Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Zakup, dostawa, montaż mebli i wyposażenia do Żłobka w Złocieńcu 2017-11-17 11:36:36 Minął termin składania ofert
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Złocieńcu w 2017 r.Zadanie częściowe nr 1 - Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Generała Andersa w Złocieńcu Zadanie częściowe nr 2 - Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Okulickiego w Złocieńcu 2017-11-16 13:04:52 Minął termin składania ofert
Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Złocieńcu poprzez lokalizację podziemnych pojemników do zbierania odpadów komunalnych 2017-11-15 12:19:38 Minął termin składania ofert
Zakup, dostawa, montaż mebli i wyposażenia do Żłobka w Złocieńcu 2017-11-03 08:52:40 Minął termin składania ofert
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Złocieńcu w 2017 r. 2017-10-16 14:10:58 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa materiałów budowlanych na budowę sieci kanalizacji deszczowej w Złocieńcu 2017-07-06 14:40:46 Minął termin składania ofert
Budowa budynku żłobka oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie działek nr ewid. 30/4, 29, 33 obręb ewid. 11 jednostka ewid. miasto Złocieniec. 2017-04-13 10:29:40 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych i skwerów w gminie Złocieniec ( w mieście i na terenie sołectw) w roku 2017 2017-02-21 08:25:01 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem w zakresie odśnieżania i zwalczania gołoledzi na parkingach i drogach na terenie Gminy Złocieniec w roku 2017 oraz świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości na parkingach, drogach i chodnikach na terenie gminy Złocieniec 2017-02-24 11:09:30 Minął termin składania ofert
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Jana Pawła II i Kresowiaków w Złocieńcu - roboty budowlane 2017-01-10 09:09:44 Minął termin składania ofert
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Jana Pawła II i Kresowiaków w Złocieńcu - zakup i dostawa materiałów kanalizacji deszczowej 2017-01-12 15:07:02 Minął termin składania ofert
Świadczenie usługi odbioru i transportu do RZGO w Słajsinie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Złocieniec w 2017 r. 2017-01-31 09:11:06 Minął termin składania ofert
Dowóz uczniów z terenu gminy Złocieniec do szkół w roku 2017 2017-01-03 11:14:30 Minął termin składania ofert
Swiadczenie usług w zakresie transporu drogowego 2016-11-30 10:58:34 Składanie ofert w toku
2017-12-26
Niwelowanie skutków katastrof naturalnych, poważnych awarii oraz zagrożeń pożarowych, poprzez zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Lubieszewie 2016-11-08 13:29:08 Minął termin składania ofert
Niwelowanie skutków katastrof naturalnych, poważnych awarii oraz zagrożeń pożarowych, poprzez zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Lubieszewie 2016-10-11 10:54:05 Minął termin składania ofert
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Złocieniec 2016-08-31 09:09:33 Minął termin składania ofert
Świadczenie usługi odbioru i transportu do RZGO w Słajsinie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Złocieniec. 2016-06-30 15:26:26 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi gminnej dz. nr 82 obręb Darskowo 2016-06-27 09:44:54 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych i skwerów w gminie Złocieniec ( w mieście i na terenie sołectw) 2016-05-30 09:57:20 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych i skwerów w gminie Złocieniec ( w mieście i na terenie sołectw) w roku 2016 2016-04-05 13:06:48 Minął termin składania ofert
Świadczenie usługi odbioru i transportu do RZGO w Słajsinie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Złocieniec ?3 etap 2016-04-01 12:59:11 Minął termin składania ofert
Świadczenie usługi odbioru i transportu do RZGO w Słajsinie odpa-dów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Złocieniec ? zadanie częściowe nr 2 2016-02-01 14:00:40 Minął termin składania ofert
Świadczenie usługi odbioru i transportu do RZGO w Słajsinie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Złocieniec 2016-01-18 13:49:11 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem w zakresie odśnieżania i zwalczania gołoledzi na parkingach i drogach gminnych na terenie Gminy Złocieniec w roku 2016 oraz świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości na parkingach, drogach i chodnikach na terenie gminy Złocieniec w roku 2016 2016-01-04 12:35:29 Minął termin składania ofert
DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY ZŁOCIENIEC DO SZKÓŁ w roku 2016 2016-01-04 12:35:53 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości na parkingach, drogach i chodnikach na terenie gminy Złocieniec w okresie od 01.07.2015 r. do 30.11.2015 r. 2015-06-16 12:53:07 Minął termin składania ofert
Ekologiczna gmina poprawa efektywności energetycznej w gminie Złocieniec poprzez zapoczątkowanie rozwoju programu energetyki odnawialnej w postaci ogniw fotowoltaicznych - dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych 2015-08-13 10:05:59 Minął termin składania ofert
Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Złocieniec w 2015r. Świadczenie usług związanych z koszeniem terenów zielonych na terenie gminy Złocieniec / w mieście i na terenie sołectw/ 2015-04-28 13:00:43 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości na parkingach, drogach i chodnikach na terenie gminy Złocieniec w okresie od 01.04.2015 r. do 30.11.2015 r. 2015-04-02 09:24:15 Minął termin składania ofert
Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Złocieniec w 2015r. Usługi związane z utrzymaniem klombów z krzewami, placów zabaw, parków, gazonów, rabat kwiatowych i skrzynek kwiatowych w mieście Złocieniec. 2015-04-09 11:26:54 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług związanych z koszeniem terenów zielonych na terenie gminy Złocieniec / w mieście i na terenie sołectw/ w 2015r. 2015-03-30 07:43:45 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem w zakresie odśnieżania i zwalczania gołoledzi na parkingach i drogach gminnych oraz drogach powiatowych na terenie Gminy Złocieniec w roku 2015 oraz świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości na parkingach, drogach i chodnikach na terenie gminy Złocieniec w roku 2015 2015-01-08 07:50:55 Minął termin składania ofert
DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY ZŁOCIENIEC DO SZKÓŁ w roku 2015 2015-01-08 07:50:13 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług związanych z odbieraniem i przekazywaniem odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Złocieniec z sektora II 2015-01-08 07:49:41 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług związanych z odbieraniem i przekazywaniem odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Złocieniec z sektora I 2015-01-07 09:42:40 Minął termin składania ofert
PRZEBUDOWA DROGI ULICY ARMII POLSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ZŁOCIENIEC 2014-10-23 08:51:30 Minął termin składania ofert
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w komunalnych zasobach mieszkaniowych Gminy Złocieniec zarządzanych przez ZGM Sp. z o.o. w Złocieńcu 2014-07-11 12:52:18 Minął termin składania ofert
Eliminacja zagrożeń dla przyrody poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo ? gaśniczego wraz z doposażeniem grupy ratownictwa ekologiczno ? wodnego i chemicznego dla OSP Warniłęg - ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO ? GAŚNICZEGO 2014-05-21 08:44:51 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Darskowo, o dł. 0,77km, szer. 4,0m, na dz. nr 82 w obr. Darskowo, w rodzaju budowy A 2014-05-21 08:57:01 Minął termin składania ofert
Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Złocieniec w 2014r. - Usługi związane z utrzymaniem klombów z krzewami, placów zabaw, parków, gazonów, rabat kwiatowych, wież kwiatowych, donic kwiatowych wiszących i skrzynek kwiatowych w mieście Złocieniec 2014-05-07 12:20:47 Minął termin składania ofert
Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Złocieniec w 2014r.- Usługi związane z koszeniem terenów zielonych na terenie gminy Złocieniec w mieście Złocieniec i na terenie sołectw 2014-04-10 09:53:55 Minął termin składania ofert
Zakup materiałów betonowych drogowych na potrzeby gminy Złocieniec w 2014r. 2014-03-18 14:14:02 Minął termin składania ofert
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Darskowo 2014-04-11 07:30:38 Minął termin składania ofert
Budowa chodnika w miejscowości Bobrowo II etap 2014-04-11 07:37:31 Minął termin składania ofert
Remont świetlicy wiejskiej w Lubieszewie 2014-04-01 10:19:33 Minął termin składania ofert
PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO 2015-06-16 11:41:26 Minął termin składania ofert
DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY ZŁOCIENIEC DO SZKÓŁ w roku 2014 2014-01-03 08:51:51 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem w zakresie odśnieżania i zwalczania gołoledzi na parkingach i drogach gminnych oraz drogach powiatowych na terenie Gminy Złocieniec w roku 2014 oraz świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości na parkingach, drogach i chodnikach na terenie gminy Złocieniec w roku 2014 2013-12-27 12:23:15 Minął termin składania ofert
ODBUDOWA BAZY AKTYWNEJ TURYSTYKI WODNEJ NA WYSPIE OSTRÓW NAD JEZIOREM SIECINO W GMINIE ZŁOCIENIEC - Wykonanie 9 pomostów rekreacyjnych 2013-12-20 11:27:52 Minął termin składania ofert
ODBUDOWA BAZY AKTYWNEJ TURYSTYKI WODNEJ NA WYSPIE OSTRÓW NAD JEZIOREM SIECINO W GMINIE ZŁOCIENIEC 2013-12-03 10:36:16 Minął termin składania ofert
Zakup materiałów betonowych drogowych - remont chodnika ulicy Tkackiej w Złocieńcu 2013-10-29 09:20:59 Minął termin składania ofert
Remont chodnika ulicy Tkackiej w Złocieńcu 2013-10-21 10:21:51 Minął termin składania ofert
Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 624 000,00 PLN , na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 2013-08-14 07:38:54 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług związanych z odbieraniem i przekazywaniem odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Złocieniec 2013-09-04 13:05:40 Minął termin składania ofert
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 2013-08-09 07:37:51 Minął termin składania ofert
