Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 informacja o wyniku przetargu dz. 93/21 obr. 0006
2 Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Złocieniec do szkół i placówek w roku 2020
3 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, zbycia oraz użyczenia.
4 S p r a w o z d a n i e z przeprowadzonych konsultacji w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Złocieńcu w sprawie rocznego programu współpracy gminy Złocieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie na rok 2020.
5 Uchwała Nr XIV/124/2019 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Złocieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie na rok 2020.
6 BURMISTRZ ZŁOCIEŃCA ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. obsługi rady w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu, ul. St. Rynek 3
7 Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. zamówień publicznych Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z siedzibą w Drawsku Pomorskim.
8 BURMISTRZ ZŁOCIEŃCA ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków w Referacie podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu, ul. St. Rynek 3
9 Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Złocieniec do szkół i placówek w roku 2020
10 obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego nr WRiR-I.7131.1.25.2019.MS z dnia 18 listopada 2019 r. o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii oraz o wyłożeniu tego projektu do publicznego wglądu