Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie nr 574371 o zamówieniu.docx (DOCX, 47.KB) 2017-08-22 08:38:16 47.KB 266 razy
2 Ogłoszenie nr 500018514 zmiana ogłoszenia.docx (DOCX, 17.KB) 2017-08-25 13:08:44 17.KB 84 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.docx (DOCX, 542KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-22 08:38:16 542KB 60 razy
2 Kanalizacja deszczowa - sytuacja Rys. 1 (1.pdf (PDF, 4.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-22 08:39:35 4.0MB 44 razy
3 Profil podłużny 1.pdf (PDF, 331KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-22 08:39:51 331KB 44 razy
4 Prtofil podłużny 2.pdf (PDF, 224KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-22 08:40:05 224KB 41 razy
5 Sieć deszczowa - opis techniczny.pdf (PDF, 96.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-22 08:40:19 96.KB 48 razy
6 Warunki Techniczne.pdf (PDF, 315KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-22 08:40:32 315KB 40 razy
7 Decyzja lokalizacyjna.pdf (PDF, 1.4MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-22 08:42:12 1.4MB 43 razy
8 Protokół ZUD.pdf (PDF, 1.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-22 08:42:28 1.0MB 40 razy
9 Kanalizacja deszczowa - sytuacja.pdf (PDF, 4.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-22 08:42:54 4.2MB 45 razy
10 Projekt zagospodarowania terenu.pdf (PDF, 5.8MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-22 08:43:15 5.8MB 44 razy
11 SST Sieć kanalizacji deszczowej.pdf (PDF, 127KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-22 08:43:33 127KB 50 razy
12 Projekt zagospodarowania z kanalizacją.pdf (PDF, 1.7MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-22 08:48:17 1.7MB 44 razy
13 Warunki przyłącza sieci.pdf (PDF, 416KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-22 08:48:41 416KB 45 razy
14 Profil kan 1.pdf (PDF, 626KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-22 08:48:58 626KB 47 razy
15 Profil kan 2.pdf (PDF, 692KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-22 08:49:14 692KB 40 razy
16 Profil kan 3 1250 mm.pdf (PDF, 773KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-22 08:49:30 773KB 38 razy
17 Współrzędne kanalizacji.pdf (PDF, 17.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-22 08:50:01 17.KB 37 razy
18 SST - kanalizacja.pdf (PDF, 6.5MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-22 08:50:27 6.5MB 48 razy
19 SKAN METRYKI MAPY.pdf (PDF, 440KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-22 08:51:28 440KB 42 razy
20 Przekroje poprzeczne.pdf (PDF, 105KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-22 08:52:20 105KB 38 razy
21 Przekrój podłużny.pdf (PDF, 621KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-22 08:52:36 621KB 36 razy
22 OPIS TECHNICZNY - budowlany.pdf (PDF, 123KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-22 08:53:08 123KB 45 razy
23 Konstrukcja 1 - 1.pdf (PDF, 21.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-22 08:54:00 21.KB 40 razy
24 Konstrukcja 2 - 2.pdf (PDF, 21.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-22 08:54:15 21.KB 41 razy
25 Projekt zagospodarowania.pdf (PDF, 1.5MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-22 08:54:55 1.5MB 42 razy
26 Tabela robót ziemnych.pdf (PDF, 20.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-08-22 08:55:20 20.KB 41 razy
27 25_08_2017_13_09_34_siwz.docx (DOCX, 548KB) 2017-08-25 13:09:34 548KB 1 raz
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 25_08_2017_13_08_44_Ogłoszenie nr 500018514 zmiana ogłoszenia.docx (DOCX, 17.KB) 2017-08-25 13:08:44 17.KB 62 razy
2 zmiana siwz.docx (DOCX, 548KB) 2017-08-25 13:11:22 548KB 69 razy
3 DECYZJA Złocieniec20170817_10352515.pdf (PDF, 644KB) 2017-08-25 13:13:07 644KB 64 razy
4 25_08_2017_13_13_23_OPIS TECHNICZNY - budowlany.pdf (PDF, 123KB) 2017-08-25 13:13:23 123KB 66 razy
5 Profil podłużny.pdf (PDF, 753KB) 2017-08-25 13:13:40 753KB 63 razy
6 Profile kanalizacji deszczowej.pdf (PDF, 793KB) 2017-08-25 13:13:57 793KB 65 razy
7 Przekroje poprzeczne odcinek A-B.pdf (PDF, 39.KB) 2017-08-25 13:14:15 39.KB 67 razy
8 Przekrój konstrukcyjny 1 - 1.pdf (PDF, 27.KB) 2017-08-25 13:14:30 27.KB 62 razy
9 SST - kanalizacja.docx (DOCX, 11.MB) 2017-08-25 13:14:56 11.MB 67 razy
10 Tabela robót ziemnych odcinek C-D.pdf (PDF, 17.KB) 2017-08-25 13:15:13 17.KB 67 razy
11 Wylot kanalizacj deszczowewj.pdf (PDF, 240KB) 2017-08-25 13:15:30 240KB 62 razy
12 ZDP uzgodnienie20170817_11414195.pdf (PDF, 371KB) 2017-08-25 13:15:49 371KB 63 razy
13 ZUD - Decyzja20170817_11211901.pdf (PDF, 2.5MB) 2017-08-25 13:16:08 2.5MB 68 razy
14 KPED_02.16_wylot.pdf (PDF, 1.0MB) 2017-08-25 13:16:25 1.0MB 92 razy
15 Plan sytuacyjny z kanalizacją.pdf (PDF, 1.9MB) 2017-08-25 13:16:42 1.9MB 64 razy
16 Profil podłużny kanalizacji deszczowej.pdf (PDF, 667KB) 2017-08-25 13:16:57 667KB 63 razy
17 Projekt zagospodarowania terenu - cz. drogowa.pdf (PDF, 1.7MB) 2017-08-25 13:17:15 1.7MB 63 razy
18 Przekroje poprzeczne odcinek C-D.pdf (PDF, 68.KB) 2017-08-25 13:17:39 68.KB 61 razy
19 Przekrój konstrukcyjny 2 - 2.pdf (PDF, 26.KB) 2017-08-25 13:17:54 26.KB 61 razy
20 Tabela robót ziemnych odcinek A-B.pdf (PDF, 15.KB) 2017-08-25 13:18:14 15.KB 76 razy
21 Warunki ZWiK.pdf (PDF, 332KB) 2017-08-25 13:18:30 332KB 64 razy
22 WYPIS Z PLANU.pdf (PDF, 1.0MB) 2017-08-25 13:18:47 1.0MB 62 razy
23 Zegary studni - ul. Okulickiego.pdf (PDF, 61.KB) 2017-08-25 13:19:02 61.KB 80 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 25_08_2017_13_08_44_Ogłoszenie nr 500018514 zmiana ogłoszenia.docx (DOCX, 17.KB) 2017-08-25 13:08:44 17.KB 70 razy
Wynik postępowania
1 unieważnienie postępowania 2 i 3.pdf (PDF, 251KB) 2017-09-28 13:00:22 251KB 60 razy
2 wynik Ogrodowa bip.pdf (PDF, 207KB) 2017-10-03 12:57:33 207KB 62 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie nr 500043966.docx (DOCX, 18.KB) 2017-10-16 14:10:58 18.KB 55 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 205KB) 2017-09-13 10:27:07 205KB 101 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu:
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji:
Ostatnia aktualizacja: