Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Harmonogram dyżurów Ireneusz Sabat 2018-09-25 10:16:10 edycja dokumentu
Harmonogram dyżurów Ireneusz Sabat 2018-09-24 16:20:41 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 109/2018 Burmistrza Złocieńca z dnia 20 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia obowiazkowej deratyzacji w części miasta Złocieńca Ilona Chudzik 2018-09-24 11:02:46 dodanie dokumentu
Harmonogram dyżurów Ireneusz Sabat 2018-09-24 07:51:37 edycja dokumentu
Zakończenie postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ewid. 277/1, 338/32 oraz 337 obręb ewid. 0006, Złocieniec -6 jednostka ewid. miasto Złocieniec. Damian Świercz 2018-09-20 15:41:57 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca z dnia 20.09.2018r. o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Ireneusz Sabat 2018-09-20 13:33:24 dodanie dokumentu
Harmonogram dyżurów Ireneusz Sabat 2018-09-19 06:35:30 edycja dokumentu
Zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr ewid. 8 obręb ewid. 0057, Bobrowo jednostka ewid. gmina Złocieniec. Damian Świercz 2018-09-18 15:00:24 dodanie dokumentu
Harmonogram dyżurów Ireneusz Sabat 2018-09-15 09:43:44 edycja dokumentu
Informacja o dyżurach Ireneusz Sabat 2018-09-14 12:10:42 edycja dokumentu
Informacja o dyżurach Ireneusz Sabat 2018-09-14 12:10:08 dodanie dokumentu
Harmonogram dyżurów Ireneusz Sabat 2018-09-14 09:47:21 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Ireneusz Sabat 2018-09-14 09:46:08 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Ireneusz Sabat 2018-09-14 09:45:34 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Ireneusz Sabat 2018-09-14 09:45:04 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Ireneusz Sabat 2018-09-14 09:43:49 dodanie dokumentu
Harmonogram dyżurów Ireneusz Sabat 2018-09-14 09:40:19 dodanie dokumentu
Poradnik o ochronie danych osobowych w kampanii wyborczej Ireneusz Sabat 2018-09-12 07:29:30 dodanie dokumentu
Przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na liniach komunikacyjnych obejmującychobszarGminy Złocieniec, dla których Gmina Złocieniec jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego Dorota Wojas 2018-09-11 09:12:36 usunięcie załacznika
Przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na liniach komunikacyjnych obejmującychobszarGminy Złocieniec, dla których Gmina Złocieniec jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego Dorota Wojas 2018-09-11 08:01:32 dodanie dokumentu
Zarządzenia Burmistrza Złocieńca z roku 2018 Łukasz Nowak 2018-09-10 14:17:10 edycja dokumentu
Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gm. Złocieniec - stan na 10.09.2018 r. Ilona Chudzik 2018-09-10 12:56:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenia wyborcze Ireneusz Sabat 2018-09-07 12:20:50 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na loakl użytkowy w Rzęśnicy Marzena Dera 2018-09-06 09:02:14 dodanie dokumentu
Świadczenie usługi oświetlenia dróg i terenów publicznych na urządzeniach usługodawcy na terenie Gminy Złocieniec Dorota Wojas 2018-09-04 14:52:36 dodanie dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-09-04 13:47:16 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-09-04 13:44:02 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-09-04 13:41:50 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-09-04 13:40:12 edycja dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa ciepłociągu niskoparametrowego łączącego Zakład Ciepłownictwa Sp z .o.o. w Złocieńcu z elektrociepłownią na biogaz Złocieniec wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" Damian Świercz 2018-08-29 14:47:55 dodanie dokumentu
Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie, Komisarz wyborczy III w Koszalienie Ireneusz Sabat 2018-08-29 11:03:42 edycja dokumentu
Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie, Komisarz wyborczy III w Koszalienie Ireneusz Sabat 2018-08-29 11:02:13 edycja dokumentu
zawiadomienie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ewid 277/1, 338/32 oraz 337 obręb ewid. 0006, Zlocieniec-6 jednostka ewid. miasto Złocieniec. Damian Świercz 2018-08-27 08:08:19 dodanie dokumentu
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie (montażu) obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym programu Otwartej Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018 r. na terenie działki nr ewid. 281/7 obręb ewid. 0006, Zlocieniec-6 jednostka ewid. gmina Złocieniec. Damian Świercz 2018-08-27 08:05:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenia wyborcze Ireneusz Sabat 2018-08-24 12:59:31 edycja dokumentu
Obwieszczenia wyborcze Ireneusz Sabat 2018-08-24 12:55:33 edycja dokumentu
Obwieszczenia wyborcze Ireneusz Sabat 2018-08-24 10:56:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr 8 obręb Bobrowo, gmina Złocieniec Damian Świercz 2018-08-23 14:27:27 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy Marzena Dera 2018-08-23 07:23:19 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy Marzena Dera 2018-08-23 07:23:02 dodanie dokumentu