Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Postępowanie podatkowe w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego - osoby fizyczne Łukasz Nowak 2019-03-25 09:31:13 edycja dokumentu
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE Ireneusz Sabat 2019-03-22 13:25:31 edycja dokumentu
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE Ireneusz Sabat 2019-03-22 13:25:22 usunięcie załacznika
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2018 - 2023 Dorota Kowalczyk 2019-03-20 11:20:23 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2018 - 2023 Dorota Kowalczyk 2019-03-19 09:11:03 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2018 - 2023 Dorota Kowalczyk 2019-03-19 09:09:26 edycja dokumentu
Informacja Burmistrza Złocieńca z dnia 19.03.2019r o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia. Łukasz Nowak 2019-03-19 08:11:19 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2018 - 2023 Dorota Kowalczyk 2019-03-18 13:00:58 edycja dokumentu
KACIANOWSKI Mirosław Antoni Łukasz Nowak 2019-03-18 10:03:40 dodanie dokumentu
ALBINIAK Zbigniew Łukasz Nowak 2019-03-18 10:03:05 dodanie dokumentu
CYC Roman Łukasz Nowak 2019-03-18 10:02:36 dodanie dokumentu
FRANKOWSKA Elżbieta Maria Łukasz Nowak 2019-03-18 10:01:59 dodanie dokumentu
JANKOWSKI Andrzej Łukasz Nowak 2019-03-18 10:01:25 dodanie dokumentu
JURSKI Piotr Jerzy Łukasz Nowak 2019-03-18 10:00:41 dodanie dokumentu
KOWALSKA Mariola Edyta Łukasz Nowak 2019-03-18 09:59:51 dodanie dokumentu
KOZAK Grażyna Łukasz Nowak 2019-03-18 09:58:50 dodanie dokumentu
KOŹMA Tadeusz Łukasz Nowak 2019-03-18 09:57:56 dodanie dokumentu
KUCZYŃSKA - KOCHANA Monika Łukasz Nowak 2019-03-18 09:56:34 dodanie dokumentu
MACUL Jan Władysław Łukasz Nowak 2019-03-18 09:55:07 dodanie dokumentu
PAWŁOWSKA Barbara Łukasz Nowak 2019-03-18 09:54:22 dodanie dokumentu
SOBCZAK Jarosław Krzysztof Łukasz Nowak 2019-03-18 09:52:57 dodanie dokumentu
SOŁTYS Łukasz Zygmunt Łukasz Nowak 2019-03-18 09:51:55 dodanie dokumentu
WASZCZYK Mateusz Aleksander Łukasz Nowak 2019-03-18 09:50:59 dodanie dokumentu
ZACHARZEWSKI Krzysztof Robert Łukasz Nowak 2019-03-18 09:49:35 dodanie dokumentu
FIUTOWSKI Natan Maciej Łukasz Nowak 2019-03-18 09:49:00 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2018 - 2023 Dorota Kowalczyk 2019-03-15 12:33:49 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2018 - 2023 Dorota Kowalczyk 2019-03-15 12:31:38 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2018 - 2023 Dorota Kowalczyk 2019-03-15 12:27:47 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu na działkę przy ul. Dębowej Marzena Dera 2019-03-14 15:49:40 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu na działkę przy ul. Dębowej Marzena Dera 2019-03-14 15:49:04 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia Marzena Dera 2019-03-14 15:45:05 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 43 /2019 BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z dnia 04 marca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Ireneusz Sabat 2019-03-13 08:24:21 dodanie dokumentu
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Złocieniec za IV kwartał 2018 roku Ireneusz Sabat 2019-03-11 14:04:27 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na demontażu stacji transformatorowej i sieci napowietrznej 15kV i 0,4kV oraz budowę stacji transformatorowej STE z dowiązaniami 15kV i 0,4kV na terenie działek nr ewid. 70, 69/3, 344/1, 345, 346, 361, 370, 372, 374/6, 374/7, 377, 375/8, 365/2 obręb ewid. Warniłęg jednostka ewid. gmina Złocieniec. Damian Świercz 2019-03-08 12:27:04 dodanie dokumentu
Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ireneusz Sabat 2019-03-08 11:13:10 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego Ireneusz Sabat 2019-03-08 11:11:54 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego Ireneusz Sabat 2019-03-08 11:10:49 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia Marzena Dera 2019-03-07 15:19:59 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia Marzena Dera 2019-03-07 15:19:37 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2018 - 2023 Dorota Kowalczyk 2019-03-07 13:21:22 edycja dokumentu