w Kosobudach ? etap I. Dorota Wojas 2018-07-09 12:01:31 usunięcie załacznika
Remont świetlicy wiejskiej w Kosobudach ? I etap w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014 ? 2020 na operację pt. Remont świetlicy wiejskiej w Kosobudach ? etap I. Dorota Wojas 2018-07-09 11:57:06 dodanie dokumentu
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnych linii kablowych SN 15kV, wymianie istniejącego słupa linii napowietrznej 15kV, budowie złącza kablowego, demontażu linii napowietrznej na terenie działek nr ewid. 119/3, 138, 219/3, 288, 289/1, 290/2 obręb ewid. 0016, Zlocieniec-16 jednostka ewid. miasta Złocieniec Damian Świercz 2018-07-09 09:24:27 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-07-06 11:13:09 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-07-06 08:05:58 edycja dokumentu
L sesja Rady Miejskiej - 28 czerwca 2018 rok Ireneusz Sabat 2018-07-05 13:06:11 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-07-05 13:00:31 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-07-05 12:46:22 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-07-05 12:30:22 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-07-05 12:27:30 edycja dokumentu