Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie nr 603319.docx (DOCX, 42.KB) 2017-10-18 08:23:00 42.KB 193 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.docx (DOCX, 548KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 08:23:00 548KB 61 razy
2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT GOTOWA- GMINA ZŁOCIENIEC.pdf (PDF, 268KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 08:23:37 268KB 46 razy
3 ZALACZNIK NR 1 -NAKLEJKI-FRAKCJE.odt (ODT, 11.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 08:23:54 11.KB 48 razy
4 zalacznik nr 2 - naklejka.JPG (JPG, 1.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 08:24:10 1.2MB 48 razy
5 DRUK SMIETNIKI wykonawczy-1_48.pdf (PDF, 381KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 08:24:29 381KB 49 razy
6 DRUK SMIETNIKI wykonawczy-34.pdf (PDF, 363KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 08:24:42 363KB 42 razy
7 DRUK SMIETNIKI wykonawczy-45_54.pdf (PDF, 383KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 08:24:56 383KB 43 razy
8 DRUK SMIETNIKI wykonawczy-64_15.pdf (PDF, 349KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 08:25:11 349KB 46 razy
9 DRUK SMIETNIKI wykonawczy-128_43.pdf (PDF, 364KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 08:25:24 364KB 43 razy
10 DRUK SMIETNIKI wykonawczy-267_9.pdf (PDF, 345KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 08:25:37 345KB 42 razy
11 DRUK SMIETNIKI wykonawczy -55.pdf (PDF, 349KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 08:25:52 349KB 42 razy
12 DRUK SMIETNIKI wykonawczy-9_2.pdf (PDF, 369KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 08:26:06 369KB 37 razy
13 DRUK SMIETNIKI wykonawczy-45_37.pdf (PDF, 368KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 08:26:19 368KB 43 razy
14 DRUK SMIETNIKI wykonawczy-45_63.pdf (PDF, 364KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 08:26:34 364KB 38 razy
15 DRUK SMIETNIKI wykonawczy-113.pdf (PDF, 384KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 08:26:48 384KB 45 razy
16 DRUK SMIETNIKI wykonawczy-261_2.pdf (PDF, 381KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 08:27:02 381KB 41 razy
17 DRUK SMIETNIKI wykonawczy-290_2.pdf (PDF, 387KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 08:27:18 387KB 38 razy
18 DRUK SMIETNIKI wykonawczy - 236_2.pdf (PDF, 380KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 08:27:33 380KB 45 razy
19 opis polpodziemne dz 1_48 druk wykonawczy.pdf (PDF, 200KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 08:28:07 200KB 49 razy
20 opis polpodziemne dz 34 druk WYKONAWCZA.pdf (PDF, 200KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 08:28:21 200KB 38 razy
21 opis polpodziemne dz 45_37 WYKONAWCZY.pdf (PDF, 199KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 08:28:34 199KB 39 razy
22 opis polpodziemne dz 55 WYKONAWCZY.pdf (PDF, 199KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 08:28:50 199KB 38 razy
23 opis polpodziemne dz 113 WYKONAWCZY.pdf (PDF, 199KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 08:29:10 199KB 39 razy
24 opis polpodziemne dz 9_2 druk WYKONAWCZY.pdf (PDF, 200KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 08:29:23 200KB 38 razy
25 opis polpodziemne dz 45 54 druk WYKONAWCZA.pdf (PDF, 199KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 08:29:37 199KB 37 razy
26 opis polpodziemne dz 45_63 WYKONAWCZA.pdf (PDF, 198KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 08:29:51 198KB 41 razy
27 opis polpodziemne dz 128_43 druk WYKONAWCZA.pdf (PDF, 202KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 08:30:05 202KB 36 razy
28 opis polpodziemne dz 236_2 WYKONAWCZY.pdf (PDF, 199KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 08:30:31 199KB 46 razy
29 18_10_2017_08_30_51_DRUK SMIETNIKI wykonawczy-9_2.pdf (PDF, 369KB) 2017-10-18 08:30:51 369KB 0 razy
30 18_10_2017_08_31_14_DRUK SMIETNIKI wykonawczy-34.pdf (PDF, 363KB) 2017-10-18 08:31:14 363KB 0 razy
31 opis polpodziemne dz 290_2 WYKONAWCZA.pdf (PDF, 199KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 08:44:00 199KB 47 razy
32 18_10_2017_08_44_25_DRUK SMIETNIKI wykonawczy-267_9.pdf (PDF, 345KB) 2017-10-18 08:44:25 345KB 0 razy
33 18_10_2017_08_44_57_DRUK SMIETNIKI wykonawczy-261_2.pdf (PDF, 381KB) 2017-10-18 08:44:57 381KB 0 razy
34 opis polpodziemne dz 267_10 WYKONAWCZY.pdf (PDF, 199KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 08:47:28 199KB 40 razy
