Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie o zamowieniu.docx (DOCX, 25.KB) 2013-12-23 08:59:07 25.KB 534 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.docx (DOCX, 1.5MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-12-23 08:59:07 1.5MB 402 razy
2 formularz cenowy.xlsx (XLSX, 13.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-12-23 09:05:15 13.KB 354 razy
3 Przedmiar robót.pdf (PDF, 41.KB) 2013-12-23 09:05:34 41.KB 0 razy
4 plan zagospodarowania tymczasowego targowiska.pdf (PDF, 104KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-12-23 09:28:15 104KB 350 razy
5 Targowisko - projekt zagospodarowania.doc (DOC, 70KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-12-23 09:28:50 70KB 562 razy
6 Targowisko - budynki 10.2013.pdf (PDF, 100KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-12-23 09:29:20 100KB 447 razy
7 Targowisko - elektr 10.2013.pdf (PDF, 54.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-12-23 09:29:38 54.KB 425 razy
8 Targowisko sanit 10.2013.pdf (PDF, 58.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-12-23 09:30:01 58.KB 372 razy
9 Targowisko ogrodzenie przedm.pdf (PDF, 23.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-12-23 09:30:16 23.KB 401 razy
10 Targowisko ogrodzenie rys.pdf (PDF, 199KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-12-23 09:31:05 199KB 339 razy
11 Specyfikacja techniczna - Targowisko.doc (DOC, 564KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-12-23 09:31:43 564KB 1291 razy
12 23_12_2013_09_32_54_Przedmiar robót.pdf (PDF, 41.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-12-23 09:32:54 41.KB 455 razy
13 13610555,zalacznik.pdf (PDF, 358KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-12-23 09:34:06 358KB 336 razy
14 13610555,zalacznik a.pdf (PDF, 359KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-12-23 09:34:45 359KB 322 razy
15 13610555,zalacznik a1.pdf (PDF, 267KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-12-23 09:35:01 267KB 298 razy
16 13610555,zalacznik a2.pdf (PDF, 267KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-12-23 09:35:17 267KB 304 razy
17 13610555,zalacznik a3.pdf (PDF, 530KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-12-23 09:35:36 530KB 308 razy
18 13610555,zalacznik a4.pdf (PDF, 428KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-12-23 09:36:04 428KB 307 razy
19 13610555,zalacznik a5.pdf (PDF, 343KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-12-23 09:36:22 343KB 330 razy
20 13610555,zalacznik a6.pdf (PDF, 394KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-12-23 09:36:38 394KB 290 razy
21 13610555,zalacznik a7.pdf (PDF, 449KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-12-23 09:37:01 449KB 301 razy
22 13610555,zalacznik b.pdf (PDF, 805KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-12-23 09:37:22 805KB 412 razy
23 13610555,zalacznik b1.pdf (PDF, 320KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-12-23 09:37:48 320KB 305 razy
24 13610555,zalacznik b2.pdf (PDF, 533KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-12-23 09:38:06 533KB 311 razy
25 13610555,zalacznik b3.pdf (PDF, 325KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-12-23 09:38:22 325KB 299 razy
26 13610555,zalacznik b4.pdf (PDF, 364KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-12-23 09:38:37 364KB 299 razy
27 13610555,zalacznik b5.pdf (PDF, 347KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-12-23 09:38:58 347KB 305 razy
28 13610555,zalacznik b6.pdf (PDF, 493KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-12-23 09:39:21 493KB 302 razy
29 13610555,zalacznik c1.pdf (PDF, 261KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-12-23 09:39:39 261KB 300 razy
30 13610555,zalacznik c2.pdf (PDF, 262KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-12-23 09:39:54 262KB 308 razy
31 23_12_2013_09_40_09_13610555,zalacznik c2.pdf (PDF, 262KB) 2013-12-23 09:40:09 262KB 1 raz
32 13610555,zalacznik c3.pdf (PDF, 519KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-12-23 09:40:36 519KB 322 razy
33 13610555,zalacznik c4.pdf (PDF, 761KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-12-23 09:41:15 761KB 302 razy
34 13610555,zalacznik c5.pdf (PDF, 358KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-12-23 09:41:30 358KB 313 razy
35 13610555,zalacznik c6.pdf (PDF, 402KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-12-23 09:41:49 402KB 303 razy
36 13610555,zalacznik c7.pdf (PDF, 466KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-12-23 09:42:07 466KB 306 razy
37 13610555,zalacznik d.pdf (PDF, 428KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-12-23 09:42:24 428KB 302 razy
38 13610555,zalacznik e.pdf (PDF, 539KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-12-23 09:42:42 539KB 308 razy
39 13610555,zalacznik e1.pdf (PDF, 2.7MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-12-23 09:44:00 2.7MB 295 razy
40 13610555,zalacznik f.pdf (PDF, 648KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-12-23 09:44:25 648KB 319 razy
41 13610555,zalacznik g.pdf (PDF, 734KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-12-23 09:44:47 734KB 315 razy
42 23_12_2013_09_45_08_13610555,zalacznik g.pdf (PDF, 734KB) 2013-12-23 09:45:08 734KB 0 razy
43 13610555,zalacznikc.pdf (PDF, 583KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-12-23 09:47:05 583KB 308 razy
44 23_12_2013_10_26_02_13610555,zalacznik h.pdf (PDF, 659KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-12-23 10:26:02 659KB 316 razy
45 1 SPEC. TWIO targowisko.doc (DOC, 185KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-12-23 10:28:20 185KB 393 razy
46 projekt branża elektryczna.pdf (PDF, 6.4MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-12-23 10:36:37 6.4MB 436 razy
47 23_12_2013_11_06_55_projekt branża elektryczna.pdf (PDF, 6.4MB) 2013-12-23 11:06:55 6.4MB 0 razy
48 SST Targowisko - droga dojazdowa.pdf (PDF, 1.5MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-12-23 11:08:22 1.5MB 321 razy
49 OPIS TECHNICZNY- Targowisko droga.pdf (PDF, 68.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-12-23 11:09:04 68.KB 350 razy
50 Konstrukcja 1.pdf (PDF, 23.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-12-23 11:09:24 23.KB 329 razy
51 Konstrukcja 2.pdf (PDF, 25.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-12-23 11:09:40 25.KB 326 razy
52 Konstrukcja 3.pdf (PDF, 23.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-12-23 11:10:00 23.KB 326 razy
53 Konstrukcja 4.pdf (PDF, 26.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-12-23 11:10:21 26.KB 306 razy
54 Niweleta 1.pdf (PDF, 25.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-12-23 11:10:41 25.KB 304 razy
55 Niweleta 2.pdf (PDF, 29.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-12-23 11:10:59 29.KB 290 razy
56 Targowisko droga cd.pdf (PDF, 675KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-12-23 11:13:53 675KB 310 razy
57 ST robót elektrycznych.pdf (PDF, 775KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-12-23 12:24:24 775KB 311 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Odpowiedzi na pytania www.bip.zlocieniec.pl.doc (DOC, 212KB) 2014-01-08 09:37:49 212KB 568 razy
2 konstr. blaty targowe.pdf (PDF, 296KB) 2014-01-08 09:38:14 296KB 445 razy
3 Targowisko tymczasowe przedmiar.pdf (PDF, 30.KB) 2014-01-08 09:38:29 30.KB 430 razy
4 Targowisko-opis techniczny architek..pdf (PDF, 83.KB) 2014-01-08 09:38:44 83.KB 827 razy
5 zaktualizowane Targowisko ogrodzenie.pdf (PDF, 196KB) 2014-01-08 09:39:04 196KB 12 razy
6 08_01_2014_09_39_23_OPIS TECHNICZNY- Targowisko droga.pdf (PDF, 69.KB) 2014-01-08 09:39:23 69.KB 509 razy
7 OPIS TECHNICZNY- Targowisko plac.pdf (PDF, 66.KB) 2014-01-08 09:39:37 66.KB 740 razy
8 OPIS TECHNICZNY-część drogowa.pdf (PDF, 69.KB) 2014-01-08 09:39:55 69.KB 359 razy
9 Projekt zagospodarowania terenu - drogi.pdf (PDF, 644KB) 2014-01-08 09:40:23 644KB 397 razy
10 Projekt zagospodarowania terenu - plac.pdf (PDF, 520KB) 2014-01-08 09:45:04 520KB 444 razy
11 Przekroje 1.pdf (PDF, 28.KB) 2014-01-08 09:45:45 28.KB 446 razy
12 Przekroje 2.pdf (PDF, 40.KB) 2014-01-08 09:46:01 40.KB 439 razy
13 Przekrój konstrukcyjny 1-1.pdf (PDF, 21.KB) 2014-01-08 09:46:21 21.KB 401 razy
14 Przekrój konstrukcyjny 2-2.pdf (PDF, 24.KB) 2014-01-08 09:46:39 24.KB 406 razy
15 Przekrój konstrukcyjny 3-3.pdf (PDF, 18.KB) 2014-01-08 09:46:55 18.KB 373 razy
16 Przekrój konstrukcyjny 4-4.pdf (PDF, 21.KB) 2014-01-08 09:47:12 21.KB 377 razy
17 Przekrój konstrukcyjny 5-5.pdf (PDF, 21.KB) 2014-01-08 09:47:28 21.KB 387 razy
18 08_01_2014_09_48_02_SST Targowisko - droga dojazdowa.pdf (PDF, 1.5MB) 2014-01-08 09:48:02 1.5MB 426 razy
19 Tabele robót ziemnych 1.pdf (PDF, 14.KB) 2014-01-08 09:48:57 14.KB 385 razy
20 Tabele robót ziemnych 2.pdf (PDF, 16.KB) 2014-01-08 09:49:10 16.KB 364 razy
21 Targowisko ogrodzenie przedmiar.pdf (PDF, 25.KB) 2014-01-09 09:30:56 25.KB 422 razy
22 Targowisko ogrodzenie.pdf (PDF, 194KB) 2014-01-09 09:34:10 194KB 459 razy
23 wyjaś. 2.docx (DOCX, 54.KB) 2014-01-09 09:47:42 54.KB 403 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert.docx (DOCX, 14.KB) 2014-01-13 10:59:44 14.KB 406 razy
Wynik postępowania
1 wynik bip.docx (DOCX, 39.KB) 2014-01-23 15:08:52 39.KB 564 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu:
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji:
Ostatnia aktualizacja: