Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w zakresie kultury na 2017 rok na terenie gminy Złocieniec. Łukasz Nowak 2017-01-17 09:10:47 dodanie dokumentu
Zarządzenia Burmistrza Złocieńca z roku 2016 Łukasz Nowak 2017-01-17 09:03:36 edycja dokumentu
Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem w zakresie odśnieżania i zwalczania gołoledzi na parkingach i drogach na terenie Gminy Złocieniec w roku 2017 oraz świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości na parkingach, drogach i chodnikach na terenie gminy Złocieniec Dorota Wojas 2017-01-17 08:32:32 dodanie dokumentu
ogłoszenie o odwołaniu I ustnego przetargu nieograniczonego ogłoszonego na dzień 17 stycznia 2017 roku na sprzedaż niezabudowanych działek nr ewid. 44/10 i 44/11 obręb ewid. 12 jednostka ewid. miasto Złocieniec o łącznej powierzchni 0,6309 ha przy zbiegu ul. Wyzwolenia i ul. Zdobywców Wału Pomorskiego Jacek Szadzewicz 2017-01-16 14:57:43 dodanie dokumentu
ogłoeszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia oraz przyłączy gazowych na terenie działek nr ewid. 219/3 i 334/2 obręb ewid. 16 oraz działek nr ewid. 28/16, 28/23, 28/25, 29, 30/7, 30/5, 28/8, 30/10, 30/11, 28/16, 28/20 i 28/22 obręb ewid. 17 jednostka ewid. miasto Złocieniec Jacek Szadzewicz 2017-01-13 16:06:40 dodanie dokumentu
ogłoszenie i druk wniosku- azbest 2017 Ilona Chudzik 2017-01-13 13:57:37 dodanie dokumentu
ogłoszenie i druk wniosku- azbest 2017 Ilona Chudzik 2017-01-13 13:56:42 dodanie dokumentu
ogłoszenie i druk wniosku- azbest 2017 Ilona Chudzik 2017-01-13 13:55:48 dodanie dokumentu
ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Wygenerowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Złocieniec (6.7 Programy zapewniania i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów Samorządowych) w ramach Kontraktu Samorządowego pt. Strefa Centralna polegającego na budowie budynku żłobka oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie działek nr ewid. 30/4, 29 oraz 33 obręb ewid. 11 jednostka ewid. miasto Złocieniec Jacek Szadzewicz 2017-01-12 16:19:53 edycja dokumentu
ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Wygenerowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Złocieniec (6.7 Programy zapewniania i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów Samorządowych) w ramach Kontraktu Samorządowego pt. Strefa Centralna polegającego na budowie budynku żłobka oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie działek nr ewid. 30/4, 29 oraz 33 obręb ewid. 11 jednostka ewid. miasto Złocieniec Jacek Szadzewicz 2017-01-12 16:19:30 dodanie dokumentu
obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie o przekazaniu skargi na decyzję Kolegium o sygn. akt SKO.4170.2028.2016, uchylającą decyzję Burmistrza Złocieńca z dnia 15 stycznia 2014 r. o sygn. akt RG-IV/7625/13/2010 odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na terenie miejscowości Rzęśnica, na działkach nr 213/2, 276/1 i 279 do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie Marta Rychlewska-Baran 2017-01-12 09:40:02 edycja dokumentu
obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie o przekazaniu skargi na decyzję Kolegium o sygn. akt SKO.4170.2028.2016, uchylającą decyzję Burmistrza Złocieńca z dnia 15 stycznia 2014 r. o sygn. akt RG-IV/7625/13/2010 odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na terenie miejscowości Rzęśnica, na działkach nr 213/2, 276/1 i 279 do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie Marta Rychlewska-Baran 2017-01-12 09:38:44 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-01-11 10:32:43 edycja dokumentu
