Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Budowa nawierzchni drogi ulicy Ogrodowej w m. Złocieniec 2018-05-09 10:30:43 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych i skwerów na terenie miasta Złocieniec 2018-05-11 12:51:02 Minął termin składania ofert
Budowa nawierzchni dróg w m. Złocieniec 2018-05-15 10:27:53 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych i skwerów na terenie miasta Złocieniec w roku 2018 2018-04-17 08:41:03 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec 2018-02-09 12:03:25 Minął termin składania ofert
Przeprowadzenie zajęć dodatkowych w ramach projektu: ?Żłobek w Złocieńcu - szansa na zatrudnienie lub powrót do pracy dla mieszkańców gminy Złocieniec, opiekujących się dzieckiem w wieku do lat 3? 2018-01-29 12:38:32 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług cateringowych polegających na przygotowaniu i dostawie posiłków do Żłobka w Złocieńcu przy ulicy Elizy Orzeszkowej 2A z przeznaczeniem dla dzieci w wieku do 3 lat 2018-04-16 07:41:25 Minął termin składania ofert
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w całości i w części na terenie gminy Złocieniec 2018-02-20 14:35:07 Minął termin składania ofert
Swiadczenie usług cateringowych polegających na przygotowaniu i dostawie posiłków do Żłobka w Złocieńcu przy ulicy Elizy Orzeszkowej 2A z przeznaczeniem dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach projektu ?Żłobek w Złocieńcu - szansa na zatrudnienie lub powrót do pracy dla mieszkańców gminy Złocieniec, opiekujących się dzieckiem w wieku do lat 3.? 2017-12-18 07:40:38 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości na parkingach i drogach gminnych na terenie Gminy Złocieniec oraz świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości na parkingach, drogach i chodnikach na terenie gminy Złocieniec w latach 2018 -2020 2018-01-24 11:58:33 Minął termin składania ofert