Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-07-19 12:48:52 edycja dokumentu
Wykaz gruntów gm. Złocieniec przeznaczonych do dzierżawy na cele ROLNE Marta Rychlewska-Baran 2018-07-19 07:30:26 dodanie dokumentu
Poprawa efektywności energetycznej budynków szkół przy I Dywizji Wojska Polskiego 4A oraz przy ul. Czwartaków 2 w Złocieńcu poprzez wymianę oświetlenia wewnętrznego Dorota Wojas 2018-07-16 12:40:08 dodanie dokumentu
Budowa nawierzchni drogowej w ulicy Jana Pawła II i Kresowiaków w Złocieńcu Dorota Wojas 2018-07-13 10:20:27 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-07-13 09:14:16 edycja dokumentu
zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ewid. działka nr ewid. 1, 2 obręb 0002, Zlocieniec-2 oraz nr ewid. 341, 123/14, 122/1, 121, 95, 93/45 obręb ewid. 0006, Zlocieniec-6 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2018-07-13 07:17:07 dodanie dokumentu
zawiadomienie o wszcęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie (montażu) obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym programu Otwartej Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018 r. na terenie działki nr ewid. 281/7 obręb ewid. 0006, Zlocieniec-6 jednostka ewid. gmina Złocieniec Damian Świercz 2018-07-12 14:54:24 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Marzena Dera 2018-07-12 13:23:46 dodanie dokumentu
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Carpe Diem" Łukasz Nowak 2018-07-11 14:10:24 dodanie dokumentu
Remont świetlicy wiejskiej w Kosobudach ? I etap w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014 ? 2020 na operację pt. Remont świetlicy wiejskiej w Kosobudach ? etap I. Dorota Wojas 2018-07-09 12:01:31 usunięcie załacznika
Remont świetlicy wiejskiej w Kosobudach ? I etap w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014 ? 2020 na operację pt. Remont świetlicy wiejskiej w Kosobudach ? etap I. Dorota Wojas 2018-07-09 11:57:06 dodanie dokumentu
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnych linii kablowych SN 15kV, wymianie istniejącego słupa linii napowietrznej 15kV, budowie złącza kablowego, demontażu linii napowietrznej na terenie działek nr ewid. 119/3, 138, 219/3, 288, 289/1, 290/2 obręb ewid. 0016, Zlocieniec-16 jednostka ewid. miasta Złocieniec Damian Świercz 2018-07-09 09:24:27 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-07-06 11:13:09 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-07-06 08:05:58 edycja dokumentu
L sesja Rady Miejskiej - 28 czerwca 2018 rok Ireneusz Sabat 2018-07-05 13:06:11 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-07-05 13:00:31 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-07-05 12:46:22 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-07-05 12:30:22 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-07-05 12:27:30 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-07-05 12:25:00 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-07-05 12:15:24 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-07-05 12:05:38 edycja dokumentu
L sesja Rady Miejskiej - 28 czerwca 2018 rok Ireneusz Sabat 2018-07-04 14:57:10 edycja dokumentu
L sesja Rady Miejskiej - 28 czerwca 2018 rok Ireneusz Sabat 2018-07-04 14:52:44 edycja dokumentu
L sesja Rady Miejskiej - 28 czerwca 2018 rok Ireneusz Sabat 2018-07-04 14:39:10 edycja dokumentu
L sesja Rady Miejskiej - 28 czerwca 2018 rok Ireneusz Sabat 2018-07-04 14:27:19 edycja dokumentu
L sesja Rady Miejskiej - 28 czerwca 2018 rok Ireneusz Sabat 2018-07-04 14:15:00 edycja dokumentu
L sesja Rady Miejskiej - 28 czerwca 2018 rok Ireneusz Sabat 2018-07-04 14:07:31 edycja dokumentu
L sesja Rady Miejskiej - 28 czerwca 2018 rok Ireneusz Sabat 2018-07-04 13:48:11 edycja dokumentu
L sesja Rady Miejskiej - 28 czerwca 2018 rok Ireneusz Sabat 2018-07-04 13:45:18 edycja dokumentu
L sesja Rady Miejskiej - 28 czerwca 2018 rok Ireneusz Sabat 2018-07-04 13:43:34 edycja dokumentu
L sesja Rady Miejskiej - 28 czerwca 2018 rok Ireneusz Sabat 2018-07-04 13:42:05 dodanie dokumentu
P R O T O K Ó Ł NR XLIX/2018 z XLIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU odbytej w dniu 24 maja 2018r. Ireneusz Sabat 2018-07-04 13:33:25 dodanie dokumentu
wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnych linii kablowych SN 15kV oraz wymianie istniejącego słupa linii napowietrznej 15kV na terenie działki nr ewid. 167 obręb ewid. 0052, Cieszyno jednostka ewid. gmina Złocieniec Damian Świercz 2018-06-28 10:33:03 dodanie dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-06-26 14:47:59 edycja dokumentu
decyzja nr 6/2017 zmieniająca decyzję Burmistrza Złocieńca o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6/2017 z dnia 31 października 2017 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z wieży wolnostojącej, instalacji radiokomunikacji składającej się z anten nadawczych i radiolinii oraz urządzeń sterujących posadowionych u podstawy wieży na terenie działki nr ewid. 33 obręb ewid. 0052, Cieszyno jednostka ewid. gmina Złocieniec Damian Świercz 2018-06-26 13:11:04 dodanie dokumentu
Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą Ireneusz Sabat 2018-06-26 08:22:39 edycja dokumentu
Inspektor ochrony danych Ireneusz Sabat 2018-06-25 07:36:40 edycja dokumentu
Administrator danych zgromadzonych w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu Ireneusz Sabat 2018-06-25 07:35:21 edycja dokumentu
ogłoszenie o II przetargu na działki przy ul. Dębowej Marzena Dera 2018-06-20 09:04:00 dodanie dokumentu