organizacja polowań na terenie OHZ Nadleśnictwa Złocieniec Jacek Szadzewicz 2017-01-11 08:05:51 edycja dokumentu
organizacja polowań na terenie OHZ Nadleśnictwa Złocieniec Jacek Szadzewicz 2017-01-11 08:05:39 dodanie dokumentu
ogłoszenie o przetagu na sprzedaż działek przy Aleji Piastów pod budowę boksów garażowych Jacek Szadzewicz 2017-01-04 15:07:54 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-01-04 08:16:35 edycja dokumentu
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu Ireneusz Sabat 2017-01-03 12:41:20 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXXI/268/2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2017. Ireneusz Sabat 2017-01-03 12:30:42 dodanie dokumentu
XXXI sesja Rady Miejskiej - 29 grudnia 2016 roku Ireneusz Sabat 2017-01-03 12:26:07 edycja dokumentu
XXXI sesja Rady Miejskiej - 29 grudnia 2016 roku Ireneusz Sabat 2017-01-03 12:16:05 edycja dokumentu
XXXI sesja Rady Miejskiej - 29 grudnia 2016 roku Ireneusz Sabat 2017-01-03 12:08:36 edycja dokumentu
XXXI sesja Rady Miejskiej - 29 grudnia 2016 roku Ireneusz Sabat 2017-01-03 11:58:58 edycja dokumentu
XXXI sesja Rady Miejskiej - 29 grudnia 2016 roku Ireneusz Sabat 2017-01-03 11:57:10 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-01-03 11:55:47 edycja dokumentu
XXXI sesja Rady Miejskiej - 29 grudnia 2016 roku Ireneusz Sabat 2017-01-03 11:40:32 edycja dokumentu
XXXI sesja Rady Miejskiej - 29 grudnia 2016 roku Ireneusz Sabat 2017-01-03 11:34:11 edycja dokumentu
XXXI sesja Rady Miejskiej - 29 grudnia 2016 roku Ireneusz Sabat 2017-01-03 11:22:07 edycja dokumentu
XXXI sesja Rady Miejskiej - 29 grudnia 2016 roku Ireneusz Sabat 2017-01-03 11:19:13 edycja dokumentu
XXXI sesja Rady Miejskiej - 29 grudnia 2016 roku Ireneusz Sabat 2017-01-03 11:14:30 edycja dokumentu
XXXI sesja Rady Miejskiej - 29 grudnia 2016 roku Ireneusz Sabat 2017-01-03 11:11:48 edycja dokumentu
XXXI sesja Rady Miejskiej - 29 grudnia 2016 roku Ireneusz Sabat 2017-01-03 11:09:00 dodanie dokumentu
P R O T O K Ó Ł NR XXX/2016 z XXX SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU odbytej w dniu 8 grudnia 2016 roku Ireneusz Sabat 2017-01-03 11:07:21 dodanie dokumentu
P R O T O K Ó Ł NR XXIX/2016 z XXIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU odbytej w dniu 24 listopada 2016 roku Ireneusz Sabat 2017-01-03 11:06:32 dodanie dokumentu
Informacje o wyrobach zawierających azbest Ilona Chudzik 2017-01-02 10:07:08 dodanie dokumentu
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu Ireneusz Sabat 2017-01-02 07:44:57 edycja dokumentu
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu Ireneusz Sabat 2017-01-02 07:43:12 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na terenie działek nr ewid. 150, 153, 154, 155, 157, 158/1, 158/2, 159, 160, 165/2, 35, 46, 247/5, 52, 51 oraz 161 obręb ewid. 11 jednostka ewid. miasto Złocieniec Jacek Szadzewicz 2016-12-30 14:31:36 edycja dokumentu
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr ewid. 17 obręb ewid. 14 jednostka ewid. miasta Złocieniec oraz działek nr ewid. 283/1, 6/3, 277, 288/2 obręb ewid. Kosobudy jednostka ewid. gmina Złocieniec Jacek Szadzewicz 2016-12-30 14:31:17 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na terenie działek nr ewid. 150, 153, 154, 155, 157, 158/1, 158/2, 159, 160, 165/2, 35, 46, 247/5, 52, 51 oraz 161 obręb ewid. 11 jednostka ewid. miasto Złocieniec Jacek Szadzewicz 2016-12-30 13:51:13 dodanie dokumentu