Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie nr 574371 o zamówieniu.docx 2017-08-22 08:38:16 47.KB 259 razy
2 Ogłoszenie nr 500018514 zmiana ogłoszenia.docx 2017-08-25 13:08:44 17.KB 78 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.docx po terminie otwarcia ofert 2017-08-22 08:38:16 542KB 59 razy
2 Kanalizacja deszczowa - sytuacja Rys. 1 (1.pdf po terminie otwarcia ofert 2017-08-22 08:39:35 4.0MB 42 razy
3 Profil podłużny 1.pdf po terminie otwarcia ofert 2017-08-22 08:39:51 331KB 42 razy
4 Prtofil podłużny 2.pdf po terminie otwarcia ofert 2017-08-22 08:40:05 224KB 40 razy
5 Sieć deszczowa - opis techniczny.pdf po terminie otwarcia ofert 2017-08-22 08:40:19 96.KB 46 razy
6 Warunki Techniczne.pdf po terminie otwarcia ofert 2017-08-22 08:40:32 315KB 39 razy
7 Decyzja lokalizacyjna.pdf po terminie otwarcia ofert 2017-08-22 08:42:12 1.4MB 42 razy
8 Protokół ZUD.pdf po terminie otwarcia ofert 2017-08-22 08:42:28 1.0MB 38 razy
9 Kanalizacja deszczowa - sytuacja.pdf po terminie otwarcia ofert 2017-08-22 08:42:54 4.2MB 44 razy
10 Projekt zagospodarowania terenu.pdf po terminie otwarcia ofert 2017-08-22 08:43:15 5.8MB 42 razy
11 SST Sieć kanalizacji deszczowej.pdf po terminie otwarcia ofert 2017-08-22 08:43:33 127KB 40 razy
12 Projekt zagospodarowania z kanalizacją.pdf po terminie otwarcia ofert 2017-08-22 08:48:17 1.7MB 42 razy
13 Warunki przyłącza sieci.pdf po terminie otwarcia ofert 2017-08-22 08:48:41 416KB 44 razy
14 Profil kan 1.pdf po terminie otwarcia ofert 2017-08-22 08:48:58 626KB 44 razy
15 Profil kan 2.pdf po terminie otwarcia ofert 2017-08-22 08:49:14 692KB 38 razy
16 Profil kan 3 1250 mm.pdf po terminie otwarcia ofert 2017-08-22 08:49:30 773KB 37 razy
17 Współrzędne kanalizacji.pdf po terminie otwarcia ofert 2017-08-22 08:50:01 17.KB 35 razy
18 SST - kanalizacja.pdf po terminie otwarcia ofert 2017-08-22 08:50:27 6.5MB 45 razy
19 SKAN METRYKI MAPY.pdf po terminie otwarcia ofert 2017-08-22 08:51:28 440KB 40 razy
20 Przekroje poprzeczne.pdf po terminie otwarcia ofert 2017-08-22 08:52:20 105KB 37 razy
21 Przekrój podłużny.pdf po terminie otwarcia ofert 2017-08-22 08:52:36 621KB 35 razy
22 OPIS TECHNICZNY - budowlany.pdf po terminie otwarcia ofert 2017-08-22 08:53:08 123KB 43 razy
23 Konstrukcja 1 - 1.pdf po terminie otwarcia ofert 2017-08-22 08:54:00 21.KB 38 razy
24 Konstrukcja 2 - 2.pdf po terminie otwarcia ofert 2017-08-22 08:54:15 21.KB 40 razy
25 Projekt zagospodarowania.pdf po terminie otwarcia ofert 2017-08-22 08:54:55 1.5MB 41 razy
26 Tabela robót ziemnych.pdf po terminie otwarcia ofert 2017-08-22 08:55:20 20.KB 39 razy
27 25_08_2017_13_09_34_siwz.docx 2017-08-25 13:09:34 548KB 1 raz
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 25_08_2017_13_08_44_Ogłoszenie nr 500018514 zmiana ogłoszenia.docx 2017-08-25 13:08:44 17.KB 56 razy
2 zmiana siwz.docx 2017-08-25 13:11:22 548KB 63 razy
3 DECYZJA Złocieniec20170817_10352515.pdf 2017-08-25 13:13:07 644KB 58 razy
4 25_08_2017_13_13_23_OPIS TECHNICZNY - budowlany.pdf 2017-08-25 13:13:23 123KB 59 razy
5 Profil podłużny.pdf 2017-08-25 13:13:40 753KB 56 razy
6 Profile kanalizacji deszczowej.pdf 2017-08-25 13:13:57 793KB 59 razy
7 Przekroje poprzeczne odcinek A-B.pdf 2017-08-25 13:14:15 39.KB 62 razy
8 Przekrój konstrukcyjny 1 - 1.pdf 2017-08-25 13:14:30 27.KB 58 razy
9 SST - kanalizacja.docx 2017-08-25 13:14:56 11.MB 62 razy
10 Tabela robót ziemnych odcinek C-D.pdf 2017-08-25 13:15:13 17.KB 61 razy
11 Wylot kanalizacj deszczowewj.pdf 2017-08-25 13:15:30 240KB 56 razy
12 ZDP uzgodnienie20170817_11414195.pdf 2017-08-25 13:15:49 371KB 58 razy
13 ZUD - Decyzja20170817_11211901.pdf 2017-08-25 13:16:08 2.5MB 62 razy
14 KPED_02.16_wylot.pdf 2017-08-25 13:16:25 1.0MB 86 razy
15 Plan sytuacyjny z kanalizacją.pdf 2017-08-25 13:16:42 1.9MB 58 razy
16 Profil podłużny kanalizacji deszczowej.pdf 2017-08-25 13:16:57 667KB 57 razy
17 Projekt zagospodarowania terenu - cz. drogowa.pdf 2017-08-25 13:17:15 1.7MB 58 razy
18 Przekroje poprzeczne odcinek C-D.pdf 2017-08-25 13:17:39 68.KB 55 razy
19 Przekrój konstrukcyjny 2 - 2.pdf 2017-08-25 13:17:54 26.KB 54 razy
20 Tabela robót ziemnych odcinek A-B.pdf 2017-08-25 13:18:14 15.KB 66 razy
21 Warunki ZWiK.pdf 2017-08-25 13:18:30 332KB 59 razy
22 WYPIS Z PLANU.pdf 2017-08-25 13:18:47 1.0MB 57 razy
23 Zegary studni - ul. Okulickiego.pdf 2017-08-25 13:19:02 61.KB 72 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 25_08_2017_13_08_44_Ogłoszenie nr 500018514 zmiana ogłoszenia.docx 2017-08-25 13:08:44 17.KB 65 razy
Wynik postępowania
1 unieważnienie postępowania 2 i 3.pdf 2017-09-28 13:00:22 251KB 55 razy
2 wynik Ogrodowa bip.pdf 2017-10-03 12:57:33 207KB 58 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie nr 500043966.docx 2017-10-16 14:10:58 18.KB 50 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 informacja z otwarcia ofert.pdf 2017-09-13 10:27:07 205KB 94 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu:
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji:
Ostatnia aktualizacja: