Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZARZĄDZENIE NR 132/2018 BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Złocieniec na lata 2019 ? 2024 Ireneusz Sabat 2018-11-20 08:03:52 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 131/2018 BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Złocieniec na rok 2019 Ireneusz Sabat 2018-11-20 07:56:55 dodanie dokumentu
Petycja nr 2/2018 r. w sprawie wdrożenia w gminie Systemu Zarządzania i Monitorowania Energią Łukasz Nowak 2018-11-16 07:12:27 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaconych do dzierżawy Marzena Dera 2018-11-15 14:02:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięzwięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 277/1, 338/32 i 337 obręb 6 Złocieńca Damian Świercz 2018-11-14 15:18:27 dodanie dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-11-13 14:43:01 edycja dokumentu
LIV sesja Rady Miejskiej - 9 listopada 2018 rok Ireneusz Sabat 2018-11-13 12:15:56 edycja dokumentu
LIV sesja Rady Miejskiej - 9 listopada 2018 rok Ireneusz Sabat 2018-11-13 12:12:44 edycja dokumentu
LIV sesja Rady Miejskiej - 9 listopada 2018 rok Ireneusz Sabat 2018-11-13 11:56:32 dodanie dokumentu
LIII sesja Rady Miejskiej - 25 października 2018 rok Ireneusz Sabat 2018-11-13 11:54:22 edycja dokumentu
LIII sesja Rady Miejskiej - 25 października 2018 rok Ireneusz Sabat 2018-11-13 11:46:16 edycja dokumentu
LIII sesja Rady Miejskiej - 25 października 2018 rok Ireneusz Sabat 2018-11-13 11:33:51 edycja dokumentu
LIII sesja Rady Miejskiej - 25 października 2018 rok Ireneusz Sabat 2018-11-13 11:28:57 edycja dokumentu
LIII sesja Rady Miejskiej - 25 października 2018 rok Ireneusz Sabat 2018-11-13 11:24:04 dodanie dokumentu
ZACHARZEWSKI Krzysztof Łukasz Nowak 2018-11-13 11:21:02 dodanie dokumentu
KACIANOWSKI Mirosław Łukasz Nowak 2018-11-13 11:20:12 dodanie dokumentu
LII sesja Rady Miejskiej - 27 września 2018 rok Ireneusz Sabat 2018-11-13 11:10:44 edycja dokumentu
LII sesja Rady Miejskiej - 27 września 2018 rok Ireneusz Sabat 2018-11-13 10:51:43 edycja dokumentu
LII sesja Rady Miejskiej - 27 września 2018 rok Ireneusz Sabat 2018-11-13 10:47:46 edycja dokumentu
LII sesja Rady Miejskiej - 27 września 2018 rok Ireneusz Sabat 2018-11-13 10:32:52 dodanie dokumentu
LI sesja Rady Miejskiej - 10 września 2018 rok Ireneusz Sabat 2018-11-13 07:50:51 edycja dokumentu
LI sesja Rady Miejskiej - 10 września 2018 rok Ireneusz Sabat 2018-11-13 07:36:49 edycja dokumentu
LI sesja Rady Miejskiej - 10 września 2018 rok Ireneusz Sabat 2018-11-13 07:30:51 dodanie dokumentu
P R O T O K Ó Ł NR LI/2018 z LI SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU odbytej w dniu 10 września 2018r. Ireneusz Sabat 2018-11-13 07:29:17 dodanie dokumentu
P R O T O K Ó Ł NR L/2018 z L SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU odbytej w dniu 28 czerwca 2018r. Ireneusz Sabat 2018-11-13 07:28:23 dodanie dokumentu
Informacja o polowaniach zbiorowych - 180 OHZ Nadleścnictwa Złocieniec Damian Świercz 2018-11-09 14:02:11 dodanie dokumentu
Remont świetlicy wiejskiej w Kosobudach Dorota Wojas 2018-11-09 13:32:30 dodanie dokumentu
Ogłoszenie w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Łukasz Nowak 2018-11-09 13:20:17 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w celu uzyskania opinii mieszkańców miasta i gminy Złocieniec w sprawie zmiany lokalizacji projektu ?Odnowienie i rozbudowa miejskich placów zabaw? ujętego w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec na lata 2017 - 2023. Łukasz Nowak 2018-11-09 09:54:11 dodanie dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-11-07 14:12:32 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce i przebudowie schodów zewnętrznych betonowych oraz dobudowie dodatkowego wejścia wraz ze schodami zewnętrznymi na terenie działki nr ewid. 30/4 obręb ewid. 0011, Zlocieniec-11 jednostka ewid. miasto Złocieniec. Damian Świercz 2018-11-06 14:55:51 dodanie dokumentu
Wyniki wyborów samorządowych 2018 Ireneusz Sabat 2018-11-05 13:54:52 edycja dokumentu
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno- wychowawczych w publicznym przedszkolu. Rok 2018 Ireneusz Sabat 2018-11-05 13:47:26 edycja dokumentu
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno- wychowawczych w publicznym przedszkolu. Rok 2018 Ireneusz Sabat 2018-11-05 13:47:05 usunięcie załacznika
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych i opon z gospodarstw domowych Ilona Chudzik 2018-10-31 11:16:38 dodanie dokumentu
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych i opon z gospodarstw domowych Ilona Chudzik 2018-10-31 11:15:26 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-10-31 09:34:59 edycja dokumentu
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowiesieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ewid. 8 obręb ewid. 0057, Bobrowo jednostka ewid. gmina Złocieniec. Damian Świercz 2018-10-30 15:02:49 dodanie dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-10-30 13:45:33 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-10-30 13:32:42 edycja dokumentu