Remont ulicy Aleja Piastów wraz z wykonaniem parkingów dla samochodów osobowych w miejscowości Złocieniec, dz. Nr 50/5. Obręb 12 2013-08-26 08:33:31 Minął termin składania ofert
Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 624 000,00 PLN , na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 2013-07-22 08:25:04 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi gruntowej w m. Kosobudy dł. 1,00 km szer. 4,00 m na dz. nr 144/1 w obrębie 0051 Kosobudy. Rodzaj budowy B 2013-07-17 14:40:01 Minął termin składania ofert
SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ 60SZTUK POJEMNIKOW DO SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA POTRZEBY GMINY ZŁOCIENIEC 2013-07-18 09:26:54 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług związanych z odbieraniem i przekazywaniem odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Złocieniec 2013-06-28 08:53:11 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych na terenie gminy / w mieście i na terenie sołectw/ oraz parków, klombów i placów zabaw w mieście w 2013r. 2013-05-14 14:26:53 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości na drogach i chodnikach w gminie Złocieniec w 2013r. 2013-05-29 13:00:49 Minął termin składania ofert
PRZYGOTOWANIE I WYDANIE PUBLIKACJI PT. GMINA ZŁOCIENIEC I OKOLICE ? PRZEWODNIK TURYSTYCZNY 2013-04-25 10:07:50 Minął termin składania ofert
REMONT ORAZ WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI STARE WOROWO 2013-04-25 08:18:22 Minął termin składania ofert
UTWORZENIE INTEGRACYJNEGO CENTRUM WYPOCZYNKU ? OTWARCI DLA WSZYSTKICH 2013-04-15 08:20:19 Minął termin składania ofert
UTWORZENIE INTEGRACYJNEGO CENTRUM WYPOCZYNKU - OTWARCI DLA WSZYSTKICH 2013-02-20 07:39:44 Minął termin składania ofert
DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY ZŁOCIENIEC DO SZKÓŁ w roku 2013 2012-12-24 09:46:11 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2012/2013 2012-12-21 07:55:34 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości na drogach i chodnikach w gminie Złocieniec w 2012r. 2012-08-27 14:39:17 Minął termin składania ofert
PRZYGOTOWANIE I WYDANIE PUBLIKACJI PT. ?GMINA ZŁOCIENIEC I OKOLICE ? PRZEWODNIK TURYSTYCZNY? 2012-08-06 11:04:35 Minął termin składania ofert
OPRACOWANIE I WYDANIE PUBLIKACJI ALBUMU FOTOGRAFICZNEGO PT. ZŁOCIENIECKIE INSPIRACJE 2012-08-06 11:03:23 Minął termin składania ofert
Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 2 088 000,00 PLN, 2012-07-26 13:05:28 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi dojazdowej w m. Kosobudy dł.1,00km szer.4m na dz. nr 144/1 obręb 0051 Kosobudy. Rodzaj budowy B 2012-07-17 08:52:47 Minął termin składania ofert
Wykonywanie usługi Inżyniera Kontraktu w realizacji robót budowlanych pn. ?Ochrona wód zlewni rzek Drawy Regi? współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Priorytetu I ? Gospodarka wodno ? ściekowa, dla Gmin Złocieniec i Drawsko Pomorskie oraz Resko i Łobez 2012-05-29 12:03:21 Minął termin składania ofert
?Adaptacja pomieszczeń usługowo mieszkalnych z przeznaczeniem na cele biurowe dz. Nr 62/18 obręb 11 Złocieniec?- II etap 2012-06-06 10:26:57 Minął termin składania ofert
Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego i budynków gospodarczych położonych w Złocieńcu przy ul. Stolarskiej 9 i przy ul. Staszica 33 2012-06-01 12:48:09 Minął termin składania ofert
Budowa chodnika w Bobrowie w ramach programu PROW Oś 4 LEADER 2012-05-29 10:49:45 Minął termin składania ofert
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 i budynku Przedszkola przy ul. Okrzei 4 w Złocieńcu 2012-05-18 11:39:11 Minął termin składania ofert
Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom na terenie gminy Złocieniec ? III etap 2012-07-24 09:01:22 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości na drogach i chodnikach w gminie Złocieniec w 2012r. 2012-04-06 10:34:36 Minął termin składania ofert
?Uwierz w siebie? ? wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gminy Złocieniec w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ? Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Doposażenie bazy dydaktycznej 2012-03-26 13:43:58 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości na drogach i chodnikach w gminie Złocieniec w 2012r 2012-02-27 11:36:27 Minął termin składania ofert
Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom na terenie gminy Złocieniec ? II etap 2012-04-06 10:34:53 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości na drogach i chodnikach w gminie ZŁocieniec w 2012r. 2012-02-09 13:57:04 Minął termin składania ofert
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III w gminie Złocieniec, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - Doposażenie bazy dydaktycznej 2012-02-09 14:23:42 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2011/2012 2011-12-22 09:48:13 Minął termin składania ofert
Uwierz w siebie, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gminy Złocieniec w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - doposażenie bazy dydaktycznej 2011-12-13 14:03:09 Minął termin składania ofert