Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Nadbudowa części istniejącego budynku zakładu o część socjalno-biurową, budowa hali produkcyjnej, wykonanie infrastruktury technicznej, w tym.m.in. zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej do zbiornika b/o wraz z niezbędną infrastrukturą" na działkach nr 25 i 24/19 obr. 17 Złocieńca
2 Ogłoszenie o odwołaniu I przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej nr 5/22 w obrębie 0008 miasta Złocieniec
3 Ogłoszenie o odwołaniu I przetargu na sprzedaż działek niezabudowanych nr 9/21, 10/31, 5/27 w obrębie 0008 miasta Złocieniec
4 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na demontażu odcinka sieci napowietrznej 15kV wraz ze słupami i słupową stacją transformatorową oraz budową sieci kablowej 15 i 0,4kV wraz z budową stacji transformatorowej na terenie działek nr ewid. 356/10, 356/11, 356/13, 356/16, 356/17, 356/21, 356/22, 356/25, 356/26, 356/27, 360, 361, 364/2, 365/3, 370 obręb ewid. 0023, Warniłęg jednostka ewid. gmina Złocieniec.
5 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie kompleksu zagrodowego w ramach istniejącego gospodarstwa rolnego na terenie działek nr ewid. 38/14, 69, 38/18 obręb ewid. Śmidzięcino jednostka ewid. gmina Złocieniec
6 informacja o podmiotach odbierajacych odpady i opróżniających zbiorniki bezodpływowe- 20.09.2019 r.
7 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
8 Obwieszczenie o wszczęciu i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kładki dla pieszych przez rzekę Drawę na terenie działek nr ewid. 1/3 oraz 9/2 obręb ewid. 0011, jednostka ewid. miasto Złocieniec
9 POSTANOWIENIE NR 633/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Złocieniec.
10 Obwieszczenie Starosty Drawskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Budowa nawierzchni drogi gminnej, ulica Warszawska i Pyrzycka w miejscowości Złocieniec".