35 opis polpodziemne dz 261 2 WYKONAWCZY.pdf (PDF, 199KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 08:48:11 199KB 37 razy
36 opis polpodziemne dz 64_15 WYKONAWCZY.pdf (PDF, 198KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 08:48:30 198KB 39 razy
37 przedmiar dz. 45 70, 45 69.pdf (PDF, 366KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 08:49:17 366KB 44 razy
38 przedmiar dz.4 37 obr.12.pdf (PDF, 440KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 08:49:49 440KB 37 razy
39 przedmiar dz.34 obr.12.pdf (PDF, 363KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 08:50:11 363KB 39 razy
40 przedmiar dz.55 obr. 11.pdf (PDF, 418KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 08:50:45 418KB 36 razy
41 przedmiar dz.128 43 obr 11.pdf (PDF, 365KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 08:51:04 365KB 39 razy
42 przedmiar dz.236 2 obr.6.pdf (PDF, 371KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 08:51:25 371KB 35 razy
43 przedmiar dz.267 10 obr. 11.pdf (PDF, 360KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 08:51:46 360KB 40 razy
44 przedmiar dz.1 48!obr. 3.pdf (PDF, 371KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 08:52:07 371KB 35 razy
45 przedmiar dz.9 2 obr 11.pdf (PDF, 450KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 08:52:29 450KB 38 razy
46 przedmiar dz.45 54 obr.12.pdf (PDF, 490KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 08:52:47 490KB 33 razy
47 przedmiar dz.64 15 obr. 11.pdf (PDF, 445KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 08:53:04 445KB 39 razy
48 przedmiar dz.133 obr. 11.pdf (PDF, 378KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 08:53:42 378KB 37 razy
49 18_10_2017_08_54_05_przedmiar dz.133 obr. 11.pdf (PDF, 378KB) 2017-10-18 08:54:05 378KB 0 razy
50 przedmiar dz.261 2 obr. 11.pdf (PDF, 368KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 08:54:32 368KB 37 razy
51 pz 290_2 druk3-Model.pdf (PDF, 421KB) 2017-10-18 08:55:07 421KB 0 razy
52 przedmiar dz.290 2 obr.16.pdf (PDF, 377KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 08:56:11 377KB 40 razy
53 pz 1_48 druk_3-Model.pdf (PDF, 307KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 08:57:33 307KB 46 razy
54 pz 34 druk_3-Model.pdf (PDF, 320KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 08:57:53 320KB 42 razy
55 pz 45_54 druk 3-Model.pdf (PDF, 320KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 08:58:12 320KB 42 razy
56 pz 55 druk_2-Model.pdf (PDF, 346KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 08:58:32 346KB 40 razy
57 pz 113 druk 3-Model.pdf (PDF, 314KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 08:58:57 314KB 45 razy
58 pz 236_2 druk3-Model.pdf (PDF, 296KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 08:59:17 296KB 45 razy
59 pz 267_10 druk 3-Model.pdf (PDF, 338KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 08:59:41 338KB 37 razy
60 pz 9_2 druk3-Model.pdf (PDF, 299KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 09:00:03 299KB 37 razy
61 pz 45_37 druk 3-Model.pdf (PDF, 309KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 09:00:22 309KB 37 razy
62 pz 45_63 druk_3-Model.pdf (PDF, 301KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 09:00:46 301KB 51 razy
63 pz 64_15 druk_3-Model.pdf (PDF, 335KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 09:01:10 335KB 44 razy
64 pz 128 zlocieniec-Model.pdf (PDF, 160KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 09:01:30 160KB 40 razy
65 pz 261_2 druk 3-Model.pdf (PDF, 303KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 09:01:53 303KB 39 razy
66 18_10_2017_09_02_17_pz 290_2 druk3-Model.pdf (PDF, 421KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-10-18 09:02:17 421KB 46 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 wyj. bip.pdf (PDF, 221KB) 2017-10-23 11:28:01 221KB 65 razy
2 wyj. 2 bip.pdf (PDF, 471KB) 2017-10-26 11:46:41 471KB 66 razy
Wynik postępowania
1 wynik bip.pdf (PDF, 382KB) 2017-11-09 11:07:06 382KB 62 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie nr 500059015 o udzieleniu zamówienia.docx (DOCX, 16.KB) 2017-11-15 12:19:38 16.KB 60 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 262KB) 2017-11-06 11:01:31 262KB 148 razy
2 informacja z otwarcia ofert-poprawione.docx (DOCX, 14.KB) 2017-11-06 12:22:33 14.KB 84 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu:
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji:
Ostatnia aktualizacja: